Rh Негатив – Крвта на Боговите?

Зошто човечкиот вид има толку различни крвни групи и Rh вредности ако сите потекнуваме од Адам и Ева? Библијската приказна за еволуцијата воопшто не е веродостојно објаснување. Но што е тогаш точно? Дали нашата врста е генетски модифицирана и дали потекнуваме од друг ѕвезден систем, односно од космичките патници – “Боговите”?  Кои се тие Богови? Кои се тие посетители? Зошто дошле? Зошто си отишле? Дали си отишле?

Богови ги нарекувале супериорните луѓе кои го досегнале нивото на нивниот развој да влијаат на просторот и материјата односно нивото на Креатори. Боговите во минатото биле познати и како Ури или Ас-Ури, оние кои ја донеле Култ-Урата, Архитек-Урата, Ур-банизацијата, оние кои биле на многу напредно ниво на свест, оние кои им помагале и ги учеле луѓето за науката, математиката, астрологијата, езотеријата, технологијата, како да ја обработуваат земјата, како да градат и како да го организираат друштвото и како да се воздигнат до ниво на просветленици и да создадат цивилизации. Биле богови во буквална смисла, можеле да се пројават и во физички облик, да летаат со помош на разни технички уреди кои во ведски списи биле познати како Вимани, комплетно познавање на тајната наука како и користењето на мулидимензиналните поратали односно ѕвездените капии итн…

 • Kако доаѓа до развој на хемолитичката болест?
 • Зошто луѓето со Rh негативен фактор имаат толку висок IQ?
 • Зошто овие луѓе се чувствуваат и се карактеризираат поразлично од значајно поголемиот остаток од човештвото.
 • Зошто овој фактор се јавува воглавном кај Европјаните?

Дали сте Rh негативени? Ако сте, можно е да сте наследник на самите древни астронаути!

Уште во најдревното минатото на нам ни се познати објавите од познатите автори и историски личности, кoи ни соопштуваат како некогаш одамна постоеле Богови кои се мешале со луѓето и оставале нивно потомство, кои се нарекувале како Полубогови. Гилгамеш бил крал на Урук и само една третина бил човек, а две третини бог. Полубогови во митологијата биле суштества родени од бог и човек. Меѓу најпознатите полубогови се: Прометеј, Херкул, Асклепиј, Дардан, Белус, Елена од Троја, Радамант, Агенор, Персеј, Тезеј, Ахил итн….

Во изминатите децении, многу научници се обидоа да докажат дека Земјата била посетена од вонземски битија. Дали имало различни групи и видови на овие вонземски битија? Дали некои вонземски битија имале апсолутно хуманоиден изглед уште посовршен од денешниот просечен човек? Дали некои вонземски битија имале и тотално нечовечки изглед,  демонски можеби? Ако Земјата во минатото е посетена, дали постојат наследници на овие посетители?  Ако не се сите луѓе на планетава потомци на овие посетили, тогаш кој се?

Каде синовите на Адам и Ева (според Библијата) пронашле жени ако биле “единствени луѓе” на Земјата?

Адам и Ева изродиле два сина – Каин и Авел, никакви ќерки не биле родени. Потоа Каин го убива Авел, не земјата остануваат вкупно тројца (Адам, Ева и Каин), и Бог го протерал Каин ”во земјата Наит, источно од Еден. Каин  ја познал својата жена, а таа затруднела и го родила Енох ” (Битие 4:16, 17). 

Oд каде жената на Каин се појавила? Од ова е јасно дека пред Адам и Ева на Земјата живееле и некои други луѓе. Тоа се луѓето кои Севшниот ги создал (по образот и својoт лик) и кои живееле природен живот, за разлика од семитите кои биле вештачка творевина (генетски инжињеринг) и биле искористени како робови, а и самиот збор “semia” на латански значи мајмун. Дали можеме да кажеме дека сите човечки раси се вештачка творевина (генетски креирана) или пак само егзактен народ кој потекнува од Адам и Ева кои се креаирани и дизајнирани за одредена цел.

Многу научници веруваат дека модерните луѓе еволуирале од мајмунските примати. Постојат разни докази кои ја подржуваат оваа теорија, вклучувајќи ги и модерните анализи на крвта и компаративните студии помеѓу модерниот човек и нижите антриподи, како што се шимпанзото и резус мајмунот.

Докажано е дека поголемиот дел од човештвото (85%) имаат ист крвен фактор како резус мајмунот. Таквата крв се нарекува резус позитивна крв, скратено Rh (од мајмунот Rhesus). Овој фактор е потполно независен од крвните групи А, Б, АБ и 0.

Со проучувањето на генетиката, откриено е дека можеме да го наследиме само она што нашите предци го поседувале, освен во случаите на мутација. Можеме да поседуваме било каква комбинација од особините на нашите предци, но ништо повеќе или помалце од тоа.

