Вистинското значение на Свастиката

446672

Многу луѓе во денешно време Свастиката ги асоцирана на фашизам и Адлф Хитлер. Малкумина се денеска кои знаат дека на советските пари во периодот од 1917-1923 година била представена Свастикта, дека на ракавите на Црвената армија во истиот период, стоела Савастика во ловоров венец, а внатре биле испишани словата   Р.С.Ф.С.Р.

2kl610uqtdbh3

Постои дури и мислење дека Свастиката, како партиски симбол, на Хитлер дека му е покажана лично од комрад И.В. Сталин, 1920. година. Околу овој древен симбол се насобрале толку легенди и измислувања, па се решивме подетално и педнанто да го прикажеме овој најстар небесен култен симбол. Свастичниот симбол има облик на крст со повиени краеви кои се насочени во смерот како стрелките на часовникот, или обратно. По правило, денеска сите свастични симболи со еден збор се нарекуваат – Свастика, што во основа не е точно, бидејќи секој свастичен симбол има свое засебно име, заштитна сила и сликовно значение. При археолошките ископувања свастичната симболика најчесто се наоѓа на различните детали од архитектурата, оружјата и воената опрема кај многуте народи во Евро-Азија. Свасичната симболика се среќава насекаде во орнаментите, како знак на Светлината, Сонцето, Животот. Најстарите археолошки артефакти со представа на Свастиката датираат приближно во 10 или 15 милениум пред новата ера. По материјлаите на археолошките ископини најбогата територија во поглед на примената на Свастиката како кулуролошки и духовен симбол е Русија- ниту Европа, ни Индија не можат да се споредат со Русија, по изобислтвото на сватичени симболи, знамиња, народна носија, куќите и храмовите. Ископувањата на древните кургани и населбите ни говорат сами засебе – многу древна градска словенска населба имала облик на Свастика чии краци упатени кон четирите страни на светот. Светилните симболи биле користени уште од времето на Големото Скитско Царство.

im_877564735

На слиакта е нацртан елемент од Скиткото царство од 3-4 милениум пред нашата ера). Свастиката и свастичните симболи биле главни и, може дури да се каже дека се едни од најстарите православни орнаменти. Словените биле големи уметници. Пред се, свастичните симболи се  представуваат на многу разновидни начини. Притоа, во дамнешното време ниту еден мотив не се нанесувал просто поради украсно декорирање, него секој елементарен мотив одговарал на одредено култно или заштитно значение. Согласно со археолошките ископувања така се ги граделе и древно-аријските градови. Таква кружно-свастичната структура може да се види на пример во планот по кој се градени Аркаим или Веногард. Но не само Аревците и Словените верувале во магиската моќ на свастичниот мотив. Тој симбол е преставен на глинените елементи од Самара (територијата на денешниот Ирак), кој датираат во петиот милениум пред нашата ере. Свастичните симболи, и они кои се свртени на лево, и свртени према десно, се среќаваат и во Мохенџо-Даро (долината на реката Инд) и во древна Кина, околу 2000 години пред нашата ера. Во североисточна Африка археолозите пронајдоа гробно стело, царството Мероз во вториот и во третиот век од нашата ера. Фрескатата на стлата прикажува жена која влегува во задгробниот свет, а нејзината облека е украсена со Свастика. Крстот кој се придвужува ги украсува и златните тегови за вага кои припаѓала на народите Ашанти (Гана) и глинените посади од древните Индијци, прекрасните килими кои ги ткаеле Перцијанците и Келтите. Свастичните симболи имале заштитна улога готово кај сите народи на територијата на Европа и Азија: Словените, Поморците, Курашите, Скитите, Сарматите, Мордвите, Удмурти, Башкирците, Чувашите, Индусите, Исланѓаните, Шкотланѓаните, Келтите и многу други народи. Во многу древни верувања и религии, Свастиката се јавува како најважен култен симбол. Така во древноиндијската филозофија во будзмот Свастиката е симбол на вечното кружно движение на Вслената, симбол на Будиниот закон, кои се потчинува на све што постои – СВА, во тибетскиот ламаизам она е заштитен симбол на среќа и талисман. Во Индија и на Тибет Свастиката насекаде се прикажува: на храмските врати, на секоја стамбенна градба, на ткаенините во кои се завитоците на светите текстови, на погребните покриви итн..

