Велика Тартарија – Словено Аријската Империја

Расенија е територијата каде била населена Големата Раса, односно каде што Белите народи биле доброволни имигранти на Земјата од другите ѕвездени системи на Вселената. Подоцна зборот “Расенија” преминал во Латинскиот јазик како “Ruthenia” и започнал едноставно да се преведува како “Рус”.

Името на државата Русија настанала од два други збора: Расеја која пак повторно настанала од зборот Рассенија (територијата на која се раселила големата раса) односно белите народи.

russia-blank-map-big

Расенија се нарекувал еден од деловите на Словено-Аријската Империја. Во древните времиња ја завземала територија на современиот Евро-Азијски континент во близина на Уралските планини. Земјата источно од Урал до Тихиот Океан и потаму до Рускиот север (Лукоморје) па се до централна Индија се нарекувала – Земјата на Светата Расадржавата на Ас-ите однонсо Азија (латински: Аsia).

Ас – е  Бог кој живее на земјата, представник на развиена цивилизација.

Ра-аси –  Белите народи кои потекнуваат од Светилите Аси, кои ја раселуваат земјата, односно Светот.

Святая-Рассения_Земля-Свята-Расы

 

1013155_10201223081872673_1910262288_n

1902789_10204510239689564_6716507164174958837_n

Родот на Расите однонсо Родот Асов е сочините од четири збратимени рода, представници на белите народи кои живеат по општото Родово начело (Род – едно од врховните божества во старата словенска вера.)  а тоа се: Да’Аријци, Ха’Aријци, Свето Руси и Расени.

untitled-2 (1)

11206042_10205586136186304_185716376314610119_n

Странците таа држава ја нарекувале под различни имиња. А едно од нејзините последни страни имиња, познато во Европа се до крајот на 18-ти век било “Велика Тартаријa” или Могулска Азија (каде могул на грчки значи голем) и тоа била најдревната држава на белите луѓе во азискиот дел на Евро-Азија.

OrteliusWorldMap1570Aбрахам Ортели – Карта на Светот 1570 година)Untitled

 • Велика Тартарија:

17395Петро Планцио – Карта на Светот 1594 години

Untitled```

“Велика Тартарија е најголемата земја на светот” како што пишува во првото издание на енциклопедијата Британика од 1771 година. Заинтересираните лица можат да прочитаат за тоа и во современата верзија на енциклопедијата.

photo-34

Тартарија е огромна држава во северниот дел на Азија и нејзиниот дел се граничи со Сибир на север и запад и се нарекува Голема Тартарија. Тартарите кои живеат јужно од Москва и Сибир се нарекуваат астрагански, черкаски и дагенстански, оние кои живеат северозападно од каспиското море се нарекуваат калмитски тартари и ја опфаќаат територијата помеѓу Сибир и Каспиското море. Узбекистанските тартари и Монголите (Могулите) кои живеат во северна Персија и Индија и на крај Тибетските тартари кои живеат на север и северозападно од Кина. – Енциклопедија Британика, прво издание, том 3, Единбург 1771 година, странца 887.

11

11

11

Како што гледаме од британската енциклопедија од 1771 година постоела огромна држава по име Тартарија, чии провинции имале различни големини. Најголемата провинција се нарекувала Голема Тартарија, и ги опфаќала териториите на западниот Сибир, источниот Сибир и Далечниот исток.

karta37Тартарија 1754111

На југоистокот до нејзе била Кинеската Тартарија одма покрај Кина. На југот од Голема Тартарија била таканаречената Независна Тартарија во Средна Азија.

1111

Тибетската Тартарија се простирала северозападно од Кина и југозападно од Кинеската Тартарија. На северот од Индија се наоѓала Монголската Тартарија – современиот Пакистан. Узбекската Тартарија била помеѓу Независна Тартарија на север и Кинеската Тартарија на североисток, Тибетската Тартарија на југоисток, Монголската Тартарија на југ и Персија на југозапад.

11

Во Европа истотака постоеле неколку Тартарии: Московија или Московска Тартарија, Кубанска Тартарија и Мала Тартарија.

Тартарија нема никаква врска со современите Татари, исто како што Монголското царство нема никаква врска со денешните Монголи.