Потоа, ако човекот и мајмунот еволуирале од ист предок, нивната крв морала да еволуира на еднаков начин. Се чини дека модерниот човек и резус мајмунот поседувале заедничи предок некогаш во минатото. Доколку човекот и мајмунот настанале од ист предок, нивната крв би се развила на ист таков начин. Крвните фактори се пренесуваат толку прецизно него било која друга карактеристика. Се чини дека модерниот човек и резус мајмунот имале ист предок некогаш одамна. Сите други примати на планетата го имаат овој Rh фактор. Но ова ги заобиколува луѓето кои имаат Rh – негативен фактор. Доколку сите луѓе постанале од ист предок, нивната крв би била компитабилна. Од каде стигнала Rh – негативната крв? Доколку не се потомци на праисторискиот човек, дали тогаш би можеле да бидат потомци на древните астронаути?

Сите животни и други живи битија што им се познати на луѓето можат да се парат со било кој припадник на својата врста. Релативната големина и боја не прават голема разлика. Зошто тогаш се јавува хемолитичката болест кај луѓето доколку сите луѓе се од иста врста? Хемолитичката болест е алергијска реакција која настанува кога Rh – негативната мајка носи Rh-  позитивно дете. Нејзината крв произведува антитела за да би ја уништила оваа страна субстанца (исто како што го уништува вирисот) и така го уништува нероденото дете. Зошто телото на мајката го одфрла нејзиното сопствено потомство? Никаде ова не се случува природно. Никој не се обидел да објасни од каде пристгнале луѓето со Rh-негативна крвна група. Оние кои се разбираат во крвните фактори, признаваат дека овие луѓе мораат да бидат мутација доколку не се потомци на поинаков предок. Доколку се мутација, што тогаш ја предизвикало оваа мутација? Зошто продолжува со потполно истите особини? Зошто така насилно го одбива Rh факторот, доколку е наседено? Кој бил тој предок?

Научниците правеле тестирања како би ја утврдиле разликата помеу Rh – негативните и Rh – позитивните особи. Резултатите биле шокантни!

Некои од посебностите на Rh негативната крвна група:

 • луѓето се негативен фактор, немаат во еволуцијата заеднички предок со
 • луѓето кои имаат позитивна крвна група.
 • крвната група не може да биде клонирана, останатите можат.
 • во природата освен кај луѓето не ја наоѓаме негативната крвна група.
 • 0 негатив (Универзален Донатор) е чиста крв, без антиген (како и 0) и без рехсуз антиген (кој има +)
 • приматите имаат 23 пара хромозоми, останатите имаат 24.
 • повеќето делови од неискористената ДНК, крвната група минус не споделува со ниту една врста.
 • околу 15% од луѓето на планетава имаат негативна крвна група
 • најмногу е присутна помеѓу белата популација во Европа, а многу минимално во Азијските земји, Африка, меѓу црнците и индијнските староседелци на Америка.
 •  некои имаат дополнителен пршлен, тртица.
 •  нормалната телесна температура им е просечно пониска
 • помал крвен притискок од просечен
 • подобри ментални и аналитички способности
 • осетливост на ЕМ и ЕLF полиња
 • засилени чувства
 • засилено негативно јонско зрачење (Negative-ion shielding) околу телото
 • додатни коски на ребрата

Rh – негативната крв не го следела оригиналниот еволтивен пат, како некој да извршил надворешна интервенција. Во тоа се крие и објаснувањето за ваквата напредна ДНК.

Во Првата Мојсеева книга, во шестата глава пишува: ” A кога луѓето започнаa да се множат на земјата, и ќерќите им се народија, ги видоа синовите Божји ќерките човечки колку тие се убави и ги земаа за жени, и тие им раѓаа синови.”

Осумнаесет илјади сумерски глинени таблици се пронајдени во Ирак и јасно го идентификуваат името кои генетски го модифицирале човечкиот род. Сумерите ги нарекле Анунаки (во превод: oние кои дошле од небеста). Нивниот симбол е Орелот како небесен и духовен симбол, но и двете испреплетени змии кои ја представуваат двоструката спирала на човечката ДНК, која меѓудругото се користи и до ден денеска во медицинската професија како заштитен симбол.

Сепак тајните друштва ја кријат правата вистина, можеби токму Анунаките го создале човештвото или дел од него по пат на генетскиот инжињеринг и не направиле нас физички и емотивно слични. Веројатно ќе ја дознаеме правата вистина (или ќе ја потврдиме) некогаш во иднина. Засега и покрај конкретните докази остануваат само предпоставки…

Молекуларните биолози утврдиле дека човечката ДНК има 25 000 гени кои се состојат од преку три милјарди хемијски бази. Се испоставило дека 27% од нашата ДНК е непотребна, односно ДНК без функција, закржлавена.

