Лексичка компарација на Санскрит и Латвијски

Од Wikipedia, Sanskrit:

Европскaта стипендија за Санскрит, започнала од Хенрих Рот (Heinrich Roth, 1620–1668) и Јохан Ханкследен ( Johann Ernst Hanxleden ,1681–1731) кои се сметаат одговорни за откритието на Индо-Европската јазична фамилија од страна на Сер Вилјам Џонс (Sir William Jones). Стипендијата играла важна улога во развојот на Западната филологија, или историјска лингвистика….

Сер Вилјам Џонс,
говорејќи му на Азијатското Дрштво
во Калкута (сега Колката)
на Фебруари 2, 1786, рекол:

” Санскритскиот јазик, од што и да е античко, е попрекрасна структра; многу посовршен него Грчкиот, многу поизобилен него Латинскиот, и повеќе префинет него било кој, и уште носи од дватa посилен афинитет, заедно во коренот на глаголите и во формата на граматиката, него што би се можело да се создаде случајно; толку силно, навистина, ниеден филогер не може да ги испита сите три, без да верува во нив дека имаат скок од еден заедничи извор, што, веројатно, не постои повеќе. ”

Girl_in_dark_villaine

  • Лексичка компарација на Санскрит и Латвијски јазик

Зошто компарација на Санскритот и Балтичките јазици ?

Санкритскиот јазик понекогаш се кажува дека е мртов јазик (но не според оваа одлука на судот на  Мadras High Court) потвредно само во пишаните дела неколку илјадници години стари. Бил “реконструиран” од лингвистите (види Sanskrit grammar).

Не се што тие заклучиле од античките текстови е исправно, додека Латвијскиот е сеуште жив јазик.

Санскритеските зборови подолу во листата се сметаат од страна на научниците дека се едноставни прости форми, но бидејќи Санскритот како Летонскиот е модулиран пост-аглутинативен јазик (agglutinative language) лингвистите сигурно погрешиле тука и таму, како што тие истотака направиле во дешифрирањето аглутинативно наводно со пред-моделираните јазици како што е Сумерскиот. Најпрвин мораме да разбереме дека културата, Ведите-науката, и целокупната цивилизација во Дравидија (пред Аријско-Ведска Индија, каде живеело темно население, што ја обожувале темната Мајка-Кали) ја донеле со себе белите народи – Бали или Балти, односно Аријско-Словенските Родови.

Терминот Раса важи првчино само за Белата Раса, чиста раса-роса, tabula rasa, rasa blanco, белата боја е воедно симбол за духовност и ги создржи меѓудругото и останатите бои на спектарот. Расата или Родот Асов се дели на четири изворни рода, два Аријски и два Словенски, и поради нивното мешање низ минатото, овие родови се нарекуваат Словено-Аријски. Поради планетарните катастрофи а воедно и промената на климата и контурите на земјата Дааријска (Хипербореја), овие народи морале да мигрираат јужно, кон Сибир, Европа, Азија, Африка, па дури и Америка, во потрага по подобри животни услови.

Untitled-2

* Да’ Aријци  Сибирски Руси (Тоболски Тархтари, oва нема никаква врска со жолти народи), Северозападните Германци, Расичи (Југорци и Лукоморци) Данците, Холанѓаните (Дојч и Дач), Латчали, Латиши (Лати) Фламанци, Риви (Летонци и Литванци), Естонци…итн.

* Ха’ Aријци – Источни Руси, Северните Пруси (Поморски Руси – Померанија), Скандинавци (Суоми, Свеви, Родeи), Англо-Саксонци, Нормани (Мурмани), Гали, Исланѓани, Беловодски Руси…итн.

* Свето-Руси – Северни Руси, Белоруси, Сребрени Руси (Серби-Срби, некои Срби, Босанци и Хрвати, Албанци имаат и изразити Аријски гени), Боруси од Германија, Црвени Руси (Пољаци), Глади, Источни Пруси, Ирци, Шкоти, Асирци (од Иријско крајбрежје), Македонци.

Расени Eтрурци (Етруси, Расени),  Дакијци (Даки и Молдавци), Сармати, Фракијци, Франки (не Французи), Итали, Албанци, Авари.

На Сумеријскиот, на пример, тие претпоставуваат дека зборовите имаат У-завршетоци како номинативи, каде зборовите во Сумерските храмски стихови, итн..покажуваат дека дативната конструкција  (dative construction) e вообичаено употребувана (по моите сознанија) него ли номинативите што значи дека дативната форма е субјект додека во објект е номинатив. Лингвистите претпоставуваат дека субјектот е номинатив. Како У-завршетоците на дативните форми – како субјекти – биле згрешени како номинативи, правејќи ја несмасна, неточна Сумерската граматика.

