Само обединети ќе го победиме Ѕверот! – Прв дел

boris-olshansky-ivan-son-of-valour-20044-e1272346800756

Предмет на нашиот поглед се причините на виталната неопходност за создавањето на органски заедници на словенските народи, способни да превземат сопствен и самобитен пат на развој, кој ослободителнo ќе ги прекрши заканувачките обрачи на “Новиот светски поредок”, што ги затвара хоризонитите на човечката мисија во оваа арена на универзумот, и што го сведува економска животиња. Тука ќе стане збор за можностите на словенските одговори на предизвиците на мамоно-масонскиoт нов светски поредок, за потенциалите на словенските народи и нивните идеални заедници да ја отворат перспективата на новиот и препореден циклус на Европа, од онаа страна на ”самракот Западен” и се поочигледниот и поблизок крај на ”модерниот илузионистички свет” (Рене Генон), односно крај на монструозните, лихварски и трговски псевдоцивилизации и одговарачка антикултура.

Неопходно е, пред се, да се согледа нашата состојба и расположливата државотворна енергија. Ние живееме во рушевините на квазикомунистичкиот систем каде дебилниот брат а не противник на либералниот систем, абортиран од иста мајка, демонија на економијата на псевдоцивилизацијата на Западот. Во тие рушевини се буди огромна и со децении потисната енергија, која поприма облик на национослободителено движење, што тежи за воспоставување на одговарачки, независни и суверени држави. Свесно или несвесно, стварно или потенцијално, сите тие движења на словенските народи и државотворни желби противречат на проектите на ”новиот светски поредок” и интетересите на неговите жреци. Начелно, они се позитивни појави и сили кои се валидни да се подржат насекаде каде не штетат на словенското единство. Нажалост, наследството на квазикомунистичкиот режим и одговарачката анти-национална политика, по формулата ”раздели па владеј” – често е усмерена на националослобидителните и државотворните движења на словенските наорди едни против други, на штета на единството и можниот сојуз а во корист на ”новиот светски поредок”, чии агенти веќе отворено ги потикнуваат и злоупотребуваат братоубиствените војни. Станува збор за конфликтите и војните околу арбитрираните разграничувања, мотивирани од територјалните ревандикации, што трагично го обележуваат ова време  interregnumа и почетокот не епохата на посткомунизмот, од пропадната Југославија до разорениот СССР. Погубни и пречесно катастрофални последици на меѓунационалните конфликти и војни  пружаат најпожелни и бесплатни аргументи на агентите на ”модеализмот”, кој го засенуваат простота на поуките дека е драговолно подвргнувањето на народното севластие, ”новиот светски поредок”, со одрекувања на правата на слободата, независност и државниот економски суверенитет – единствено разумна и спасоносна алтернатива или бар најмалце зло.

Совремните словенски народи не се вечни ентитети туку се создадени на делбите на единствен етнос, на историјските и разностраните патишта на миграција и освојувања. На тие многуструки патишта сме сочувале разноврски предизвици и сме стекнувале различни искуства и својства на тие особености. Потоа, задачата е да се препороди словенската заедници и обединување на богатствата на различните искуства, да ги здружиме капиталните разнородни својства и особености. Нови и неспороделиво поголеми историјски предизивици од сите кои сме ги искусиле бараат големо собирање на словенските народи и обединување на силата и енергијата, моќта и талентот. Изложената задача нема алтернатива бидејќи величината на предизвикот на ”новиот светски поредок” и агонијата на квазицивилизацијата на Западот кој бара обединување на словенските народи како една можност валиден е самоодбрамбен одговор и препородично против-движење. Ако сакаат макар само да опстанат и преживеат – словенските народи мораат да се обединат односно да создадат културно-политичка, воена и економска заедница. Во спротива, одговарајќи поединечно и неповрзано на предизвиците на ”новиот светски поредок” – сите словенски народи ќе страдаат и ќе исчезнат од историјската сцена, во след на огромни несразмери помеѓу планетарните размери на силите на модерниот нихилизам и малите моќи на отпор. Да би се постигнала егзистенцијата, биолошкиот ”минимум” опстанокот – словенските народи мораат да го превземат заедничкиот пат кон ”максималните” цели и највишите врвови на метафизичкото самоостварување. На ова место на нашите излагања можеме спознајно да се соочиме со битните предизвици на  ”новиот светски поредок” и нивните сили на нихилизам, како и светот на можностите словенски, самобитните одговори.