126775                Централна Азија: Tатарски воин и жена – Tartarres’ – Aлаин Манесон Малет 1683

1988                                Aлаин Манесон Малет  Petits Tartares. Paris, 1683. 145 x 110mm. Боја. Татарите од Кримскиот Каганат

550ba96c63a0e_1426827628

765330_originalКартата на Азија од 1745 година

Монголската Тартарија се наоѓала на местото на современиот Пакистан, а современата Монголија се наоѓа на северот од Кина, односно помеѓу Голема Тартарија и Кинеската Тартарија.

11111111

Помеѓу Монголската Империја од 18-ти век и современата Монголија има илјадници километри растојание и тие се од различни страни на Хималаите и ги населувале потполно различни народи кои немаат ништо заедничко.

Himalaya__Mountains_3_by_CitizenFreshMongolia_map_mkКарта на Монголија

11

21693-01

А поимот Могул има грчко потекло и значи – Голем, и нема никаква врска со име на некакво азијатско племе.

111111111

До неодамна ова биле делови на една иста целина – Словено-Аријската Империја која во Средниот Век била наречена според големиот дел – Голема Тартарија. Причината за појавувањето на толку многу Тартарии е процеветот на крајните провинции на Словено-Аријската Империја, како последица од слабеењето на Империјата со инвазијата на Џунгарската хорда, кои го завземале и потполно уништиле главниот град и престолинина на Империјата – Асгард (Асград) Иријски или современиот град Омск во 7038 година од С.М.Ѕ.Х. или во 1530 година од нашата ера, односно после завршувањето на војната помеѓу Русија и Кина. Меѓутоа дури и после губитокот на крајните провинции од крајот на 18-ти век, Словено-Аријската Империја била најголемата држава на светот.

11111111111

020Карта на Светот – П. Коронели 1742

11Картата на Азија од Жилјам Данет 1732

Tартарската азбука:

8715332_origСтаро Турска скрипта, евидентирана во 1893

2776059_orig

3089803_orig

Францускиот истражувач  Pierre Gaultier de Varennes, sieur de La Vérendrye открил камен прекриен со “Тартарска” скрипта, и оваа скрипта може да биде погрешена со Нордиските руни. Овој материјал кој очигледно произлегува од т.н. Kensington Rune Stone истражувач – Hjalmar Holand, кој порано во 1911 напишал:

Тартарските и Рунските букви имаат инзворедна сличност и си личат едни на други толку многу дури и за оној кој не е специјалист воопшто. Како што Тартарското потекло е надвор од прашањето и како што инскрипцијата не е ниту Индијска ниту од било кое познато Европско потекло, заклучокот е повеќе од веројатен дека ова се рунски инскрипции. Ова верување се здобива со акцентот кога ние ќе запамтиме дека овој камен е најден во близина на домот на Манданските Индијанци кои покажаа непогрешливи знаци дека се потомци на мешавината со белата светлокоса раса. 

Scott Wolter – покажал слика со која ги презентирал  “Taртарските” букви како овие, за кои верувал дека биле врежани на каменот. Јас незнам од каде овие слики пристигнале, но буквите, како што најдобро можам да ви кажам, се копирани од Старо Турската Скрипта, руно-лика азбука која што била употребувана во осмиот до десетиот век во Централна Азија, во областа позната како Тартарија во 1700-та година.

Симболите на Тартарија:

3daba63b31cb1bda27ef8905d942b438
Coat of Arms of the Empire Tartary. Pierre Duval D’Abbevil, “World Geography”.
597475_original
102502833_large_tartarychina
7169_900
767_original
Настоящие карты России Тартария (2)
c507e8a5b230452aa8a721cba67b0580_big
 • Словено-Аријсакта Империја:

Untitled

Тартария-Политическая-Карта-16-века.PNGИмперијата содржела во себе дел од југоистокот на Европа, западниот Сибир, источниот Сибир, Далечниот Исток, значителен дел од Северна Америка и многу острови и архипелази.

