Aрктичката Прататковина на Ведите – Б.Г. Тилак – Втор Дел

dra7

Во Септември 22, 1973, А.Ч. Бактиведанта Свами Прабупад, дал лекција на Стихот 44 од 15-то поглавје на првото пеење од Шримад Багаватам во Лос Анџелес, Калифорнија (PA 05 – 04A). Тој стих објаснува дека  ”Махараџ Јудиштир” тргнал кон Север, одејќи по патот прифатен од неговите предци и големите славни луѓе,  да се посвети себеси комплетно на мислата на Севишната Божја Личност.

Прабупад Бактиведанта објаснил дека Санскритскиот збор употребен,  udicim,  покажува на ”северната страна”, и тоа вообичаено се преведува во однос на Хималаите. Но северната страна истотака ја означува и Арктичката Зона, прекриена со снег. Ова било знаено во Багхавините денови, рекол тој. Тогаш тој продолжил кажувајќи ”Илјадници години наназад, истотака, во книгата на Кали Дас – Кумар Самбхав…..Во таа книга, почетокот започнува…..”на северната страна, таму има планина покриена со снег, Хималаја. ”Хим” значи снег, хима.

таму каде што има ѕвездичка * – значи допуна на текстот и не се однесува на лекцијата и предавањето на А.Ч. Бактиведанта Свами Прабупад.

*(Хима = Зима) 

* Sanskrit: स्निह्यति (snihyati) (root √snih or √sneh) = снег, паѓање снег.

* Avestan:  (snaēžaiti, “snows”- снежење)

На северната страна, има планини кои секогаш се прекриени со снег. Во денешно време, истотака Хималајските планини, се прекриени со снег, каде се наоѓа Монт Еверест, но Јас верувам дека тука (Багхаватам стихот), се мисли на Арктичката Зона бидејќи се напоменува дека двете страни биле допрени од вода……” toyanidhi” е употребено (во Кумар Самбхав) што се однесува на океаните, од обете страни на океанот, Пацификот (*Тихиот – Тивкиот Океан) и Атланскиот Океан (*Антлански, Анти – Прадревни Словено-Аријци)….допирајќи се….Арктичката зона  многу пати е спомената во Ведската литература, не дека било непознато, се е познато”.

Секако, единствениот проблем во оваа изјава од Бхативеданта Свами е дека, иако таму има Арктички Океан што ги добива водите од Пацификот и Атлантикот, таму нема планина во средината.

И ова води до типичен проблем со изјавите во пураните, дека некои од нив изгледа се више него необично, до точката да бидат фактички неточни и неаргументирани. Како што ние знаеме, таму нема никаква планина да се најде во Арктичкиот Океан, т.е. како што ние знаеме… 

Но! Но, некој има пријавено. Всушност, земјените маси во близина на Северниот Пол биле пријавувани повеќе него вообичано, и постоњето на некаква планина ќе оди на долг пат кон потврдувањето на пуранските изјави за постоењето на Планината Меру / Миру која е спомената во Ведската литература во реација со Северниот Пол на Земјата.

Ова, како и други навидум несогласни изјави, биле третирани во Дин Домник де Луциевата книга – Шуплива Земја во Пураните, поточно во поглавјето….Арктичката Домовина на Ведите – Revisted.

Во неговата позната книга, Арктичката Прататковина на Ведите , Бал Гандахар Тилак започнал со донесување на две точки за разгледување на читателот: Дека Арктичката област имала тропска клима во една точка, и дека морското ниво било помало, изложувајќи повеќе површина, земјина маса.

Типичен аргумент што ја оправдува тропска клима за подрачјето на Арктикот е дека на пол промена. Исто така е можно дека облачната мантија (обвивка), како што Венера уживала, можела да ги донесе двата ефекта – потопла клима и пониско ниво на морето.

Па ајде да го разгледаме моделот на планетата Венера каде мејнстрим астрономијата ни го дава нас. Наводно, мантилниот облак околу Венера ги предизвикал ефектите на стаклена градина, како што температурите се пријавина да бидат околу 900* F. Дури и така, Venera Nine сондата испрати помала сонда на површината oд падобран.

