Само обединети ќе го победиме Ѕверот! – Втор дел

on-the-bridge-kalinovoye (1)

”Мондеалистичкиот програм за уништувањето на класичниот европски систем на воспитување и образование се изведува под авторитетот на одговарачките установи, во служба на ”новиот светски поредок”, како УНЕСКО. Почнувајќи од 1945 година, ширум планетата таа установа со непосредни или посредни акции го уништува класичниот, дефиренциниран ”вертикален” систем на воспитување и образование а наметнува еднобразен и ”хоризонтален”, према програмата за создавање на еднолично човештво, односно ”сива расa”.  Додека деференцираниот и ”вертикален” систем на образовние создал самостални и независи личности – овој ”мондеалистички” еднобразен и ”хоризонтален” систем произведува послушни и зависни индивидуи, према потребите на ”новиот светски поредок”.

Веродостојната културна револуција врши културен препород просто преку надминувањето на сите споменици на минатото, соочувајќи се, непосредно, со вечното врело на првобитноста. Се она што во таквиот препород е создадено ново наспрема старото, само е нов израз на древната, вечна желба на создателните моќи за творење. Сепак веродостојното воздигнување на културата бара витална основа, односно животноста на народната култура. Не е доволно само да се паметат и чуваат митовите и легендите, игрите и обичаите, ткаењето и везењето на народната култура како работи на минатото, туку е неопходно да се пробудат и да се стекнат создателните моќи на народот да се создадат во современоста, и да се отворат хоризонтите на иднината. Создателните моќи на словенските народи утрнале и заспале бидејќи им е одземено самопочитувањето, кое е основниот темел на самодовербата, битната енергија на самоостварувањето. Вистина е дека се неповратно изгубени стариот амбиент на живот и неговата древна структура, која скапо ја стекнале создателните моќи на остварувањето.

Сепак, во инструментариумот на модерната цивилизација постојат многу средства кои можат да бидат валидно употребени за добро, за воспоставување на нови и дури погодни услови за животот на народот, претежно за земјоделскиот народ, кои повторно ќе ги стекне неговите создателни потреби и моќи. Секако, културната револуција не е можна да се изведе без неопходна политичка моќ и одговарачка, сестрана подршка. Само една одлучна и просветлено словенска политичка акција може да ги освои просторите и средствата кои се неопходни за културната револуција на Словенството. Тоа освојување треба да почне од електронското небо, кое денеска е премрежирано со телевизиската канализација што на словенските народи непрестано им исфрла, ѓубре ”интернационалната” или ”мондијалната” антикултура.

Силата на ”мондеализмот”, под изговор на баналноста како ”законот за пазар”, ”слободна конкуренција” или ”интеграционен процес”, насекаде наметнуваат неоколонијален и псевдоимперијален систем на експлоатација на природните и економските богатства на словенските народи. Агентите на ”мондеализмот” насекаде жестоко се потпираат на секоја проба на одбраната на економската независност, искажувајќи го таково тежнеење како последица на незнање, бидејќи во современиот свет тоа е неможно да се сочува економскиот суверинитет. Ако поверувате во доктринираната демонија-економија, сите народи би морале да капитулираат пред насилството на ”новиот светски поредок” со тоа да станат од секоја волја за управување на сопствената економска судбина.

Би морале да ја отргнеме од моделистичките ”пљачкароши” целата одбрана и да им ги препуштиме сите свои природни и привредни богатства. Огромните размерни на потенциалниот пазат на економски обединетите словенски држави, како и комплементарноста на националните привреди, со вонредни природно богатства и работни потенциали овозможувајќи и на таквата заедница дури и потполна аутрархија, во случај на крајна потреба.

Со тоа сеопштата субверзија и пропаганда на агентите на мондеализмот на власта во словенските држави, воглавном цели да ги оневозможи движењата на словенските народи кон создавањето на културно-политичка, воена и еконсмоска заеденица, како словенските народи, одвоени или разединети дури и спротиствавени во конфликт, еден под еден или заедно повторно запалени во ропството, под господарите на ”новиот светски поредок”. Истата стртегија припаѓа и на насилното наметнување на либерал-капиталистичкиот модел, кој, према одредувањето на неговиот највлијателен теоретичар, Фридрих фон Хајек, суштината на спротивноста на слободата и одговарачката власт на народот, како и темелните на човековите порови кон правдата и солидарноста. Во прашање е модел кој легитимира и ги легализира човечките или подчовечките пориви како и безобзирната превласт на силните над слабите економии. По искреното признание на фон Хајек, синтагмата на ”слободна конкуренција” e само елегентно извинување за превласта на силните над слабите, бидејќи всушност тука и нема никакви конкуренции: однапред се знае дека поголемиот капитал ќе го победи малиот, дека без државната помош националното предприемништво ќе биде подржано од националните компании и нејзината планетарна мрежа. Конкретна вредност на производите нема голем значај во таа ”конкуренција”, бидејќи силата на капиталот вложена во рекламирање на најгнасните производи ќе успеат да ги наметнат на масата наместо најдоброто, ако овој последниот располага со одговарачките моќи.