5200049_orig

swastika_ganesh

Лама Беру-Кинзе-Ринпоче во наше време е еден од најголемите учители на Будизмот. Како верски симбол Свастиката секогаш се користела од следбениците на Хиндуизмот , Џаинизмот и Будузмот на Исоткот, друидите во Ирска, Шкотска и Скандинавија, претставниците на прародните вероисповеди во Европа и Америка на заподот.

kompozitvecnostmkmf6

Симболот го има во континуитет од антиката до денес, тој е присутен на античките Македонски монети, на украсите од гробниците, на чашите, во црквите, на надгробните плочи и во народната носија (впрочем на носиите во Музеј на Македонија го има симболот) На оваа сегашна Македеонска територија вклучитело некогаш и Паонија се среќаваат симболи и елементи на Древните Родови и Ведските култови, кај православните староверци во словенските и ариевските општини на Родовскиот Круг и секако Свастиакта е присутна и на Христијанските мотиви своевремно.

cretecoin1000bceo16

vecnostzablogps6

izoz8l – Кај Александар Македонски

Во книгата на Роман Багдасаров, СВАСТИКА: СВЈАШТЕННЫЈ СИМВОЛ
се спомнува …
Свастическиј узор распространён среди македонцев [605], белорусов [442, р.75-90] и остальных славјанских народов*.

Пелазгите = Прасловени
Крит и Микена = Прасловени

plaosnik3a – Плаушник Охрид

Ancient-European-Swastika

417810_181998105286927_1476641085_n– пронајдено во Стара Загора

9959_181997695286968_1635592185_n Античка Тракијска Игла

534143_181997515286986_2054436035_n

379960_181997901953614_1666587590_n

Тракиска гробница во Александрово

Словените го уптребувале симболот Свастика во текот на илјадници години. Тој симбол нашите предци го исцртувале на оружјето, знамињата, облеката, на предметите за секојдневна употреба и на култните предмети. Сите знаат дека Пророк Олег го заковал својот штит на вратата во Цариград (Консантиноол), но малкумина знаат кој бил приказот на штитот. Опис на симболиката на неговиот штит може да се најде во историјските хроники (Цртежот на штитот е на сликата). Пророците се таканаречените луѓе кои имаат дар духовно да предвидад и кои им ја пренесувале на луѓето древната мудрост која им ја оставале Претците и Боговите и така постанувале Пророци. Еден од таквите најзначајни во историјата на луѓето бил Словенскиот кнез- Пророк Олег. Покрај тоа што бил кнез и исклучителен воен стратег, бил уште и Висок Посветеник – Жрец. Симболиката прикажана на неговата облека, оружје, оклоп и кнежевското знаме подробно нам ни говори за тоа. Огнената Свастика (која ја симболизира земјата на Предците) е во средиштето на деветокраката ѕвезда Инглија (Симболот на Вера кај предците) ја опкружувало големо Коло-трколо (Кругот на Боговите – Заштитници) од каде излегувале осум зраци на Духовната светлост ( осмиот степен на жрецовото наголемување) на Свароговиот Круг. Целата таа симболика говорела за огромната Духовна и физичка сила  направена за заштита на Родната земја на сите словенни и Светата Вера. Кога Пророк Олег го прицврстил својот штит со таквата симболика на капијата Цариградска, очигледно сакал да ја покаже покварената дволичност на Византијците она што покасно другиот Словенски кнез, Александар Јарославич (Невски) со зборови ги објаснил тевтонските витези. ”Кој на нам со меч ни дојде, од меч и ќе погине! На ова стоела, стои, и ќе стои Земјата Руска!