Во времето на Петар Први “Великата Империја” ја представувала територијата на Московската Тартарија што нам ни говори дека и таа од неодамна била само една провинција на Словено-Аријската Империја. Одвојувањето се случило во времењето на владеењето на Димитриј Донски кој ја превземал апсолутната власт од Владимир од Сусдалската кнежевина. До Димитриј Донски во таа кнежевска провинција на Словено-Аријската империја апсолутна монархијска власт не постоела.11

Истовремено на нејзината територија живееле и други народи имајќи ги истите права со основното население исто како што е денеска во Русија и останати земји. Кога странците ќе ги прашале домашните жители, кој сте вие? Одговорот би бил: Ние сме децата на Тарх и Тара, братот и сестрата кои по верувањето на древните Словени биле заштиниците и родоначалниците на Словените. Тарх е познат под многу имиња, кај Словените тој го носи епитетот Дажбог, и како што ни пренесуваат старите извори, самите Словени се кажувале како децата или внуците на Дажбога. Види за: Слово о Полку Игорову. Кај Етрурците кои самите се нарекувале Расени, познато е божеството Тархон.

 • Етрурци (Расени) – Тархон
 • Хатитскиот – Тару
 • Хитскиот и Лувијскиот – Тархунт
 • Гали, Бретони, Ирци – Таранис
 • Нордите – Тор

dajdbog

Неговите варијации варираат и се забележени како: Tанарус, Таранучно, Тараино. Да се подсетиме дека и во грчката митологија, Аполон освен што е убавец, уметник и поет, тој е представуван и како голем воин, кој користи меѓудругото и оружја. Во Словено-Аријските Веди, Тарх е синот на громовникот и пророкот Перун кој пак е познат под различни имиња кај различните народи од оваа гигантска империја:

 • Хитскиот – Перува
 • Литванскиот – Перкунас
 • Латвијскиот – Перконс
 • Старо Прускиот – Перкунс
 • Финскиот – Перкеле
 • Мордвински јазик (подгрупа на Уралските јазици) – Пургине-паз
 • Санскритскиот – Пурџанја
 • Тракијскиот – Перкос/ Перкон
 • Полскиот – Пиорун
 • Белорускиот – Пјарун
 • Чешкиот, Македонскиот, Србскиот, Рускиот, Украинскиот – Перун
 • Албанскиот – Перенди

Жената на Перун се викала Пекунџја, Перкуне, Перперуна, Прзегиниа, позната е и како Додола. И сега слободно можеме да ја поврземе со Исландската Фјоргун позната и како Јорд, мајката на Тор – громовникот во нордијската митологија.

Moder_JordСтатуата на Фјоргун (Јорд), прикажана со две дечиња – братот и сестрата

Сепак со такви супер-технолошко моќни уреди (оружја) се служеле Асовите кои биле цивилизациски напредни со големи научни достигнувања, нормално дека тоа знаење го поседувале и нивните деца и роднини.

Тара истотака е позната под многу имиња, а нејзиното име честопати било составен дел од самата природа. За оваа божица имавме припремено текст:

Божицата Тара е покровителка и заштитничка на природата, а нејзиниот постар брат Тарх-Дажбог е чуварот на големата и древна мудрост. Дажбог-Тарх им дал на представниците на Големата Раса девет сантии (метални книги) во кои се содржани светите Веди.

11536114_374417566085077_7137385974551506353_nAрменско (Ерменско) девојче во Тараз – традиционалниот Ерменски костим

Scottish_soldiers_in_service_of_Gustavus_Adolphus,_1631-cropped-Шкотски воини облечени во Тартан, традиционалната плетена волна

Англискиот збор тартан води корен од францускиот збор – tartarin – што значи Тартарска облека. Исто така оваа облека била носена и од Галите и на нивниот Шкотско-Галски јазик е познато како tarsainn. Иако тартанот е асоцијација за Шкотланѓаните, сепак тартанот е носен и во Централна Европа и е поврзан со античките Келти-Гали. Текстилната анализа на ткаенината на Индо-Европските Тохариски гробници во западна Кина, истотака се покажале за многу слични со овие од т.н. Халштатска култура (Централна Европа, Гали-Келти, Бретони, Шкоти, Пикти и сл).

Celtic-warrior

2014-07-08_walterscott

Тартан како-хеланки пронајдени се кај “Cherchen Man” , 3000 години стара мумуја, пронајдена во Такламаканската пустина во западна Кина.