Фраквенција на Rh факторот во светот 
Население                                 RH-     RH+
Европско потекло                    16%     84%
Африканско потекло              0,9%    99,1%

Останато                                 0,1%    99,9%

Во недостаток било другото објаснување за ова шокантно откритие, научниците пристигнале до идејата дека нашиот генетски код е напишан од страна на вонземски програмер кои напишал две верзии на нашиот код, големиот код и основниот код. Нашата т.н. непосакувана ДНК е скриена и заспана, само нашиот основен код е во функција. Причините покажуваат дека нашиот генетски Програмер го оневозможил големиот број,  па на нам ни оставил да користиме само три посто од нашата ДНК.

Баскијците од Шпанија и Франција имаат најголем процент на Rh негативната крв. Околу 30% од нив носат два Rh негативни гена, додека 60% од нив носат еден негативен ген. Просекот кај повеќето луѓе во светот е само 15,7.

Истотака фреквенцијата на Rh факторот помеѓу Србската популација е 84% Rh – позитивни и 16% Rh – негативни. Тоа е повисок процент него просекот со Rh – негативен фактор. Денеска, најтипичните области со хаплогрупата  I во Европа се Скандинавија, бивша Југославија, Западна Украина и Сардинија.

sardinianladyЖена од Сардинија

Иако Rh – негативните траги се најретки во останатите делови од светот,  со скоро 15 % помеѓу белците во Европа, Канада и С.А.Д. Трагите со највисок процент се помеѓу Баскијците на Пиринеите (25-36%) и кај Имазигените (Берберите, Варварите) од Африка, но и кај Бедуините од Синајскиот Полуостров (18-30%).

berberchildwh1

foto-002Тунижански Бербери од  Северна Африка

bedouin-woman-amber-eyes-rh-negativeСинајски Бедуин

Евреите од Израел истотака поседуваат висок процент на Rh негативна крв, иако помеѓу луѓето од Ориентот воглавном има само 1% Rh негатив.Самаријските и Кочинските Евреи истотака имаат висок процент на Rh негатив, иако Rh негативната крв е многу ретка помеѓу црнците и азијатите.

Дали Баскијците потекнуваат од некои древни колонии? Или пак тoa е колонијата од кои сите потекнуваат? Официјално потеклото на Баскијците е непознато. Нивниот јазик не подсетува на било кој друг европски јазик. Можиби се потомците на Атлантида, одосно древните Анти од историјата, каде во Иберија (Шпанија) биле познати и како Анди, за кој ни соопштува Цезар од своите кампањски белешки.

Некои веруваат дека првобитната верзија на Библијската книга “Постанок-Битие” е на баскијски јазик, а одпосле е модифицирана од страна на абрхамистите. Некои веруваат дека тоа е првобитниот јазик на светот и јазикот на неговото создавање.

 • Крвните линии на Кралските Фамилии и конекцијата со Анунаките и Рептилоидите

queenelizabeth.jpeg.size.xxlarge.letterboxКралица Елизабета II

prince-philip_2180591bПринц Филип

charles_2147361bПинцот на Велс – Чаралс

Честопати слушаме како членовите на кралките фамили стапуваат во брак со своите роднини. Кај највлијателната лоза во светот – Виндзори, Принцот Филип, сопругот на Кралицата Елизабета II е нејзин роднина од второ колено. Иако обичните “смртници” го исмејуваат нивното неприкривање на инцестот, тие многу добро знаат што прават. Сите припадници на кралските фамилии имаат Rh – негативна крв и по никоја цена не се мешаат со оние 85% кои го содржат рехсус-мајмунскиот ген. Од овој обичен пример можеме слободно да кажеме дека светската аристократија, особено европската заедно со американската елита, во своите вени содржи огромен процент од оваа ретка крв. Тие многу добро го чуваат тоа наследство. Денеска на интернет може се и сешто да се прочита на оваа тема. Дејвид Ајк, како еден од главните и најпознатите писатели и револуционери против глобализмот и поредокот, пишува дека денешниот светски систем, кој ги контролира човечките судбини е воздигнат и координиран од страна на банкарските кланови и кралските семејства што воглавном се стационирани во Европа и С.А.Д. На сите нам, многу ни е јасно во каква насока се движи светот. Ескплоатација на човекот, загадување на природата, вештачки болести и епидемии, религијско-догматска контрола, осиромашување на образовниот систем, испланирани еконмски кризи, генетски експерименти, запрашување на воздухот, фармацевска мафија, програмирана и генетски модифицирана храна, токсична вакцинација, медиумска манипулација, дегенеративен социјален живот пропратен со дистрибуција на синтетички наркотици и алкохол, проституција, трговија со оружје и органи и многу други демонски бизарности.