UntitledШтитот на Олег

За време на царот Петар I, зидините не неговата ван-градска резиденција биле украсени со свастични мотиви. Таваницата на престојната хала во Ермитаж истотака е покриено со свастични симболи. Крајот на 19 и почетокот на 20 век меѓу високите слоеви на европските држави во Западна и Источна Европа, а истотака и во Русија, Свастиката постанала најраспространет моден симбол. Тоа се случило под влијание на ”Тајната Доктрина” E.П. Балаватска и нејзиното Теозофско друштво, окултно-мистичните учења на  Гвидо фон Лист, германското витештво Орденот Туле и сличните спиритистички окрузи. Простиот народ, и во Европа и во Азија ги користеле свастичните орнаменти во секојдневниот живот и тек со почетокот на 20 век кој моќниците и благородниците се појавува интересот за свастичниот симбол. Почнувајќи од 1918. година болшевиците во опсег воведуваат нови книжни пари, со вредност од 5000 и 10000 рубљи, на кои се представени 3 Коловрта односно Свастики. На народните носии на Русија, Украјина , Белорусија, свастичната симболика била главен и практично единствен од постоечките најстарите заштитни знаковвни орнаменти се до првата половина на 20. век. Нашите дедовци многу обожавале во летните приквечерија да се соберат и да заиграат….свастика. Аналогно симболот постоел и во руската играчка култура – то е играта Коловрат. На Перунов празник Словените играле, и до денеска играат околу две огнени свастики кои се палеле на земја, и кои се нарекувале ”Фаш” и Агни (Оган)”. ”Kоло-врт” e применет во храмовите, он силно сјаел на светите предмети на древниот сончев култ на Прапредците, а истотака и на белите облеки на свештено-послужителите на Старата вера. Па дури се среќава истотака и на белите облеки на свештено-послижителите на христијанскиот култ од 9 до 16 век се наоѓаат свастични симболи.Они ги украсувале ликовите и кумирите на Боговите, фреските, ѕидовите, иконите итд. На пример, на фреската која го прикажува Христ Пантократорот-Седржателот во Соборната црква св. Софија во Новогордскиот Кремељ така наречената лева и десна Свастиката со кратко повиени краци која поточно се нарекува ,,Чароврат” и „Послоњ” сместени се право на градите на христијаснкиот Бог како симбол на почетокот и крајот на постоечкото.

sv-06

0606-06

vladimir-svastika

На светителскиот чин во црквата св, Софија во градот Киев во најстариот христијански храм изграден на руската земја кој го подигнал Јарослав Мудриот осликани се појасите на кои се представени со ред: „Свастика“, „Суасти и прави крстови. Христијанската богослужба во средниот век го коментирала со овие зборови: Свастиката симболизира прво доаѓање во светот синот Божји Исус Христ, поради спасението на луѓето од гревови: потоа правиот Крст го симболизира неговиот земски животен пат кои се подвргнал на страдание на Голготата, и конечно, левата Свастика – Суасти симболизира Воскреснувањето на Исус Христ и неговото доаѓање на Земјата, во Сила и Слава. Во Москва, во Коломенскиот храм Усекованија глава на Јован Крстител, на ден кога се одрекол цар Николај II од престолот, во подрумите на храмот била откриена икона „Богомајка Величанствена“. На круната која на главата на Богородица христијанска е прикажан свастичниот заштитен симбол ,,Фаш”. За оваа стара икона се приповедале многу легенди и обични гласини, на пример, дека е по личната заповед на Сталин оваа икона донесна е на првата фронтна линија, и дека е обавено молебение, и благодарејќи на нејзе е сопрена војската на Третиот Рајх да ја завземе Москва.