Eве Латвијски пример за дативна конструкција:

TĒVAM IR MĀJA = Taтко (датив) има куќа (номинатив), дословно ”татковата е куќата, Fathers’s is (the) house”.

Пробајте го ова на Латвијски: TĒVU  MĀJU DEVU = ” I ” (the ” I ” is assumed) Татковата куќа дала, Father’s house gave.

Тековните модерни корења на овие зборови се ТĒVS (номинатив) и MĀJA (номинатив).

Нема никаква номинативна форма во целата фраза. За речениците како тие во Сумерскиот, начниците ќе им додадат на овие зборови У-членка, погрешно. Забележете дека Латвијскиот како древниот Фараонско Египетски или Сумерски немаат определени или неопределени членки. Тоа е “UR-ZUSTAND” на прото-Индо-Европскиот, покажувајќи повторно колку се архаични Балтичките јазици.

Ливонија (Livonia), земјата на Ливите (Livs), се нарекува ВИДЕЗМЕ, “средна земја – middle earth” , на Латвијски каде што е местото на најчистиот, централен дијалект на Латвијскиот е говорниот viz. бил зборуван пред модерната ера. Латвијскиот постанал некако Русофилизиран за време на периодот на окупацијата после Втората Светска Војна односно од Јудео-Комунистича Русија, посебно во големите градови, на таму истотака сеуште има мноштво на позајмени зборови од Англискиот јазик. Во рурална Ливонија, највистинската Латвијска форма на ”Jас сум” e сеуште ЕС ЕСУ, (есу ”сум” e продолжеток на бидувањето, на ес ”себе – тhe self”) каде што во модерниот Латвијски се кажува ”EС ЕСМУ” , сигурно подоцнежна варијанта. Некои фамилии во Ливонија сеуште употребуваат многу архаични самогласни членки во многу зборови каде модерниот Латвијски нив ги загубил.

Примерот ќе биде за модерниот Латвијски збор агрс ”early-рано” каде во Ливонија некој може да каже агрис, задржување на повеќе архаична и – членка.

Ливонија се граничи со Естонија и Естонскиот јазик е виден дека е аглутинативен, како Финскиот. Всушност, постојат многу сличности помеѓу Латвијскиот и Естонскиот, многу од нив се камуфлирани со различна ортографија и нецелосно истражена лингвистика.

Широко е раширена е теоријата, на пример, дека Саамите (Saami) го превземале нивното име од Балтичкиот збор zeme што значи “земја”, позајмено и повторно позајмено според смешната фантазија на лингвистите. Саами (Saami) на Северот од Латвија е земјата со илјадници езера и острови и тешко е дека може да се нарече “лединка – land” или “земја”. Всушност, најмногу убедлива е теоријата дека терминот Saami (Латвијски СОМИ “Финци-Finns”) се однесува на  Литвијскиот термин – ziema “Зима” и ziemelj – “Север”. Наједноставните објаснувања се најчесто  и правите. Изворно во Латвијскиот, како Франц Боп (Franz Bopp), оновачот на компаративните лингвистики тврдат, дека демонстративните именки (demonstrative pronouns) се аглутинативни на зборовните корени и ова дава пораст на модулацијата во текот на времето.

На модерен Латвијски, интервентната самогласка во аглутинативните заменки е често загубена. Тука е прикажано како демонстративните заменки се додавани:

Латвијски MAN-TAS “мое-тоа, mine that” постанало MANTAS “сопственост, имовина, property т.е. припадливо на мене -belonging to me” MAN-TO-JUMS “mine that to you” или MAN-DO-JUMS “me give you” постанало MANTOJUMS “тестамент на имовина-сопственост”

MAN-DO-ŠANA “јас-давам-тоа, me-give-that” постанало
MANTOŠANA “процес на наследување”.

Модерните лингвисти не го препознаваат ова. Тие и без тоа живеат во вештачки свет на наводните граматички правила на нивната сопствена конструкција.

PIE-ROKAS-TAS “со-раката-што, by – the hand – that”
постанало PIRKSTAS “прст -finger” и тоа постанало
PIRKSTS viz. PIRKSTIS “прст” итн.

Ние не сме многу заинтересирани во граматичките форми. Повеќе, ги изедначуваме ЗБОРОВИТЕ, без обзир на нивната граматичка форма. Граматичките форми се променливи и скоро тотално ирелевантни на овие зборовни израмнувања.

Да земеме еден пример надвор од лексичките израмнувања подолу, да го земеме Санкритското аsru, каде што го порамнуваме со Латвијскот збор asaru.