jacob-rothschild-170055Лорд Јакоб Ротшилд

Nat RothschildЛорд Натанаил Родшилд

Rockfeller_9Давид Рокфелер

Дејвид Ајк, како и многу други автори, истражувајќи низ годините, пристигнале до заклучокот дека сите овие елитни кланови се влечат низ историјата уште од самиот почеток, уште од самиот развој на најдревните цивилизации прифатени од конвенционалната историја – Сумер и Вавилон. Тие ја следеле нивната комплицирана генеологија, и заклучлиле дека нивната присутниот и крв се среќава и во повеќе други цивилизации и древни култури, како што е Египет, Античка Македонија, Рим, односно денешното европското тло. Верувам дека ви е јасно и разбирливо, што се однесува до денешната ситуација на светов. Но, она што можеби најмногу забунува е тоа дека мнозинството информации од интернет (можеби некои и намерно), вклучувајќи го и самиот Ајк се загубуваат во темата кога станува збор за Анунаките (Ѕвездените Луѓе), каде им се препишани крајно негативнте одлики, кои всушност не се нивни и ги поврзуваат како пра-пра предците на денешните кралски и елитни семејства. Така што во овој контектс Анунаките ги поистоветуваат со Рептолиидите. Дури и познатиот сумеролог и писател Захарије Сичин, кои долги години пишувал на оваа тема, воопшто не ја споменува можноста дека постоела и друга група на агресивни вонземски битија кои биле во судир со овие – Ѕвездени Луѓе. Според своите истражувања, можам слободно да кажам дека Анунаките, првично немаат никаква зедничка одлика со ваквите социјални паразити кои имаат цел тотално да ја окупираат планетава и да ја држат под своја контрола. Анунаките изгледале апсолутно хуманоидно, но со многу повисоко и помускулесто тело, долгокоси, русокоси со долги бради и светли очи. Можам слободно да кажам дека Анунаките биле божествена каста која ја населиле нашава планета и придонеле за нејзино култивизирање. Анунаките не се познати само во Сумер или Вавилон. Тие се познати ширум светот како Богови (Боженствени Луѓе) низ сите континенти, но под други имиња. Сите европски и светски митологии ни говорат нам, како некогаш во минатото боговите ги создале луѓето, им ја дале науката, ги учеле како се обработува земјата итн….Ова го потврдуваат и легендите за Белите Богови од Централна и Јужна Америка.

Види од претходните објави за:Белите Богови во Централна и Јужна Америка

Види од претходните објави за:Родот Аси во Сумерија, Анунаки и Рептилоиди

Приказ на Анунаките од Сумерија:

Elohiym

11896042_996391703716713_8023996049275077107_n

anunnaki_wings_big

b881109bc3b5eb743020d2d1469cf5bf

giygyftdcg

anunnaki creating man

Anunnaki

anunnaki_sumeria_1

ngbbs505561e4b8de2Статуи најдени во Абу Храмот во Тел Асмар од прилика  2700 П.Н.Е.

blue eyes ancient gods royal 03

Според своите истражувања, можам да кажам дека е многу тешко со сигурност да се потврдат овие доста комплицирани работи, иако можеби во иднина ќе излезат и многу поверодостојни докази или пак теории. Но засега мојата теорија е дека оваа Боженствена група, не била постојано сложна, дека низ текот на годините меѓусебно влегле во разни судири, и се отворил жесток оган помеѓу браќата и роднините, поради многу причини, веројатно поради власт, но и поради други несогласувања и прашања. Во древните Ведски списи пишува за две супериорни групи на Богови кои биле браќа по крв но подоцна влегле во страшна војна, едната група за нарекувале Асури, а другата Деви. Слична борба наоѓаме и во нордијската митологија, за борбата помеѓу Æsir (Aсури) и Vanir (Деви). Потоа во древната хеленска митологја – Титаномахијата представува борба помеѓу старите богови титаните (гигантите) и младите богови. Подоцна во индијската ведска книжевност поимот Асур добил тотално негативна смисла како Демон, додека Девите постанале апсолутно боженствени. Во старата персијска митологија, односно од Авеста списите, поимот Ахура, означува боженствено, додека поимот Дева постанало како поим за нешто негативно и демонско. Па веројатно и одтука денеска во англскиот јазик го среќаваме поимот – Devil (Ѓавол). Но и поимот Devine, oдносно боженствено, девичанско, дивно, диво.

види за:

Ние истотака треба да запомнеме дека во Пураните (VaP II.7), како и во Ведите терминот Данави сугерира на широка група на народи, кои биле многу штетни, но пак другите биле пријателски како и многуте митски демони. Во Риг Веда, Данавите се наречени Аmanusha или нечовечки (RV II.11.10) како спротивни од човекот, Manusha. Европејците имаат слични негативни битија како античките Титани или Келтските Формории кои кореспондираат повеќе со митската страна на Данавите кои ги поседувале моќите на темнината, подземниот или подводниот регион како Ведските Асури или Ракшаси.