4bb0e57c52d59005dbeac553bf772b50

 • Ури

11L

stargate_atlantis_wallpaper

7-sJdJ3SGgQ

5_2

pl14Древните небесни летала – Вајтмари и Вајмани (санкрит: Вимана)

Овие верувања не се појавиле од никаде: човечките битија дошле на Земјата, преку т.н. Ѕвездени Капии пред околу 400 000 години. Помеѓу ѕвездените емигранти имало одредена група на напредни хуманоидни битија, (па тешко е и да се каже дека потсетуваат и на модерниот човек), кои формирале еден вид на каста, која на другите емигранти им биле познати како Ури. Една од познатите кованци и изрази е терминот: Ас-Ур (Старо Норијдски – Æsir), што денеска се преведува буквално како Бог. Асурите во Индија, биле познати како постарите браќа на Девите (Vanir), иако подоцна им се препишуваат и сосема негативни, дури и демонски одлики. Меѓутоа во тој контекст би било нелогично таквите особини да им се препишат на Асурите како што бил Митра или Варуна. Урите имале моќни способности, технолошко-научни, спиритуално-енергетски итн….и биле далеку пред мнозинството од обичните луѓе, кои не припаѓале на оваа каста. Урите постанале тутори и водачи на останатите луѓе. Тие ги штителе луѓето од самата дива природа и “двоножните предатори”. Урите ги учеле и ги помагале луѓето за да ги владеат основните технологии, им давале знаење кое им било потребно за нив во моментот, како и знаење кое ќе биде повикано во милениумите. Урите им ја пренесувале мудроста и вселенската наука на свештанската каста на – Волхвите и Ведуњите, кои во догледно време ќе го пренесат конзервативното знаење, кое го хранеле и чувале низ текот на милениумите и требале да го одржат колку што е можно повеќе. Меморијата на Урите, учителите-култивизаторите, останала во јазикот, како што е на пример зборот и поимот: Култ-Ура што значи морален и спиритуален системски концепт, кои што е подигнат од Урите…потоа поимите како: Архитект-Ура, Ур-бано, Урал, градот Ур, Урарту, Курдистан, името Урош итн…..

Дво-кастинскиот ситем на древните Словено-Аријци одекнувал во имињата кои им биле давани од соседите. Како на пример, мнозинството од Азијатските соседи ги нарекувале житеите на Словено-Аријската Империја како “Ур-рус”, обединувајќи им го името на овие две касти во еден обичен збор. Дури и денеска од денешните представници на Азијатските соседи сеуште ги нарекуваат Русите на застарениот начин, како “Уруси”.

11426254_10205475904070570_3194277887977800536_n

Имало времиња кога имињата на овие племиња на Расите се формирале со додавање на префикси на коренот “рус“, одразувајќи посебни карактериските на овие Расни племиња, како Ет-рури = Ет-руси (кои пак самите се нарекувале Расени), П-руси, Тракијци (Латински: Thraci=Т-раци).

Прусија најверојатно значи “Русите на Перун”, истотака е интересен податокот дека еден од етрурските (расенските) градови, денешната Перуџа, во тоа време се нарекувала Перусија.

Уште едно име за нив било Венди (спореди со античките Венети) односно белите племиња на западните Словени, и тоа било задржано на територијата каде тие живееле со до 19-20ти век дури и после геноцидот што им е извршен во 9ти и 10ти век од страна Римо-Католочката црква со помош на нивните сојузиници подмитените Саксонци (Саси), како и светски познатиот крвник од лозата на Каролизците – Карло Велики и сличните такви христијански инквизитори. До ден денеска Финците ја нарекуваат Русија – Venäjä.

Oвие инквитизорски и паразитски сили на темнинита, воглавном се инфилтирале во самиот врв на аристократија и важните административни позиции на државите, а додека војската со која се служеле за жал ја сочинувале повторно Словено-Аријските народи програмирани уште од најмлади години со пропаганда против братските народи, и така тие војувале против своите сродни племиња, и така трагично се уништувале еден со друг за туѓи интереси, но сепак за жал овој пропаганден тренд повторно го забележавме и во недамнешната историја на Словените. Крстоносците го уништиле мнозинството на тогашните Словени кои живееле низ речиси целата денешна Германија, тие ги уништиле сите племиња и кланови како што биле Велетите (Љутичите), Бодричите, Поморејците (Померанците),  и многу други….единствено од нив до ден денеска се преживеани во многу мал број Лужичките Срби. И така Саксонците заедно со нивните христијански сојузници започнале да ја окупираат нивната територија дури и да им го превземаат името и идентитетот, и така самите се нарекувале “Пруси” во 19-ти век тие играле важна улога во спојувањето на Германските и Готските племиња во една обединета држава.