99

318782_181998325286905_1858441616_n

Црквата во Несебар

Потолен Апсурд. Германската војска не влегла во Москва од сосема други причини. Прилазот во Моска, им го преградиле дивизијата Сибирци, исполнети со Духовна Сила и Вера во Победа, не со силата на омрази, раководена од силата на партија или некаква икона. Сибирците не само што ги одбиле сите напади од непријателите, него преминале и во противнапад и ја добиле војната, затоа што во срцето им живеел и тлеел духовниот древен прицип: Кој ќе ни дојде нам со мачот од мач и ќе погине. Во средновековното христијаснтво Свастиката ја симболизира Огнената и Воздушната стихија во која се овоплотува Светиот Дух. Ако дури и во христијаснтвото, се сметала за божји знак, значи само неразумни луѓе можат да говорат дека Свастиката е симбол на фашизмот! (Фашизмот постоел само во Италија и Шпанија и кај фашистите на тие земји немало свастични симболики. Свастиката како партиски и државен симбол ја користела Хитлеровска Германија, која не била фашистичка, него национал-социалистичка. За оние кои се под сомнение , нека го прочитаат текстот на И.В. Сталин ,,Продолжените раце на Солциалистичка Германија” која е отпечатена во весниците „Правда“ и „Известија“ 30-тите години на 20 век. Во Свастиката верувале како во талисман кој привлекува среќа и успех. Во Древната Русија се сметало, доколку на вашата дланка нацртате Коловрат, обавезно се ке ви појде од рака и ќе донесе успех. Дури и денеска студентите цртаат Свастика на дланката кога идат на испит. Свастиката и во Русија  и во Сибир и во Индија е цртнана на ѕидовите на куќите за во нив да царува среќата. Во Ипатјевската куќа, каде се стрелани фамилијата на последниот руски император Николај II, царицата Александра Фјодоровна сите ѕидови ги исцртала со божествени симболи, но против безбожниците Свастиката не им помогнала на Романови, но и самата династија Романови премногу зло направила во самата Руска земја врз невиното население. Во нашето време филозофите, радестезистите и екстрасенсите предлагаат градските квартови да се градат во облик на Свастика, и како таква конфигурација генерира позитивна енергија, истототака и современата наука го потврдува ова. Општо прифатениот поим на Сончев симбол- свастика, по една верзија потекнува од санскритскиот „Суасти“: Су- Убаво, добро, а асти-биди, „Нека биде дорбо!“ – Секое Добро! По друга верзија зборот зборот има древнословенско потекло, што изгледа повеќе  веројатно (и што се потврдува во архивите на древноруската инглистичка црква на православните староверци – Инглизи), познато е дека Свастичната симболика во различните варијации и нејзините имиња во стара Индија, Тибет, Кина, Европа, ги пренеле древните Аријци – Словените. Тибетанците и Индијците до денеска потврдуваат дека Свастиката е вселенски симбол на добрина и среќа донесени од Белите Учители кои пристигнале од другата страна на високите северните планини Хималаи. Во древните времиња, кога нашите предци користеле х’аријски руни, словото Свастика (РУНА), ги преведувале како: ,,Небесна придојденост”. Руната СВА означувала Небеса ( отука и Сварог – Небесен Бог), Са-руна правец, а руната ТИКА значела движеније, течение, трк (Тикање-трчање), нејзе  ја среќаваме во зборовите АркТик, АнтарТик, мисТика итд.

kolovrtmakcp5

320365_10200498694163433_1313344071_n  – Рорација на Сваргата

Древните ведски извори нам ни говорот дека дури и нашата галаксија има облик на Свастика, а нашиот систем Јарило-Сонце се наоѓа на недниот од краците на таа небесна Свастика. А бидејќо ние се наоѓаме во крајот на нашата галаксија, каде што древното име е Свасти, ни изгледа нам како Перунов Пат или Млечен Пат. Древните поими на Свастичните симболи во Русија, воглавно се сочувани кај православните староверци Инглинги и кај пра-ведните староверни Раскољници, а на Исток кај следбениците на ведската веросисповест, каде Древната Мудрост е запишана во Светите Текстови на древните јазици: санскрит и х’аријски. Во х’аријското писмо Руните се во облик на Свастика. Санскритот настанал од древниот јазик на Ариевците Словени, како упростена варијанти на  х’аријските Каруни, поради зачување на древните Веди кај жителите од Дравидија (древна Индија) и затоа може денеска на еднозначајната интерптретација на зборот Свастика но ако се прочитата примената изложена во овој текст, човек што не е глуп, чии ум и памет сеуште не успеале конечно да го угушат со лажни стереотипи, ќе се уверат несомнено во древнословенското и древноаријското, што во суштина е исто, потеклото на тие зборови.

Ако во скоро сите странски јазици разлините причини за Сончевиот крст со завиени краци, се нарекуваат со едно име – Свастика, во ариевскиот јазик за различните свастични симболи постоело и сеуште постои вкупно 144 имиња што истотака говори за потеклото на овој Соларен симбол. На пример: Свастика, Коловрат, Посолоњ, Свјата Дар, Свасти, Сваор, Сваор-Сунцоврат, Агни, Фаш, Мара; Инглија, Сончев Крст, Солард, Ведара, Светолет, Цветич, Папрати, Перунов цвет, Свати, Раса, Боговник, Сварожич, Свјаточ, Јароврат, Одољен-Трава, Родимич, Чароврат итд. 