Келтскиот научник Петер Елис забележал: “Ирските епици, содржат многу епизоди на борбите помеѓу Децата на Домну, представувајќи ја темнината и злото, и Децата на Дана, презентирајќи ја светлината и доброто”. Истото може да се каже и за Ведските војни помеѓу Девите и Данавите или Пурано/Браманските војни помеѓу Девите и Асурите.

Е сега, поради овие несогласувања и меѓусебни брато-крвопролевања, најверојатно оваа слабост ја имаат искористено и силите на темнината, кои генерално биле стационирани на јужниот дел од планетава и имале свои колонии во минатото, како што била тоа цивилизацијата на Лемуријанците и разните Пацифички острови во околината, каде што низ текот на еоините продирале се подлабоко во Јужна Америка, Индија, Кина, Сумер, Египет па се до Европа, што ни е многу добро познато од алтернативната односно езотериската историја. Овие битија истотака имале своја хиерархија и најверојатно биле составени од повеќе слични под-раси и групации.  Едни од најагресивните кон човечкиот род, биле Рептилоидите или Драконијанците, кои според многуте прочувачи на оваа тема се тврди дека се тоа дојденци од ѕвездената консталација позната и како – Alpha Draconis. Најверојатно овие рептилски битија уште во најдалечното минатото имаат создадено хибрид, со цел да бидат прикриени од човечките битија. Односно да го искористат нивното тело за да можат полесно да се инфилтираат во општеството.

Sidney_Hall_-_Urania's_Mirror_-_Draco_and_Ursa_Minor

Според тврдењета на разните медиуми и разните дрвени списи овие демонски битија, егзистираат не само на материјален план, туку истотака и на астралното и етерното ниво, каде што можат директно да влијаат и да го запоседнат човечкото тело, без дури поединецот да биде свесен за тоа.

Aјде сега да погледнеме приказот на Рептилоидите од пронајдените артефакти Сумерски артефакти:

tumblr_lqt4lfXKKJ1qio57co1_500

2_Lizard

86559_800

20140206-145734

Убаидскиот Човек-Гуштер, воглавном е пронајден во Тел Ал’ Убаид но истотака и во Ур и Ериду, каде старосната вредност му се проценува од 5500-5000 г.п.н.е. Тие се од пре-Сумерските луѓе познати и како – Убаиди. Овие статуетки со големина на дланка обично прикажуваат гуштер или змијолики хуманоид во различни неформални пози, како што држењето и доењето на бебе. Другите се представени како носат рамена наметка или штит и како држат стап или скиптар. Имаат издолжени глави и закосени очи што укажува на нивниот рептилски изглед, што ги води многумина да веруваат дека тие представуваат змијски богови.

Jupiter-and-olympia-1178Зевс ја заведува Олимпија. Фреска од Џулио Романо помеѓу 1526 и 1534 во Палацио дел Те, Мантуа, Италија. 

Кој е ликот што ја ѕирка Олимпија како води љубов со хибридно битие,  дали е тоа самиот Филип? Oлимпија 375–316 п.н.е. била ќерка на кралот Неоптоломеус I од Епир, четврта жена на кралот на Македонија, Филип II, и мајка на Александар Македонски – Велики. Таа била посветен член на оргијастичкиот и змијскиот култ, и на ова сугерира биграфот од 1 век п.н.е. фамозниот Плутарх, дека е можно Олимпија да спијела со змии.

1376072_448249068618819_921222529_nЗачнувањето на Александар Македонски, Les faize d’Alexandre (translation of Historiae Alexandri Magni of Quintus Curtius Rufus), Bruges ca.1468-1475. British Library, Burney 169, fol. 14r

Денеска археолозите ширум светот имаат пронајдено мноштво на издолжени черепи, кои генерално се пронајдени во кралски гробници, и согласно со нивните истражувања тие представувале елита. Многу примитивни народи и култури сеуште го применувале тој метод на изобличување на сопствениот краниум, веројатно да имитираат нешто што им е представено од далечното минатото. Кого тие емитираат?

alien_baby

Lithograph-elongated-skulls

p36-Pages-from-Peruvian_Antiquities

Ако овој е вистински мумифициран фетус (Перу – дата на фото 1851), тогаш се испоставува дека некои черепни деформации се генетски – односно не се креирани вештачки со черепо-образна пресура.

lobanja

Овие мутации упатуваат дека е откриена нова врста на битија, кои личат на луѓе, но од генетскиот аспект многу се разликуваат. Форестер смета дека овие битија, токму поради таа генетска разлика, не можеле ниту да се размножуваат со обичните луѓе. Тој смета дека нивната генетика нема никаква врска со нашето еволуциско стебло.