Граматички, Латвијското asara е еднина и asaras е множина за ”солзите на окото” или “tears of the eye”, но ако го погледнеме зборот во вистинската употреба Tik daudz asaru! =  Толку многу солзи, So many tears!,  a recent posting headline in Latvian.

Санскритски

зборови

 Латвијски

зборови

Македонски 

зборови

abhi

abi

обете, двете

agra

agra, agri

утро

asnas

asins, asinis
(some Latvian areas still retain the archaic “i”-stem)

крв

asmi

esmu

сум

asru

asaru
nom. sing. asara, plural is asaras

солзи

 asti

ēsti

јаде, срп. јести

avata

avota
nom. avots

изворска вода

bhalto

balto
nom. balts

бело, светло

bhanga

banga

бран

bharata

barotaв

хранење, грижење

bhedati

bēdāti
bēdāties

тага беда, грижа

bhuti

būti

биди, постои

bhy s

bijās

страв, исплшен; Рус. Беси=Демон

cathurth

ceturtā

четири

dala

daļa

дел, оддел

dina

diena

ден

d hati

degot(i)

горење, оган

devah

devēj(s)

давач, дава

dhuma

dūma (dūmu)
dūmi

дим, чад

drgha

dārga
dārgs

Драгоцено, скапо

Tautu_meita

dhurti

durti
(seen as Lithuanian but used
as e.g.caurdurti“puncture”
in Latvian)
Latv. durt

прободување, повреда

dusim

dosim
mēsdosim

ќе даде, ќе дадеме

dhruva

druva

пченкарно поле

duris

duris
модерно durvis

врата

 *d

ēd

јаде

ga*s

govs

говедо, крава

gospada

govs pēda

говедарска патека

griva

grīva

уста

ganisan

ganīšana

пастир, овчар

grabh

grāb

грабнува, граба, зема

jiv

dzīv(s)

жив

j*vati

dzīvot(i)

живее

yukt

jūgti
jūgs

впрегнат, јарем

krmi

ķirmis

дрвојадец, црв

katha

како, како тоа

kada

kad

кога

kas

kas

што

kataras

katris

секој

kliba

kliba

kuti

kūti
nom. kūts

куп, амбар, штала

3855-15323-tautu-meitas

mat*h

māte

мајка

manita

manīta

знае, забележува, надгледува

madhu

medus
medu е граматичка форма

Мед;  анг. (корен од поимот “mead”)

mith

mīt

промена

mukti

mukt(i)

бега, избега, трга; срп. макни се

n*kt

nakt(s)

ноќ

nabhi

naba
nabiņa dim.

папок

okas

ēkas

згради

pl*si

bluši
модерно
blusas

болви, бубу

perkons

Санскритски зборови

 Латвијски зборови

Македонски зборови

palava

pelava

шега; срп. плева

p*tis

patis
модерно
pats

себе

pratikama

patīkama

пријатен, согласено, убаво

pretvira

Rainis: “Tu lauzi mūs, naidīgā pretvara”

 противници, контра сила

prasnaya

prašņaja

прашања

pluti

plūdi

плута, поплава

r*tha

rats
rati
rata

тркала, се тркало

rasa

rasa

роса, нектар

rud

raud
raudāt

плаче, плачење

sad

sēd
sēdēt – да седи

седи

spurdh*se

spārdijās
spārdīšana

удирање, тепање, борба

sana

sen
sena

одамна, страо

sunas

sunis
модерно
suns

куче, за  sunis Google “mans sunis”

sth

stāvēt
stāv

стои, стана, став

slaviti

slavēti

славење

svanta

svinēt

прослава

sirsnas

no sirsnas”
sirsniņa dim.
nom. sirds
sirsnība

од срце,

срце,

срдечност

saditi

stādīti

растение

skabh

skāb(s)

несреќен, кисело

srava

strava

поток, струја

Skyforger++photo

sabara

sabāra
sabārt

грдење, карање

svarah

svara
nom. svars

сила, снага

tava

tava

твое

tatha

таму

trayas

trīs

три

trasati

trīcēt(i)

тресење

ud*

ūdens

воден

udhar

ūdris

видра

vayus

vējis
модерно
vējš

ветар

vrkas

 vilks

волк

vira

vīrs
gen. vīra

Маж, сопруг

vrdhi

vārdi

зборови

visur

visur

насекаде

varuni

 varoņi

херои, победници

vacala

 vācele

озборувања

virsus

virsus
модрно
virs

врв, најгоре

vayu

vāju
nom. vājš

слаб

Слава за Светлите Богови и Премудри Предици Наши !

Advertisements

One thought on “Лексичка компарација на Санскрит и Латвијски

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s