Untitled

33955912_2

КОЛОВРТ – Симбол на изгрејносто Сонце , вечната победа на Светлината над темнината и Вечен Живот над смртта. Бојата истотака има значение ,Огнената значи поново раѓање, сината значи обнова, темната значи промена.

Nakleyka_202-KOLOVRAT.800x600w– Коловрт

ИНГЛИЈА – Симболизира Исконски Животороден Божествен Оган од каде се појавиле сите вселени и нашиот систем Јарило-Сонцето, Како заштитник, Инглија – симбол на исконската Божја Чистина, Штити од силите на Темнината.

inglia– Инглија

СВETИОТ ДАР – Ја симболизира Древната Света прадомовина на белите народи -Даарија која сега се нарекува Хипербореа, Арктида, Северија, Рајска земја и која се наоѓала на северниот океан и изчезнала во Првиот Потоп.

98-Светиот Дар

СВАОР – Симболизира непреќинато, постојано, Небесно движење кое се нарекува – Свага и Вечниот Круговрт на Животните Сили на Космосот. Се мисли доколку Сваор е прикажен на шредметите за домашна употреба во куќата секогаш ќе биде богато и среќно.

89– Сваор

svaor-solncevrat– Сваор Сонцеврт

СВАОР-СОНЦЕВРТ – Го симболизира постојаното движење на Јарило-Сонцето по Небесниот свод. Употребата на овој симбол значело Чистина на Мислите и Делата, Благоста на Светлото на Духовната Озраченост.

АГНИ (Оган) – Симбол на Светиот Оган на Жртвеникот и домашното огниште. Заштитен Симбол на Вишите Светли Богови, кој ги чува храмовите истотака  и Древната Мудрост на Боговите односно Древните словенско-ариевски Веди.

yy– Агни Оган

ФАШ (ПЛАМЕН) – Симбол на Духовниот оган кој чува и брани. Овој Духовен Оган го чисти човечкиот егоизам од ниски помисли. Тоа е симбол на моќта и Единството на Воинствениот Дух, победа на Светлите сили на Разумот над силите на Темнината и злото.

images– Фаш Пламен

ПОСОЛОЊ –  Симбол на Јарило-Сонцето кое заоѓа и заминува на починка. Симбол на завршувањето на Создавачката Работа за добробите на Родот и Големите Раси, симбол на Духовна цврстина на човекот и Спокојот на Мајката Природа.

posolonj-Послољ

ЧАРОВРТ –  Се јавува како заштитен симбол кој го брани човекот или предметот од Црна Магија. Чароврат е прикажен во облик на вртечки Огнен Крст, и се претпоставува дека оганот ги уништува темните сили, магијии, клетви и уроци.

ae231855521dЧароврт

БОГОВНИК – Ја оличува Вселенската сила и заштита на Светлите Богови над човекот кои стапил на Патеката на Духовниот развој и совршенство. Мандалата со сликата на овој симбол му помага на човекот да го освести взаемнодејствието на единството на Четирите Праисконски Елементи во Нашата Вселена.

bogovnik– Боговник

РОДОВИК –  Ја Симболизира Светлата Сила на Родот- Прародителот кои им помага на народите на Големите Раси и луѓето кои се трудат да прават добробит за Родот свој и да создаваат потомство, секогаш им дава подршка на Древните Многумудри Предци.

rodovik– Родовик

СВАДБЕНИК – Најмоќниот семеен заштитник кој  го зимболизира обедунувањето  на Двата Рода. Соединувањето на Две Стихијални Свастични Системи (телата, Духот, Душата и Свеста) во нов заЕднички Животен Систем, каде Машкото (Огнено) начелно се соединува со женското (Водено)

svadebnik-Свадбеник

ДУНИЈА –  Симбол на соединување на Земскиот и Небесниот Жив Оган. Неговата намена е да се сочува Патот на Вечното Единство на Родот. Затоа сите огнени жртвеници за принесување безкрвни жртви во слава на Боговите и предците ги граделе во облик на овој симбол.

dunia– Дунија

НЕБЕСЕН ВЕПАР – знак на Соѕвездието на Свароговиот Круг;
Симбол на Бога- Покровителот на тоа соѕвездие – Рамхата. Со овој знак се обележува соединувањето на минатото, иднината на Земската и Небесната Мудрост. Како заштитен симбол се  користи за луѓето кој тргнале кон Патот на Духовното Самоусовршување

69– Небесен Вепар

ГРОЗОВИК – Огнениот симбол со чија помош постанало можното управување на Природните Стихии на времето, а истотака се користел како заштите на куќата и храмовите на Родовите на Големите Раси од непогоди.

