Славјанскиот Бог Хорсун (Хорус)

Image

Хорс, во словенската далечна историја, е познат и како богот на Сонцето, чувар на светлината, син на Род и брат на Велес. Но не биле сите Словенски божества вообичаени за секаде. На пример пред доаѓањето во Дњепарската област , Русите не биле свесни за Хорс. Само Принц Владимир приложил слика Хорсова покрај Перун. Хорс бил познат кај другите ариевски народи: Иранците-Персијците, кои го обожавале зороасреризмот и имале бог на изграјно сонце – Хорсету. Овој збор имал пошироко значение – ”сјај” , ”блесок” , ”слaва”, ”величина”, ”царско достоинство”,  ”божја ексклузивност” итн. Научниците долго време не можеле да ја утврдат природата на овој славјански бог Хорс.Се испоставува дека во славјанските народи имало најмалце три соларни божества: Даждбог, Хорс и Јарило. Во што се состои разликата ? Даждбог Тарх (Тор) се спротиставува на Темнината   во светот Нава (светот на предците и духовите). Он се олицетворува себеси во небесната светлина која се излева во светот Јаве (нашиот свет). Он е секогаш тука и кога врне и кога небото е под облаци. Но кога сонцето сијало  постанува радост за душата и животот изгледал совршено. Хорс е бог сонцето , жолтото светло. Сончевото расположение се огледува во многу славајски зборови: хороший (добро), похорошеть (поубав), хоровод или оровод (танц, соларен танц), хоромы (кружна викендица ,куќа, вила). Кај многу славјански народи зборот (Хоро), означува Сончев диск. Дури и градот (Корсунь) – Коросунска бил порано познат по името на богот сонце – (Хорсунь) – кХорсун. И се што било  непријатно, нечуствителност, лишена радост се нарекува безобразно односно не добро и неубаво – “нехорошо”! Сонцето не играло улога само за човечкото расположение ,атмосферски туку и од него зависел и родот на плодовите и затоа Хорс се сметал за грижлив асистент на земјоделците. Ариевците првобитно биле вегетрјанци, се хранеле само со земјоделски култури (овошја, зеленчук, јатки, мед, житни култури а понекогаш и млечни производи. Користеле чиста сончева хорсова информација во исхраната. Се што се случувало во нашиот свет Јаве , се повторувало и во вишиот небесниот свет на боговите наречен Права. Како е горе така е и доле, како е доле така и горе.Човекот го хора (ора) полето а него го следи Хорсин и  го помага и така  ја ораат заедно Сината Сварга. Хорсин бил небесниот аграр и за тоа го добил признанието од своите луѓе. Благи Боже , вреден работник – (Хороший бог, труженик), со почит говереле за него. Притоа Хор никогаш не се појавувл сам и одвоен , него секогаш бил следен и со другите богови , односно во придружба. Не може сонцето без дневната светлина и најчесто е во придружба на Даждбог. Меѓутоа за добра жетва не е потребно само сонцето, потребни се и останатите сили на природата да се вклучат во овој славјански духовен процес како на пример Ветерот (Струјбог или Стрибог) и Перун (громовникот , дождот) кој ќе ја навлажни земјата (Макош) и ќе го припреми теренот за плод.. И тогаш ќе биде добра  жетвата – (хороший урожай). Се забележува именувањето на силите на природата со веќе постоечите небесни браќа кој ја населуваат оваа земја. Под божества спаѓаат и невидливите сили со олицетворение херојско и антрополошко , меѓутоа истовремено постоле и на физичи план супериорни битија кои преставуваат водичи и заштитници на човештвото на Родот свој. Култот на сочевата светлина е позната и од прадревните времиња и е поврзан со движењето негово. Преку ден полека се движи на небото а ноќе се враќа во подземното море на мракот. Наутро повторно се појавувал на небото. Круг кој се огледува во неговиот однос со Сонцето. Во приказните од минатите векови се кажува дека Хорс бил насликан и стоел на брдо во Киев покрај останатите најважни богови. Култот према Хорс бил толку многу силен што не загаснал и со појавата  на христијанството.Во апокрифниот споменик ”ождение Богородицы по мукам”  (Страдалниот пат на Богородица) биле вклучени: Хорс, Перун, Велес.Односно дека бил создаден култ кај Славјаните од споменатите божества. Во ”архивата на Владимировите идоли” потоа во ”Памтењето и Пофалението Владимирово” во житието на ”Благословениот Володомер” , ”Слове некоего Христолюбца” a истотака се спомнува Хор и во ”Разговор на Три архиереи”. Германецот Вундерер кој патувал во Русија доцнежната 1581 ја опишува сликата на Хорсин во близината на Псков како стои врз змија со меч во едната рака а во другата огнен зрак. Сликата датира од древните времиња и змијо-боречките митови.  Треба да се напомене несомнено важна работа на рускиот истражувач Алексеј Бачков, кој привлече многу за нас претходно недостапни западни извори, слично опишувајќи го Хорсин (и голем број на други словенските богови во доцниот среден век). Името на Хорс , е поврзано со славјанските јазици и очигледни се овие зборови: хорошо (добро), хорувь, хор (тркало) и веројатно Хорват и Хорватска влечат корен од ова божество. Хорсин – богот на светскиот поредок кој е поврзан со текот на сонцето. Колоксаи (Сонце-царот) – син на Таргитаи (Ковачот на Сварог) а потоа Богот Хорс – Сварожич а од ова име е превземен празникот на нашите предци од наметната христијанска релгија која го слави Божиќ. Хорс и Даждбог се истата паралела со Хелиос и Аполон. Корените на “Оро” и “Коло” се  семантички  поврзани со концептот на круг. Хоровод – древен ритуален соларен танц  на луѓе што се движат во кружна насока.  Хоромы – (кружна зграда), Хоругвь- обединет воен круг, И терминот колендар или календар – движењето на Земјата потпомогнато од Сонцето. Во одредени денови кога се славел освен со соларните танци – ората кои ги изведувале сончевите луѓе или (хората) се приготвувало и хорскул (хорошуль) ритуален кружен колач – Курник. Неговиот ден бил неделата (воскресение), а металот негов бил чистото злато. Хорсевите денови се поклопувале со солистициумот или долгоденицата на пример од 21- 25 јуни (летно) и  21 – 23. септември (есенски). Неопходан атрибут на богослужење на Хорс е танцот. Древното Египетско сончево и денско божество сокологлавиот Хорус  по се изгледа е пренесен култ од Атлантските Ариевски Словени кои го воздихнуваат Египет кој во тоа време го нарекувале Те Кеми и не било пустинско место како денеска, туку напротив, плодна и богата земја со вегетација.И во древните преданија египетски се вели дека основачите на цивилизацијата првите четири династии биле бели луѓе односно девет богови кои пристигнале од север. Хоресвјате – Благодарете  за Словото Божјо.

534

Слава за Боговите и нашите Многумудри Предци! 
Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s