За времето од илјада годишната историја на Славјаните, кои првично имале обединета култура и јазик, со формирањето на сопствени имиња на различните Словенски племиња било под влијание на различните фактори. Во дамнешните времиња сите Словенски племиња и народи биле познати првоимено како Раси, Раши, Руси, Раци, Роси итн…

Еве еден мал пример од остатоците на имињата на регоните, градовите и селата во Македонија и Бугарија:

1896833_10202239194274848_1785465953_n

1904221_10202239396239897_762476760_n

Со текот на времето биле формирани и други касти: кастата на Свештениците (Волхвите – чуварите на знаењето и традицијата); кастата на професионалните воини (бранителите од надворешните непријатели); кастата на занаетчии, кастата на земјоделците и сточарите. На врвот на сите касти била наследната Аристократија. Номадските племиња на Словените кои се занимавале со сточарство се нарекувале Скоти-Шкоти (руски: скот-о-води, водачи на стоката), племињатана кои биле фармери и земјоделци се нарекле Пољани (работници на полето), жителите во шумите се нарекле Древљани (од зборот дрво) оние кои живееле на планините се нарекувале Горани (од зборот гора или планина) итн… .

Со текот на илјадници години Словенските племиња започнале да се изолираат едно со друго, особено како резултат на последниот леден бран, кога настапила гладта во Сибир и некои Словенски племиња ја напуштиле својата Татковина во потрага по нови земји за живеење. Многумина од нив започнале да се нарекуваат себеси и по лидерите-кнезовите. Племињата предводени од Сармат се нарекле Сарматијци, додека оние кои биле со кнезот Скит се нарекле себеси Скити. Во догледно време, отакако биле генерирарни од матичната Ведска култура, овие Словенски племиња ги “стекнале” локалните културни одлики во земјите кои тие ги населувале, постепено вклучувајќи ги културните елементи на домашното население со кои тие се споиле или ги освоиле. Но тие сепак не биле различни народи; тие сепак биле истите Словено-Аријци. И тие подоцна, од некоја причина, се враќале во својата земја на предците, и тие повторно постанувале едноставно Раси. Од таа причина така-наречените “историчари” неможат да објаснат, на пример, за комплетното исчезнување на Сарматите и Скитите.

 • Велесовата Книга

Уште еден интересен документ е – Велесовата Книга. Последниот запис е направен од волхвите од Новгород при крајот на 10-ти век. Оваа книга покрива повеќе од 20 000 години од Словенската историја. Истотака ни говори и за ледениот бран, кои всушност бил последица од катастрофата причената кога деловите од Луната Фата (грчки: Phaeton) – паднале на Земјата за време на војната помеѓу ценатарот на Империјата – Големата Расенија и нејзината јужно-медитеранска и атланска провинција – Антланта (Атлантида) кои сакале да се одвојат од роднинското туторство, заборавајќи ги своите завети и свети строгсти, препуштајќи им се на страстите и материјалната привлечност. Остриот ладен бран и промената на климата на територијата на Сибир и Далечниот Исток биле причината за огромниот број на древните Словено-Аријци да ја напуштат својата мачина земја и да мигрираат кон слободните и ненаселени земји во Европа. Ова резултирало со мошне значајното слабеење на нивната мајчина земја. Нивните јужни соседи – Ариманите, жителите на Аримија (така Расите ја нарекувале тогаш древна Кина) – веднаш се обиделе да ја завземат предноста. Војната била многу сурова и нееднаква. Меѓутоа, Големата Расенија победила во војната против древната Кина-Аримија.