47– Грозовик

ГРОМОВНИК –  Небесен симбол на Богот Индра кој ја чувал древната небесна мудрост на Древните Веди. Како заштита се зацврстил на военото оружје и опрема а истотака и над влезот на скривниците, за оние кои ќе влезат со злобни помисли да да биде убиен од Гром (инфразвук).

gromovik– Громовник

КОЛАРД – Симбол на Огнено Обновување и Преобразување. Овој симбол младите го користеле за да стапат во Семејниот Сојуз и со кој се очекувало доаѓањето на здравото потомство. На Свадбите невестите дарувале украси со Колардом и Солардом.

kolard– Колард

СОЛАРД –  Симбол на Големината на Плодноста на Мајката Влажната Земја која добива Светлост, Топлина и Љубов од Јарило-Сонцето, Симбол на цветание на земјата на предците. Симболот на оганот која дава изобилство и процвет на Родовите, кои создаваат потомци во Слава на Светлите Богови и Многумудри Прапредци.

solard-Солард

ЈАРОВРТ – Огнен Симбол Јаро-Бог кој управува со цветањето на полињата и сите благородни веременски услови.  Го имплементирале на земјоделските орудија: плуговите, срповите, косалата и т.н.

jarovrat-Јароврт

ДУШЕВНА СВАСТИКА –  се користела во целта за собирање на Големите Сили на Исцелувањето. Душевната Свастика ја можеле како украс на облеката да ја носат само Свештениците кои се издигнати на високо ниво на Духовно и Морално совршенство.

Untitled-18– Душевна Свастика

ДУХОВНА СВАСТИКА –  Со најголемо внимание го користеле Врачовите, Волхвите и Ведуните, симболизирал Склад и Едниство: Телото, Душата, Духот и Совеста но истотака и Духовна Сила. Волхвите го користеле како Духовна Сила за управување со Природните Стихии.

51– Духовна Свастика

КОЛЕДНИК – Симбол на Богот Коледе – кој на земјата спровел обнова и подобра промена, овој симбол е победа на Светлината над темнината и Светлиот ден над ноќта. Покрај ова, Коледникот се користел како машки заштитник кои им давал заштитна сила и создавателска способност и енергија во битките против непријателот.

ÊÎËßÄÍÈÊ– Коледник
КРСТОТ НА  ЛАДЕ-БОГОРОДИЦА – Симбол на Љубовта, Хармонијата и Среќата во семејството. Народот го нарекувал Ладинец. Воглавном го носеле девојките, како заштита од злобни очи. За силата и моќта на Ладица да биде постојана, го исцртувале во Големото Коло (Кругот).

Untitled-29– Крстот на Лада

ОДОЉЕН-ТРЕВА –  Овој симбол бил главна амајлија поради заштита од различни болести. Во народот се сметало дека човечката болест е предизвикана од злобни сили, и дека Огнениот знак е способен да изгори било каква болка или болест, да го исчисти телото и Душата.

odolen_trava_large– Одољен Трева

ЦВЕТОТ ПАПРОТНИК –  Огнен симбол на чистината на Духот, поседува многу исцелителски сили. Народот го нарекува Перунов Цвет. Се смета дека може да ги открие најскриените и тајните ризници под земја, да ја исполни желбата. Он во суштина дава можност да се развие Духовна Сила.

a521efbd31fa Цветот Папротник

СОНЧЕВ КРСТ –  Симбол на Духовната Сила на Јарило-Сонцето и процветот на Родот. Се носел на телото. Обично најголема сила им дарувал Шумските Жреци,како и на кметовите, кој го ставале на облеката , оружјето и култините предмети.

cckVA47RBgw

НЕБЕСКИ КРСТ – Симбол на Небесната и Духовната Сила и Силите на Единоството на Родот. И овој симбол се носел на телото и го штител оној кој го носел, дарувајќи му помош од сите Предци на неговиот Род и помош од Небесниот Род.