Ова е малку веројатно за било кој падобран може да преживее такви температури. (Или температурите се малку веројатни). Истотака, атосферата на Венера е пријавена дека е опфатена со сулфурна киселина. Сулфурната киселина на овие температури ќе ја остави површината на Венера да изгледа како ”дупка”  (Joseph H. Cater) поради хемијската ерозија, наместо изложувањето на острите карактеристики кои радарно-мапирачките сонди биле вратени назад кај нас.

Идеата дека таков мантилен облак околу Земјата или било која планета го има ефектот на пренес на топлина еднакво во однос на географската ширина била застапена од Joseph H. Cater во неговата книга  – The Ultimate Reality. Господинот Cater оди надвор од параметрите на мејнстрим науката со цел да ги објасни ефектите како што е мантилот (обвивката). Тој ни кажува дека фотоните од Сонцето, поминуваат преку мантилот (обвивката) милји дебел, и ќе бидат трансформирани од заедно-слепување и ќе формираат фотон-агрегат електрони.

Големото кочичество на фотон-агрегат електроните во атмосферата може да имаат многу ефекти, еден од нив е абсорбција на топлината. Така облачната крошна милји дебела не само што ќе го намали нивото на морето подолу со пренесувањето на значителен износ на одржанта вода во океаните до атмосферата, но и крошната може да ја регулира и распредели топлината истотака. И не само облачна обвивка со внатрешна обвивка со големо количество на фотонски агрегати ја пренесуваат топлината во поглед на географската ширина, но и во поглед на надморска височина. Ако ние сметаме дека гравитационите ефекти се должат на електромагнетната радијација, тогаш атмосферата јонизирана со фотон-агрегатни лектрони ќе изложат повеќе еднакво преносна густина. Ова ги објаснува пуранските дискрипции на блага клима во Хималајските региони, како што е Кашмир. Повторно, површинските услови на секоја планета зависат од атмосферскиот штит, и дебелината на облачната обвивка суспендирана во средината на амосферата која креира различни услови од оние кои ние ги искусуваме сега. Паѓањето на облачната обвивка може да го објасни Библијската сметка за 40 дена и 40 ноќи дожд. Истотака може да ги објасни како ефектите на Кали Југа се донесени; со без облачна-обвивка, атмосферата карактеризирано со фотон-агрегат која не може повеќе да се генерира подолу, и површината на земјата ќе биде изложена на нерафинираните зраци на Сонцето, што ја деградираат состојбата на животот на површината.

Според Словено-Аријските Веди имало две планетарни катастрофи поврзани со уништувањето на двете Луни од вкупно трите на Мидгард Земјата т.е. нашата планета. Веројатно е дека овие Луни – Лелја (помалата , период на орбитирање 7 дена) и Фата (поголемата, период на орбитирање 13 дена) играле голема улога во гравитацијското влијание и енергетскиот штит на Земјата, секако и нејзината ротација. После втората катастрофа пред околу 13 000 години и потопот на Антланта (грч. Атлантида) предизвикан од паднатите фрагменти на луната Фата, земјината оска се поместува – навалува за 23 степени. (Види – Трите Луни на Мидгард Земјата).

Објаснувањата погоре се неопходни за да се утврди дека описите за кои Тилак ги препишува за Арктичката Прататковина на Ведите може лесно да се зборува од Арктичките области  каде тој им ги припишува на нив.

И што се овие дискрипции? Ајде да започнеме со прегледот на четвртото поглавје, стр 57, од Тилковата книга:

”Ние затоа ќе, преминеме на следниот цитат од Махабхарата, која дава толку чист опис на Планината Меру, кралот на Планините, каде што не остава сомнеж за Северниот Пол, или да поседува поларни карактеристики. Во поглавјата 163 и 164 на Ванапарван, Арџуновата посета на планината е опишана во детали и дека на Меру, Сонцето и Месечината одат наоколу од лево кон десно (Прададакшинам) секој ден истотака и сите ѕвезди. За нормалните, населени географски широчини на површината на земјата, Сонцето и Месечината растат и патуваат лево и десно, само над едната глава. Според тоа како се движи, изгревот може да биде од лево кон десно, фронтално или одзади. Само од Арктикот изгревот на Сонцето може да биде од лево кон десно, и може САМО да биде од лево кон десно. Па каков регион е наведен во описот за местоположбата на планината Меру.

Истражувачот Адмирал Мак Милан (Admiral Mac Millan) пријавил дека гледал планински венец толку јасно колку што може од точката не-далеку од отворот на шупливата земја, како што ќе ја видиме насокоро.