ruskolan_html_5fa1ecfe

1926741_10205586954086751_8092075350272173940_n

Ова се случило пред 7523 години (согледано од денешна перспектива 2015). Победата била значитлна и тешка што нашите предци го одбрале денот за потпишувањето на мировниот договор на 22 септември, според Христијанскиот календар, како нова референтна точка од нивната историја. Според Славјанскиот календар сега е 7523 години од денот на потпишувањето на примирјето. И со тоа се покажува дека нашите предци имале повеќе од 7500 години од новата ера, која започнала веднаш после победата над древна Кина во суровата војна. Расниот воин кој го забодува копјето во змејот, кои и до ден денеска се зачувало во христијанството како Ѓорги Победоносецот, постанал симбол на оваа победа. Овој симбол меѓудругото носи со себе и огромно космогониско и биоритмолошко значење, што се одсликува и како доаѓањето на пролетта со Јарило или Јурај и победата над Морана односно зимската мрачна енергија. Значењето на овој симбол никогаш не било објаснето и до сега немам најдено објаснување на овој симбол во “oфицијалната” историја. И после читањето на Словено-Аријските Веди се си доаѓа на своето место.

160461-9141Kарта на Азија – Asiae Nova Descriptio – Г.Меркатор – Хондиус, 1606 година (Кинескиот Ѕид)

Untitled

ZFC3629088

Во минатото, древна Кина не била нарекувана само Аримија, таа земја е позната и како Големиот Дракон (Змеј). Дури и денеска Кина го има своето фигуративно име на земјата – Големиот Змеј. Во Старо Рускиот јазик, драконот бил наречен змеј-змиј. Во Руските бајки главниот херој Иван Царевич победува против три-главиот, шест-главиот и конечно девето-главиот Змеј Горјанич, со цел да ја ослободи Василиса Прекрасна. Секоја од овие бајки содржи голема загадка, каде што на еден вешт и уметнички начин предците ја хранале и чувале древната историја и мудрост. Василиса Прекрасна ја представува Расенија (расна девојка), сликата за Мајковината. Иван Царевич е колективната слика за Руските херои кои ја ослободуваат нивната древна земја од непријателите. Змејот-Горанич – Големиот Змеј – армијата на Аримија (Ахриманот), со други зборови, Кина. Оваа бајка ја оживува победата над Кина и воинот кои го прободува Змејот како што сенарекува денеска, значето му останува истото – Големата Победа на Расите (Словено-Аријските војници) над нивните непријатели пред 7523 годни.

Нажалост победата била заборавена со причина. Руските научни историчари, меѓу кои, нажалост, биле практично од не-Руско потекло од совормено време и националност, не “иформираат” нас, Словените, дека ние сме се појавиле од нашите дувла во 9-ти  – 10-ти век и дека сме биле толку примитивни што се сме немале дури и државност, и така само “просветените” Европјани ни помогнале нас и не научиле како да живееме.  Тоа значи дека илјадници години долгата историја на Словено-Аријските народи исчезнува истотака, и условите за фалсифукување на модерната верзија се воздигнале. Оваа работа била завршена од страна на “големите руски историографи” – Gottlieb (Theophil) Siegfried Bayer, Gerard Friedrich Muller, August Ludwig (von) Schlozer (сите биле Германци, односно јудео-ватиканска школа). Со текот на неколку генерации, само неколкумина се сеќавале какви настани се случувале пред времето на Петар Велики.

Да научиш нешто корисно е секогаш добродојдено, но што всушност се случило во реалноста?

11777442_1197964132_eleanor_bustАна ЈарославнаКиевска 1024-1075

Ајде да запомниме, дека во средината на 11-век (според Христијанскиот календар) ќерката на Јарослав Мудри, кнегињата Ана, постанала Француска кралица. Доаѓајќи од “дивата” Kиевска Русија, кнегињата не смета дека пристигнала во цивилизирана Европа но сметала дека Париз е едно големо село, како што говори во своите писма.

IMG_2310

200px-Anne_of_Kyiv

Таа понела со себе во најодалечните длабочини на провинциите (како што се сметала тогаш Франција), некои книги кои во Русија биле вратени дури во 19ти век и се нашле во библиотеката на Г-дин Сулкаџаев.