1-2

СВЕТОВИТ – Симбол на вечната взаемна врска помеѓу Земската Вода и Небесниот Оган. Од таа врска се раѓаат нови Чисти Души кои се спремни да се овоплотат на Земјата во Светот Јава. Трудните Жени ги везеле овие амајлии на облеките – хаљината и сараганите, како би се родиле здрави и чисти деца.

120604065038-Световит

СВЕТОВИЧ  – Овој симбол го оличува Огнениот тек: Земскиот и Божјиот (Вонземскиот).  Со нивното соединување се создава Вселенски Вихор на Преобразение, кое му помага на човекот да ја открие својата суштина на Многудимензионалното постоење, патот на Светлината , познавањето на Древната Основа.

Svetoch-Светович

ВАЛКИРИЈА – Древен заштитен знак кој ја штити Мудроста, Праведноста, Благородството и Честа. Овој знак особено го почитуваат војниците и борците кој ја штитат Родната земја, својот Древен Род и вера. Жреците го користеле како знак који ги чувал Ведите.

41– Валкирија

СВАРГА – Симбол на Небесната Патека, а истотака и симбол на Духовното Искачување преку хармоничните Светови на Духовното Совршенство преку многу мултидимензионални Светови и Реалности кои лежат на Златната Патека, кон конечната точка на трагањето на Душата – Светот Права.

91– Сварга

СВАРОЖИЧ – Симбол на Небесната Сила на Богот Сварог, кој во исконскиот облик ги чува сите разновидни облици на Живот во Вселената. Симболот кој шити разни постоечки Разумни облици на Животот од Душевна и Духовна деградација, но и од потполно уништување.

92– Сварожич

РОДИМИЧ – Симбол на Вселенската Сила на Род- Прародителот кој во целата Вселена  го чува Законот на Наследување на познавањето на Мудроста на Родот, од Староста кон Младоста, од Предците кон Потомците. Симболот кој го чува Родовското Памтење од поколение на поколение.

81– Родимич

РАСИЧ – Симбол на единството на Големите Раси. Запишан е во монограмниот Знак на Инглија, нема една, туку четири бои, по боите на очите на Родовите на Расите: Сребрена – кај да’Аријците, Зелена – кај ха’Аријците, небесна- кај Светорусите и огнено-кафена кај Расените.

79– Расич

СТРИБОЖИЧ – Симбол на Бог кој управува со сите Ветрови и Урагани- Стрибог Симболот на Бога који управува со сите Ветрови и Урагани – Стрибог. Овој симбол им помагал на луѓето да ја зачуваат куќата и полето од непогоди На морепловците и рибарите им давал мирна водена повшина. Млинарите граделе Воденици  кои личеле на стрибоговиот знак.

106– Стрибожич

ВЕДАМАН – Симбол на Жреците – Чувари кој ја чуваат Древната Мудрост на Родовите на Расите Големи, во таа Мудрост се чуваат: Традицијата на Општината, Културата на взаемните односи, Спомените на Предците и Боговите-Заштитници на Родот.

42– Ведаман

ВЕДАРА – Симбол на Жреците – Чуварите на Древната Вера на Прапредците кои ја чуваат древната мудрост на Боговите.  Овој симбол помага упознавање и користење на древните Знаења за добробитие и процветание на Родовите и Древната Вера на Прапредците.

Untitled-8– Ведара

СВЈАТОЧ – Симбол на Духовнaта Препорода и Светлината на Големите Раси. Овој Симбол  во себе го обединуваато: Огнениот Коловрат (Препород) који се движи по  (Животот човечки), ко ги спојува во едно Боженствениот Златен Крст (Озарувањето) и Небеснииот Крст (Духовноста).