Години наназад, науката не уверува дека Homo sapiens, односно човекот, е единствениот представник на еволуцијата на нашата планета. Меѓутоа најновите истражувања покажуваат дека човечкото минато и не е баш онакво какво ни се представува. Тоа е причината зошто медиумите се повеќе се интересираат и фокусираат на тајната историја и археологија. Уште во 1928 година Хулио Тело открил гробница со над 300 издолжени черепи. На основа на пронајдените остатоци заклучил дека сите мртви биле закопани и умотани во скапи ткаенини со задгробни поклони. Тоа е земено како доказ дека постоела уште некоја, на луѓето непозната култура. Она што било најчудно е дека тоа била гробница на луѓе со издолжени глави од Иса. Името веројатно го добиле по регионот Иса во кои се пронајдени, на јужното крајбрежје од Перу. Некои од овие черепи се постари од 3000 години.

Кога е во прашање издолженоста на главите, научниците прво помислиле дека тоа е деформација предизвикана во текот на некој обред. Утврдено е дека постојат племиња кои имитирале некои обреди со насилно издолжување на главата на своите деца. Но тогаш отриле уште една причина, а тоа е дека мозокот кај овие черепи бил за 25% поголем за разлика од нормалниот човек. Поради ова сознание, одстапиле од таквото мислење бидејќи таквото нешто не го објаснува зголемувањето на мозокот. Уште една необична карактеристика на овие черепи е дека нивните коски биле подебели од човечките. Истотака, забите им биле поголеми, а долната вилица посилна. Имале една темена коска наместо две колку што има човекот. Коските им биле потешки за 60% од човечките. Затоа научниците започнале да се запашуваат дали е возможно да овие черепи припаѓале на обичните луѓе. Слични остатоци се пронајдени и во другите делови на светот како Европа, централна и јужна Америка, Африка, Русија….Кога се пронајдени бебињата со вакви издолжени черепи тоа е земено како доказ дека се работи за природно настаната деформација.

9rzaq-elongated2

Брајан Форестер, експерт за древните издолжени черепи, особено се посветил во истражувањето на овие черепи. Тој зел нивни материјал, ткива, заби, коса и корењета на забите и ги испратил во една генетска лабараторија во Тексас на испитување и детална анализа. После добиените резултати тој изјавил дека во процесот на анализа, откриле дека ДНК-та од овие черепи има непозната мутација која неможе да се најде кај човекот, приматите и познатите животни.

Овие черепи се наоѓаат во историјскиот музеј во Паракас и потаму се анализираат како би се дошло до што поконкретни и поточни податоци и заклучоци за нив.

ulta8-elongated

Можеме слободно да кажеме дека оригналните Божји луѓе односно Хиперборејците односно Расата или Родот на Асите биле Rh – негативни, и преку нивната асистенција се креирани Rh – позитивните луѓе. Тоа го потврдува дури и полу-искривената Библија односно во Првото поглавје на Мојсеевата книга – Битие:

1. Создавање на светот. Човекот образ Божји.

1. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата.
2. Земјата беше безоблична и празна; и имаше темнина над бездната; Духот Божји лебдеше над водата.
3. И рече Бог: „Нека биде светлина!” И би светлина.
4. И виде Бог дека светлината е добра; и ја оддели Бог светлината од темнината.
5. И светлината Бог ја нарече ден, а темнината ја нарече ноќ. И би вечер, и би утро – ден први.
6. Потоа рече Бог: „Нека има свод среде водата и тој да разделува вода од вода!”
7. И создаде Бог свод; и ја одвои водата од под сводот од водата над сводот. Така и стана.
8. И сводот Бог го нарече небо. И би вечер и би утро – ден втори.
9. И рече Бог: „Нека се собере водата, што е под небото, на едно место, и нека се појави суво!” И стана така.
10. И сувото Бог го нарече земја, а собраните води ги нарече – мориња; и виде Бог дека е добро.
11. И пак рече Бог: „Нека израсте од земјата зеленило – трева, што дава семе, според својот род и вид, и дрво плодородно на земјата, што дава плод и има во себе семе, според својот род и вид!” И стана така.
12. И пушти земјата од себе зеленило: трева што дава семе според својот род и вид, а и дрво плодородно што раѓа плод, и чие семе е според нивниот род на земјата. И виде Бог дека е добро.
13. И би вечер, и би утро – ден трети.
14. Потоа рече Бог: „Нека се појават светила на сводот небески, што ќе ја осветлуваат замјата за да го делат денот од ноќта, и да бидат знаци и за времињата, и за деновите и за годините;
15. и нека светат на сводот небески, за да ја осветлуваат замјата!” И би така.
16. И создаде Бог две големи светила: светило поголемо да управува со денот, а светило помало да управува со ноќта, и ѕвезди;
17. и ги постави Бог на сводот небески да ја осветлуваат земјата,
18. и да управуваат со денот и ноќта, и да ја одделуваат светлината од темнината. И виде
Бог дека е добро.
19. И би вечер, и би утро – ден четврти.
20. Потоа рече Бог: „Нека произведе водата лазачи, живи суштества, и птици да полетаат над земјата, под сводот небески!” И би така.
21. И создаде Бог големи риби и секаков вид животни влекачи, а кои ги произведе водата, според нивниот род, како и секаков вид крилати птици, според родот нивни. И виде Бог дека е добро.
22. И ги благослови Бог, велејќи: плодете се и множете се, и наполнете ја водата во морињата, и птиците нека да се множат на земјата.
23. И би вечер, и би утро – ден петти.
24. Пак рече Бог: „Нека произведе земјата од себе разни суштества според родот нивни: добиток, и лазачи, и ѕверки земни според нивниот род!” И би така.
25. И создаде Бог ѕверови земни, сопред родот нивни, и добиток според родот негов, и секакви гадинки на земјата, според родот нивни. И виде Бог дека е добро.
26. Потоа рече Бог: „Да создадеме човек според Нашиот образ и подобие како што сме Ние, кој ќе биде +господар над рибите морски, и над птиците небески, и над ѕверовите – над целата земја и над сите гадинки што се движат по земјата!”
27. И го создаде Бог човекот според образот Свој, според образот Божји го создаде; машко и женско ги создаде.
28. И ги благослови Бог, и им рече: „Плодете се, и множете се, и наполнете ја земјата, и господарете над неа, и овладајте ги рибите морски, и ѕверовите, и птиците, и сиот добиток, и со целата земја, и со сите животни што лазат по земјата.”
29. И рече Бог: „Еве, ви дадов секаков вид растение, што дава семе, и какво има по целата земја, и секакви дрвја, што во себе имаат семе според својот род и вид: тоа да ви биде за храна!
30. А на сите ѕверови земни, и на сите птици небески, и на сè што се движи по земјата, и во кое има жива душа, им ги дадов сите тревни растенија, за да имаат да јадат.” Така и стана.
31. И виде Бог дека е многу добро сè она што го беше создал. И би вечер, и би утро – ден шести.

”И Бог го созададе човекот по Неговиот лик, мажот и жената ги созададе. И Бог ги благослави нив, и Бог им кажа на нив: плодете се и размножувајте се, и имајте власт над рибите, над ѕверовите, птиците, и над секое живо суштество “(Битие 1:27-28).

Важно е да се забележат три точки.

 • Прво – Бог го создал човекот по неговиот лик.
 • Второ – Бог ги креирал заедно наеднаш и мажот и жената. И ги направил разнополни (хетеросексуални), односно сексуални. А ова е нивната природна состојба на почетокот за изградбата – созданието.
 • Трето – Бог еднаш им рекол нив, ”Плодете се и умножувајте се!”. Плодењето и размножувањето кај мажот и жената можело само по природен пат преку полов сексуален акт. Тоа била единствената форма на размножение. Од ништо безгрешно. Такво нешто не предвидел Бог во природната животна форма. Никакви сексуални ограничувања (не јадедете го јаболкото од дрвото на знаењето и.т.н.) Бог така не делувал. Никаков грев или грешност немало од наводно сексуалното општење помеѓу мажот и жената. Бог такви зборови не навел овдека. Сексуалните односи не се сметаат за грев од Севишниот.

Во нордијската митологија е опишан актот на создавањето на првите луѓе односно на Аск и Ембла (Адам и Ева)

види за: Ask and Embla

Odin,_Lodur,_Hoenir_skabe_Ask_og_Embla_by_Frølich“Hœnir, Lóðurr и Odin ги создаваат Askr and Embla” (1895) од Lorenz Frølich.

Aјде сега да го погледнеме Второто поглавје, истоака во Првата Мојсеева Книга – Битие: 

2. Човекот во рајот. Божја заповед. Создавање на жената: брак.