1

Тој е првиот кој го направил преводот на модерниот руски од Велесовата Книга, која се состои од дрвени таблички со облик на рунско писмо на нив изрежано. После смртта на Сулкаџиев неговата вдовица го продала поголемиот дел од неговата библиотека на Романови, од каде потаму, никој ништо не слушнал за овие книги. Само мал дел од неговата библиотека, вклучувајќи ја Велесовата Книга, која што била фотографирана од страна на Г-динот Ј.П. Мирољубов во 1942, пристигнала во рацете на други колекционери.

876876

Книгата напишана од Волхвите рефлектира дел од историјата на Словено-Руските племиња кои што ја напуштиле својата Мајковина во Седморечие, територијата наречена според седумте Сибирски реки: Ириј (Иртиш), Об, Енисеј, Ангара, Лена, Ишим и Тобол. Уште едно име на оваа земја е Беловодје.

876 Содржината на оваа книга е прилично слична со онаа содржана во Словено-Аријските Веди и археолошки откритија од последната декада целосно ги чисти настрана сите “забелешки” на “вистинските” историчари.

11

На одреден начин тие се во “право”. Зборот “историја-history” води потекло од спојoт на двата збора: “од-тората” што значи сториите-story за минатото на Јудејскиот народ, односно настаните од нивната книга – Тората.

74

Навистина, Велесовата Книга нема ништо со историјата на Јудејскиот народ едноставно поради тоа што го рефлектира минатото на  Расните народи.  Можеме лесно одтука да го разбереме и латинскиот термин Tabula Rasa, каде Тabula – таблица, додека Rasa – бела, чиста, непорочна. Бел лист. Самата бела боја според космичките закони е најдуховна и најчиста. Rasa на санскрит оззначува – Нектар, слично како Роса, чиста капка, духовна чистина. Оваа книга го опишува минатото на Славјаните. Сега имаме многу интересна ситуација: Евреите го имаат правото на нивното минато, нивната историја како и на сите други народи, освен ние, Славјаните, кои несмееме да го имаме своето миното, особено толку големо и Славно!

Untitled

Дури и овие слики на Велесовата Книга направени во 1942 година се прогласени за фалсификат, додека мнозинството на добро познатите “историски” документи кои служат како база на современата историја не се ништо повеќе од печатени или рачно-пишани копии од периодот на Средниот Век.

“Човек на иднината – тоа е оној, кои има најдолго сеќавање”. – Фридрих Ниче 

Што подлабоко нурнуваме  во длабочината на вековите, со тоа повеќе разбираме што се случува денеска и што може да се случи утре. Ништо не е предодредено. Најинтересен е фактот дека после појавувањето на овие копии, сите оригинали без исклучок исчезнуваат – тие се или запалени во оган или инквизицијата ги прогласила за еретички книги, или се загубени во “случаен” пожар и епидемијата што ги “зафатила” сите антички библиотеки.

faceshieronymus_bosch_0561Eвреите како дел од познатата слика на Хиеронимус Бош (Museum voor Schone Kunsten, Ghent, Belgium) –  Исус го носи Крстот – 1480 година.

Untitled

Untitled

Библиотеките на Александрија, Атина и Цариград, заедно со Етрурската библиотека во Рим, се запалени речиси истовремено. Библиотеката на Јарослав I Мудри (978-1054) и на Иван IV Грозни (1530-1584) исчезнуваат без трага. Сите оригинали се спалени или исчезнати, додека копиите што се направени од нив “благовремено” се чувани и негувани. Никој не ги прогласил за еретични, и на нивна база е напишана из-ТОРА-ијата на нашата цивилизација.

Untitled

UntitledСето ова се случило само во Средниот Век, поточно во 15-ти и 17-ти век во Европа, бидејќи постојат објективни прични….

 • Асгард Иријски

49aa23fec832

10420123_829934687084609_2048886494577281138_n

1236385_10201154948449380_969129367_n1

Главниот град на Словено-Аријската Империја, бил градот Асград Иријски (Градот на Асите-Боголуѓето покрај реката Ирија-Иртиш и реката Ом (свештеничкиот град, денешен Омск), кои бил уништен од страна на џунгарската хорда во 7038 според Славјанскиот календар (1530 н.е.) Тоа бил град од огромни камени пирамиди, град на волхвие и ведуњите односно свештениците.