thumbs_svjatoch– Свјаточ

22b835528304– Симбол на Расите

СИМБОЛОТ НА РАСИТЕ – Симбол на Вселенскиот Сојуз на Четирите Големи  Народи, Аријците и Словените. Народите Аријски ги обединувале Родовите и Племињата  да’Аријци и х’Аријци, а Народите Словенски – Светорусите и Расените. Ово единство на Четирите  народи се означувало  со Симболот на  Инглија бојата на Сонцето на Небесното  Пространство (Сина боја). Соларната Инглија (Раса) пресекот на Сребрениот Меч (Совеста) со огнената  дршка (Чистата Помисла) и насоката на сечилото кон долу што симболизира Чување и Заштита на Древната Божја Мудрост на Големите  Раси од различите сили на  Темината. (Сребрниот Меч со сечилото исправено нагоре означува заштита од надворешните непријатели). Различните варијации на Свастичните симболи се среќаваат на само во култинте и заштитните симболи, него и во обликот на Руни, кој како и словата во древните времиња, имале свое сликовно значение. Така на пример во древната х’аријска Каруна, т.е. во рунскиот алфабет, постоеле четири Руни кој содржувале свастични елементи:

Untitled Руна Фаш – имала је сликовно значење: моћне, усмерене, рушилачке Ватрене струје (термонуклеарна ватра)…

UntitledРуна Агни – имала сликовни значења: Светиот Оган на домашното огниште, истотака и Светиот Оган на Животот кој се наоѓа во телото човеково, и други сродни значења…

UntitledРуна Мара – имала значење: Ледениот Пламен кој го чува Мирот на создадениот Свет. Руната на преминот од Светот Јава во Светот на Светлата Нава (Слава), отелотворение во Новиот Живот…Симбол на Зимата и Сонот.

UntitledРуна Инглија –  имала сликовно значение на Првобитниот Оган на Создавањето на Светот, од тој Оган се појавиле мноштво на разнолични Вселени и различни облици на Живот.

Свастичните симболи носат во себе огромна тајна смисла. Нахранети со огромна Мудрост. Секој свастичен симбол нам ни ја открива Големата слика на светот, древната словенско-ариевска Мудрост која ни говори дека нашата галаксија има облик на Свастика и дека се нарекува СВАТИ, а системот Јарило-Сонце, во кој се движи нашата Мидгар-Земја се  наоѓа на едниот од краците на таа Небесна Свастика….

Орото како соларен танц не е ништо повеќе отколку Славење на Сонцето и движението на Космосот. Примената на свастиката е очигледна и во традицијата и културата на нашите предци:

557911_181998565286881_364047765_n

532099_181998685286869_1504828090_n

249031_10200524163800158_213448167_n

971699_10200524161240094_95333678_n

428689_10200394808766363_1998928862_n

Вапцањето јајца е староверски култ илијадници години пред Христ, каде кршењето на јајцето симболизира нов почеток , космичкото раѓање и постанокот на појавноста и животот во целата Вселена..

Запознавањето на древната Мудрост не треба да биде со стереотипен пристап. Изучувањето  на древните симболи, Рунското писмо и древните Преданија неизоставено се пристапува со отворено срце и со чиста Душа. Свастичните симболи во Русија, за политички цели ги користеле на само болшевиците и мењшевиците, многу пред нив Свастиката почнале да ја користат и предствниците на Црните ложи (F.O.G.C. – Freemasonary of the Golden Centurum). Денеска свастичната симболика се користела од Руското Национално Единство. Човек кој знае никогаш нема да каже дека свастиката е Германски или Фашистички симбол. Хитлер е Хазард (ашкенази евреи кои го примаат јудеизмот во 8 век.) и бил член на Темните ложи кои го уништуваат и загадуваат светот и освен евреиите (старите хебреи) главната цел им е уништување на древната и мудра ариевска култура која нема никаков добпир со расизам или нацизам. Хитлер и останатите Хазардски владетели во сенка се кријат под Ариевскиот сјај и го искористуваат за негативна и деструктивна цел. Патот на вистинските Ариевци и Словени е Бел и чист и се темели на љубов и милост , на креативност и содавање на цивилизации и користење на технологија што нема да му штети на човекот и природата. Ако неупатените луѓе го отфрлаат овој симбол или некаква информација во врска со ова, тоа сепак не значи дека тие симболи или информации не постојат. На сите ни е јасно и познато како се искривува историјата и од какви сили е предводен овој свет. Само освестувањето и просветителството , взаемната љубов и чистина на луѓето можат да ја победат оваа мрачна поплава која се заснова на труење и дегенерирање на вистината и чистината кај луѓето !! Славољубието Божјо ќе ја надмине лукавоста на Темнината која е и те како е интелегентна, но за жал без МУДРОСТ.

Сета Слава за нашите Светли Богови и нашите Премудри Предци !

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s