Donald_macmillan_on_ship_bowdoin_1922Donald Baxter MacMillan

Подоцна, во Махабхарата не информира нас: ”планината, од нејзиниот сјај, така ја обзема темнината од ноќта (तम tama – darkness, tama =  срп. тама = темнина), која тешко може да се разликува од денот”.

Oва е прекрасен опис, но единствениот проблем е што таму нема копнена маса – за што збори за Планината Меру – во близина на Северниот Пол, за да го оправдаат ова објаснување. (Дека, дури областа да е топла доволно да подржи живот). Повеќе точно, таму нема земјена маса како што најчесто се знае. Но таму се извештати од Арктичките истражувачи од порано – пред времето на цензура да почне сериозно – на видувања на земјиштето.

* Да потсетиме од првиот дел на текстот:

Но истотака многу важно е да се напомне дека во картите Герадус Меркатор е представена оваа Арктичка земја, баш онака како што е опишано – одвоена од копно. Картата наводно е прекопирана од многу постара карта најдена од некоја од пирамидалните комори во Гиза.

Septentrionalium Terrarum descriptio

Kaart van de Noordpool 1595, in een latere editie met o.a. Nova Zembla

Истотака слична мапа наоѓаме изработена од картографот Жерард де Јод:

Gerard_de_Jode_1593_Map_Nor

Map of the Northern hemisphere. Color print from copper engraving (printer Arnold Coninx). Antwerp 1593 – Gerard de Jode (1509–1591)

 Во книгата на Адмиралот Мак Милан ”Четири години во Белиот Север” содржи сведоштва, не само од адмиролот; но и од други, сведоштвоа кој тој ги собрал во прилог на неговата книга. (Ние го имаме дадено целиот прилог на крајот од ова поглавје). Но овие колекции на различни сведоштва се само врвови на ледени брегови во споредба со сведоштвото на Адмиралот Пири (Admiral Peary), откривач на Северниот Пол, сведоштвото на Адмирал Мак Милан себеси, и Доктор Фредрик А. Кук (Doctor Frederick A Cook), уште еден откривач на Северниот Пол.

tumblr_mm2t530hhl1s7f3fyo1_1280 Robert Peary

Picture_of_Frederick_CookFrederick Albert Cook

Овие тројца се сите активни околу Северниот врв на  Ellesmere Island, кој што е истотака Најсеверниот врв на Канада, и кој што лежи одма до врвот на Гинланд (Greenland – Зелената Земја). Областа е само 6 степени од Полот. Од разни точки на подигање, како и од целиот мраз, колку што е можно за 10 години одвоеност, овие тројца луѓе набљудувале планинско земјиште кое е опишано како пополнување на  една третина од хоризонтот, за околу 120 степени околу нив. Адмиралот Пири споменал бели самити изразито јасно на 28 Јуни, 1906. Адмирал Мак Милан организирал експедиција каде што патувал преку 130 милји откако го видел овој континент од висините на Елсмере Островот (Ellesmere Island) и напишал дека неговите обзервации личат на секое посебно огромно земјиште додека го набљудувал на чисто и јасно време со многу моќен двоглед. Тој продолжил да опишува ридови, долини и снежни врвови, сето ова во Април 1914 година.

Kаде што го носи читателот кон сведочењето на Др. Фредрик А. Кук ( Dr. Frederick A Cook). Др.Кук истотака ја набљудувал оваа површинска маса додека патувал преку мраз. Тој извел обиколно патување до Полот и ја одбрал повеќе Западната рута, која го довела поблиску до глетката. Др. Кук истотака истотака направил записи во неговата книга исто како што направиле другите истражувачи. Додадтно, како и да е, он направил и фотографии. Значењето на ова е дека, пред се, ние ќе имаме визуелни докази за разгледување, а како второ, ние всушност имаме слика од копнена маса каде што всушност ја нема на Земјата, туку, го  покажува  и патот до работ на рамките. Тоа се неверојатни докази како што ова би можело да постои. Фотографските плочи формираат дел од Куковата колекција во  U.S. Library of Congress, но со иронична случајност, тие се водат за исчезнати.