За нас е битно сознанието дека либерал капиталистичкиот модел е сосема туѓ за словенската самобитност и праславната традиција, бидејќи таа потекнува од протестанските и еврјските религии, како што убедливо се покажале истражувањта на научникот како Макс Вебер и Вернер Зомбарт. Всушност, посебена, према тоа не и последна причина за одбивање на таквиот модел почива во причините дека он насекаде покажува знаци на исцрпеност.

Словенската културна револуција бара и големо враќање на земјата и селото, обнова на неовата животност и плодоноснот, радост и среќа во живеењето. Ако ретроспективно ги пратиме процесите на нихилизмот на модерната цивилизација, ќе дојдеме до неговата прва и пресудна победа, која последнично го овозможила целото потонување. Станува збор за поведата на нихилизмот демонија економија над селото и земјоделската култура, обележена со стравичен масакар на илјадници вандејски земојделци, верни на францускиот крал. Тој веќе дваесетгодишен процес на нихилизмот се карактеризира всушност со системско уништување на селата и земјоделската култура претварајќи ги од слободни земјоделци во зависни пролетери, искористени и обездушени, свиткани во казаматите на нова вавилонија. Револуцијата за која овде говориме наоѓа вртење на тој процес, потоа повраќање на земјата и селото, обнова на изгубената слобода и достоинство, самопочитување и самодовербата на земјоделците.

Таквата револуција бара и елементарни, и биолошки потреби на човекот бидејќи ширењето на пустината и уништувањето на природата со еколошките катастрофи се всушност последица на демонија-економија и нејзината војна против човечноста. Враќањето на земјата и селото подразбира и големо движење и обнова на природата и оздавување на планетата во планетарните размери на еколошките катастрофи досегнале до критични степени. што бара и одлучно и општо препородничко противдвижење. Према зборовите на Лестер Браун, управникот на истражувачкиот проект  Stare of the World и одговарачките годишни извештаи, во изданието на вашнгтонскиот Worldwatch Institute, доволно е само да го прелистаме извештајот за да се разбере во каква несреќа се увалуваме. Јазот помеѓу она што е неопходно да се направи за да се спаси животната средина и она што правиме, се поширок и подлабок. Ние ја губиме битката за спас на Земјата. И потоа, по Лестер: доволно е само да се обрати внимание на кората на земјата која се обработува. Секоја година земјината кора еродира и се смалува под поројот на преплавените рамнини, не наоѓајќи повеќе шуми кој би ги задржале. Годишниот губиток на хумус на планетата одговара на површината на која се одгледуваат житарици во Австралија. Набљудувајќи ги само аспектите на земјата, можеме да заклучиме дека секоја година ќе биде се потешко за стотина милјони луѓе во светот….Причината е дека најтоплите пет години на XX век биле содржани во последните десет години. Причината е дека цената на житариците растат и ако се има во вид оваа тенденција, извесно е дека и потаму ќе расте. Тоа за стотина милиони луѓе на Третиот свет ќе значи само глад. И очајување. Гладот ќе биде авет кој ќе лута по светот. Словените можат да го спасат светот од конечна катастрофа ако одлучно се спротистават на демонија економија и насилството на црните-магови на ”новиот светски поредок” само ако од своите земји создадат градина од примерна велкодушност, убавина и радост на животот. Со силата на тој пример на препородот на човекот и заедницата, Небото и Земјата – Словените ќе го преобразат светот !

Нека верниот читател, каде му се заблагодарувам на довербата за времето и трпението, дозволи на крајот да ги наведам зборовите за наздравица на еден руски пријател, упатени во овие денови, во Москва, зборовите што ме пратат цело работно време, придвижувајќи ми ги мислите и соновите:

”Ние се бориме за правда, Ќе го убиеме Ѕверот. Победата ќе биде наша!”

Слава на Светлите Богови и Премудри Предци наши!

Advertisements

One thought on “Само обединети ќе го победиме Ѕверот! – Втор дел

  1. Дали сте ги читале книгите Анастасијан во 10 дела, кои содржат повик за враќање кон родната земја. Написани се од Владимир Мегле – Русин.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s