  • Кон препород на Словенската култура

Ненадминатото спознавања и дефиниција на човекот како ”мешавина” на животински и божји елементи (zeon пое tikon), Платон нам ни пружа посредно објаснувања на успехот на нихлизмот. Своствата на таа ”мешавина” св. Августин ги опишува со зборовите на меланхоличните искуства: ”душица, лабина, лесно заводлива, залудна”. Таа ”мешавина” е обично неспоредливо подложна на инфериорни и негативни влијанија него ли на супериорни и позитивни. Према Платоновата доктрина, гасењето на светлоста на формативниот и информативниот принцип на умот ги одстранува сите препреки пред навалата на силата од инфериорната сфера на човекот и предизвикува прво психичка, потоа егсистенционална и конечно друштвена анархија. Ние всушност живееме во добата на планетарниот размер на таа анархија, која е крајниот перформанс на вековниот процес на нихилизмот демонија-економија. Сепак, повеќето луѓе сеуште немаат потполна свест за катастрофалните размери на растројството и деградацијата на човечките елементи, во след со потполноста на нихилистичкиот процес, на кој човекот се навикнува. Со слична постапност се шири и некоја болест во телото, така да оболениот не го приметува нарушувањето на неговото здравје, се до сломот на последната одбрана. Додуша, просечните современи жители на планетата веќе умеат да ги забележат, со ужас, геофизичките манифестации на нихилизмот, незадржливото ширења на неговата пустина и агонија на природата, флората и фауната. Нажалост, тој човек уште живее во заблуда дека дејствата на нихилистичките сили се половични, дека они само го погодуваат надворешниот а не внатрешниот свет, навикнувајќи се на сопствената обездушеност и понижување.

За да ефикасно се покаже на човечките очи опустошеноста на внатрешниот свет на човекот, неопходно е да се предочуваат педагошки поредби на причините на некое дамнешно минато и современиот живот. Во сите домени на животот, таквите поредби ни предочуваат нам на поларната спротивност, како оние помеѓу убавината и грдоста, светлината и темнината, доброто и злото, слободата и ропството, вистината и лагата.. За паметен човек еден пример е доволен: споредбата на валцерот, последната игра на монархијска Европа, опсипано со кристална светлост, во салите на племенитете магнитуди – и главниот танц на афро-американското сенилно варварство, во подземните дискотеки, под сенишните молњи ”light show”, што истекува темнина, танц чие име го синтетизира нихилистичкиот програм на демолирање на човекот: ”rock and roll”, ”клати се и  ваљај”. Oстаток на нихилистичката работа ја обавуваат дум-дум повиците на самоуништување, рекламите на первертираноста, сатанизам и синтетички дроги. Жреци и стратези на ”новиот светски поредок”.добро знаат дека културата е основата не секој веродостоен народ, и затоа културните вредности, добрината и традицијата се битна мета на вековнoто нихилистичко solve. Лишени од сопствената културна основа, народите постануваат лесен плен на условувањето и уценувањето и елестично се преобразуваат во безоблична маса. Огромното мнозинство на народот во светот е веќе неповратно искоренета и декултурирана. Наместо активно живеење, создавање и развивање на сопствената култура – тие народи, преобразени во безлична маса, постанале пасивни потрошувaчи на интернационалната сурогато игубена добрина и вредности, односно антикултура made in USA.  Секако, од човечките лица исчезнале знаците на радоста, искрите на среќа, руменило на живоста, отстапувајќи го местото на сенките на меланхолија, рамнодушност и у-мор. Целата сурогатост која ја произведува фабриката таканаречна ”масовна култура” oсведочува насекаде и секогаш општиот наум на нивните измислители за човечкото да биде сведено на подчовечко, со тоталено превртување на врдностите и врлината. Субверзија на ”мондеалистите” цели со подсрество на ”масовната култура” на човечкиот порив за племенитоста да се придвижи кон нискост, потребата за убавина да се изопачи во склоност кон наказување, желбата за звуци и мелодии да биде убиена со бучни ритми анималистички, тежнеењето кон божественото просветлување да се промени кон мрачно робување, чуството за љубов да се потисне и човекот да се претвори во сексуален механизам, херојската и метафизичката установа на бракот и тие брачни вредности да се срушат и како модел да се наметне колективниот промискуитет…

Текстот продолжува….

Слава на Светлите Богови и Премудри Предци наши!

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s