Дури и така, една единствена слика останува со нас бидејќи е во книгата на Доктор Кук. Била скенира со добра резолуција од Јан Лампричт (Jan Lamprech) и е вклучена во неговата книга Шупливи Планети како Плоча 31. Toчките за да се направи со назнака за сликата се дека тоа не може да помеша со морскиот мраз на хоризонтот, ниту со замрзнатите острова што типично имаат ледени могили на врвот нивен. Тоа слика на земјишна маса, потвредена од странана сведоштвата на Ескимите, и провилот одговата на некои специвични описи во докторовата најавна книга.

Видувањата изгледа биле фатаморгана, но ова не е кажано дека било лажно. Фатаморгана е всушност рефлексија која се одвива на долги релации преку термичките слоеви на воздухот и преку хоризонтната фатаморгана се практично заеднички во Арктикот. Овој ефект ќе постане големо преувеличување доколку фатаморганата извира од  кривата, како-инкиното отварање, каде ова ќе игра пустош со нашите способности да го проценат растојанието. Потоа, изгледа разумно да се хипотезира дека обзервациите видени од Кук, Пери и Мак Милан (Cook, Peary and Mac Millan) го имале своето потекло колку и неколкуте милји наделку, во близина na вратниот отвор до шупливиот дел од Земјата.

Описот од Махабрхарата спомената како планина која: ”Со нејзиниот сјај, ја победува темнината на ноќта, и дека ноќта тешко може да се разликува од денот”. Тилак го препишува овој квалитет на Аурора, но Аурора како што ние најчесто ја разбираме едвај ја надминува темнината на ноќта.

Tилак го припишува овој квалитет на Аурора, но Аурора како што најчесто го разбираме едвај ја надминува темнината на ноќта. Разгледајте ги зборовите на Арктичкиот истражувач, како што е цитирано од страна на Маршал Б Гарднер (Marshall B. Gardner): “(H.D.Northrop) – Х.Д. Нортроп, сепак , забележува дека светлината на Аурора е континуирана за време на арктичката ноќ, и тој вели дека арката (лакот) кој е…..како истакната карактеристика на Аурора е само дел од прстенот на светлината што се издига значително над површината на нашата планета, и чии центар се наоѓа во близината на полот’. Планинската копнена маса видена од Адмирал Мак Милан (Admiral Mac Millan) и тогашниот Пор. Командир Греен ( Lt. Commander Green) морале да се доста навнатре во надолниот- наведнат дел од отворањето на шупливата земјата, можеби во близина на вратот на отворањето.

Од оваа навнатрешна локација, планините може да се доживеат со постојана илуминација од внатре, како што е опишано од страна на Нортоп и очигледно во епот Махабхарата. Така имаме оправдано постоење на некои видови на илуминирани планини на врвот на Земјата, кои, ”од страна на нивниот сјај, ја победува темнината на ноќта, дека ноќта тешко може да се разликува од денот”.

Во врска со Риг-Веда, Тилаковиот цитат на следново на страна 102:

”Tака е во  I.32.10, Vritra, традиционалниот непријател на Индра, се вели дека е опкружен со долга темнина…и во  V.32.5, Индра е опишан како го завзел местото на Шушна,  кој бил анкциозен да се бори, во темнината на јамата ”.

Ние вообичаено не мислеме на Арктичкиот басен дека има некакви јами, ниту дека е јамо-лик. Но ако таму има отвор во шупливиот влез, тогаш искривувањето ќе оди надоле кон отворот и формира крофно-лика инка кон вратот, додека не пламне на другата страна. Всушност, целиот Арктички басен е депресија. Овој факт оди заедно со сметката за долгата Арктичка ноќ. Каде Земјеното единствено израмнување е искривувањето околу поларните крајности, овој ефект нема ни скоро да биде ист.  Арктичката ноќ и ефектот на полноќното Сонце се должи на фактот дека Арктичкиот басен е депресија (вдлабнатина).

Со цел да се разбере оваа ситуација, читателот може да ги види сликите направени од хоризонтот како што се гледа во Тексас или Оклахома, или некое место како овие. Сликите од овие места покажуваат хоризот што само се претегнува и протегнува. На Северниот Пол, каде искривувањата би требало да се порамнат малку, хоризонтот би требало да се растегне дури уште подалеку него Тексас или Оклахома. Наместо тоа, на спротивата може да се види на фотографиите направени од поларните област. Таквите слики покажуваат дека  хоризонтот опаѓа наскоро.

Слава на Светлите Богови и Многумудри Предци Наши!

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s