2131336

Градот бил најбогатата ризница на знаење, која била чувана во подземни вештачи пештери под пирамидите. Немало никакви фортификации или ѕидини, всушност, за многу долго време никакви непријателни не биле во можност дури и да му се доближат на градот. Градот бил обколен со невидлива енергетска протекција која штитела го пристапот на непријателските војски како индивидуалците кои биле со прљави мисли или лоши намери.Откако нашите предци ја напуштиле Прататковината Светата Дарија (Арктида, Северија, Арктогеа, Хипербореја), тие емигрирале јужни во потрага по нови територии…

Septentrionalium Terrarum descriptio

11537701_10205586690960173_2171838349459351112_n10485023_10205586519195879_8119872716163094513_n

11011123_10205586502195454_2894955193355052264_n

10406787_10205586502555463_6502258951825081568_nПриказот на Света Дарија на Средно-Вековните карти

Со почетокот на Ноќта Сварогава ова заштитно поле започнало постепено да слабее поради природните прични. И конечно Црните Магови, употребувајќи ги своите методи, ја неутрализирале оваа енерго-заштита точно пред навалата на хордите џунгарски во градот, и така Вишите Волхви немале можност да ја повратат заштитната мрежа. Уништувајќи ги прекрасните храмови и грандиозни пирамиди, овие хорди го убиле мнозинството од Волхвите, ја спалиле или уништителе непроценливата оставшина од античките скрипти,ракописи и книгите донесени во Асгард Иријски од Даарија. За среќа тие не успеале да униште се целосно, затоа што најзначајните книги секогаш се чувале во специјално длабоки подземни депозитари. Се надевен дека во блиска иднина руските археолози и истражувачи ќе ја имаат можноста овие книги да ги пронајдат од овие подземни пештери, а со тоа ќе се осветлат бројните мистерии од нашето минато. Зборот “пештера” (на руски пещера) првоначелно е содржан од два збора: Пища (храна) + Ра = спиритуална храна во модерната интерпретација што кореспондира со библиотека – депозитар за книги. Значењето е дека пештерата е природната или вештачката подземна празнина, во која постои одредена микро-клима со константна температура, влажност и притисок, што се одлични за чување на бројни артефакти и материјали, списи, книги, од кои повеќето биле направени од најтенка кожа, напишани на древни даски итн..

Униформното енерго-поле на Империјата подржано од страна на Вишите Волхви и од пирамидалните комплекси константно слабеело после деструкцијата на храмскиот-град Асград Иријски од страна џунгарските хорди и со “малата” помош на Црните Магови. Ова слабеење посебно дошло до израз во одалечените провинции на Империјата, првично во сите Европски провинции. Како резултат на ова, владетелите на овие провинции – кои носеле титули на кнезови и грофови итн..прогласиле своја независнот надвор од авторитетот на Империјата. Започнала разделбата на браќата. Иперијата ја загубила веќе својата мината моќ после првиот обид од периферноста која се сепарирала себеси од ценатарот на Империјата, уште четири века порано. Само во вториот обид тие успеале да го уништат Асград Иријски и започнале со истребувањето на сите можни конекции со Мајката-земја и нејзините поранешни провинции. Старите книги биле уништени, нови биле пишани. Тие биле адаптирани така што во новата “историја” нема никакви споменувања и спомени за Словено-Аријскита Империја. Периодот од историјата после 10-ти век во Европа е прогласен за мрачен, варварските векови, кои биле илуминирани од страната на светлото на едукацијата донесено со културата на “Светата” Римска Империја. Поголемиот дел од Словено-Аријската Империја, иако се распаднал не неколку големи парчиња после раздвојувањето на Западно-Европсите провинции, успеале да ги заджат нивните основни Ведски традиции на своите предци.

Слава за Православните Богови и Многумудрите Предци наши! 

Advertisements

15 thoughts on “Велика Тартарија – Словено Аријската Империја

  1. Белата Раса се четири збратимени Рода познати како Родот Асов….кои го сочинуваат Словените и Аријците…но истотака и другите родови се дојденци, така на пример и Жолтата и Црвената и Црната “раса” се дојденци од други ѕвездени системи…..

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s