1. Така се доврши небото и земјата и сиот украс нивни.
2. И ги заврши Бог до седмиот ден делата Свои, што ги направи; и си отпочина во седмиот ден од сите дела Свои, што ги создаде.
3. И го благослови Бог седмиот ден, и го освети, зашто во тој ден си отпочина од сите дела Свои, што ги направи и создаде.
4. Ете така настанаа небото и земјата, во она време кога Господ Бог ги создаде земјата и небото.
5. И секое растение полско, што уште не беше на земјата, и секоја тревка земна, што уште не беше никнала, зашто Господ Бог уште не праќаше дожд на земјата, ниту, пак, имаше човек што ќе ја обработува земјата,
6. но се креваше пара од земјата. И ја натопуваше површината на целата земја.
7. А го создаде Господ Бог човекот од прав земен и му дувна во лицето дух животен; и човекот стана жива душа.
8. И насади Господ Бог рај во Едем, на исток; и таму го смести човекот што го создаде.
9. И направи Господ Бог да израстат од земјата секакви дрвја, убави за гледање и добри за јадење, и дрвото на животот среде рајот, и дрвото за познавање на доброто и злото.
10. И вода течеше од Едем, за да го наводнува рајот, а потоа таа се раздвојуваше во четири реки.
11. Името на едната е Фисон; таа тече околу целата земја Хевилска, а таму има злато.
12. Златото на таа земја е добро; таму има и бделиум и камен оникс.
13. А на втората река името ѝ е Геон; таа ја опкружува целата земја Куш.
14. Името, пак, на третата река е Тигар, а тече на исток од Асирија. Четвртата река е Ефрат.
15. И, земајќи го Господ Бог човекот, кого го создаде, го воведе во градината Едемска, за да ја обработува и да ја пази.
16. И му заповеда Господ Бог на човекот и рече: „Од секое дрво во градината можеш да јадеш,
17. освен од дрвото за познавење на доброто и на злото; од него не јади; зашто во оној ден кога ќе вкусиш од него, ќе умреш.”
18. И рече Господ Бог: „Не е добро за човекот да биде сам; да му создадеме помошник, сличен на него!”
19. Тогаш Господ Бог ги создаде од земјата сите полски животни, и сите птици небески, и ги доведе кај човекот за да види како која ќе ја нарече тој, па, како што човекот ќе го нарече секое живо суштество, така да му биде и името.
20. И им даде човекот имиња на сиот добиток, и на птиците небески, и на сите ѕверови полски; но за човекот не се најде помошник, сличен на него.
21. Затоа Господ му прати на човекот тврд сон; па кога заспа, му зеде едно ребро, и местото го пополни со плот.
22. И Господ Бог создаде жена од реброто, што го зеде од човекот, и ја доведе кај човекот.
23. А човекот рече: „Еве сега коска од моите коски, и плот од мојата плот. Нека ѝ биде името жена, зашто е земена од мажот!”
24. Затоа ќе го остави човекот таткото свој и мајката своја и ќе се прилепи кон жената своја; и обата ќе бидат едно тело.
25. И беа обајцата голи, Адам и жена му, и не им беше срам.

Потоа тука се јавува Господ Бог кој создава нов човек од прашина и прљавштина.”И го создаде Господ Бог човекот од правот земен и му дувна во лицето дух животен и човекот стана жива душа “(Битие 2:07)”.  Потоа Господ го укорил и му запретил на човекот (Адам)  за јадењето од плодовите на дрвото на познавањето на дoброто и лошото ”Oд дрвото на спознавањето плодовите нема да ги јадеш, во кој ден, ти да ги вкусиш плодовите од него, сигурно ќе умреш ( Битие 2:17)”.  Односно тој Господ сакал да го држи Адам во глупост, во недостаток на разбирањето, на она што е добро и што е зло. Односно сакал  да го искористи Адам само како (раба -слуга), само како чувар во Едемската градина. Ова се плановите на Господ Бог. Господ Бог ја направи и Адамовата жена: ” Тогаш Господ Бог му нанесе длабок сон на човекот та тој заспа, и му извади едно ребро, а местото го исполни со месо. И соѕдал Господ Бог од реброто на човекот, жена…..” (Битие 2: 21-22)

Важно е да се напоменат тука четири точки: 

 • Прво – Господ Бог, за разлика од Севишниот, не го создал човекот по образот (ликот) свој, но го создал од правот земски.
 • Второ – Господ Бог, за разлика од Севишниот, создал првобитно само еден човек. Жена не создал. Жената била покасно створена од реброто на мажот. Жената ја направил како секундарна кон мажите. Не рамноправно битие, не е еквивалент, произлегува од машкото ребро. Оваа важна причина ни овозможува нам да имаме понизен женски принцип во јудео-христијанското друштво. Ако во паганските времиња, жените Божици не биле ништо помалце од машките Богови, во јудеохристијанстово за божици воопшто не се ни говори. Жената ја нема. Зошто Папата мора да биде маж?  Аврам го родил Исак, а Исак Јакова …. Каде се жените? Кој се жените нивни? Не ли требаат жени? Тоа се наредбите во јудеохристијанството.
  • Трето – Господ Бог, за разлика од Бог, не само што не повикал да ”се плодат и умножуваат” Адам и Ева, туку и најстрого им забранил. Он им забранил да јадат од јаболкото од дрвото на знаењето, и воопште да не разберат што е добро, а што е зло, под закана за смрт. Ова јаболково дрво е познато и од Ведско-Словенската литература како златен плод што расте на Небесната планина Алатир или позната и како Меру во Ирија (Рајот) Небесна и ја дава мудроста и тотално е различен концептот од оваа пропагандна. Мудрата Змија на Ева и рекла дека Господ Бог очигледно ги (измамува) и дека нема да умрат. Ева го јадела  јаболкото, а потоа и Адам и ниту еден од нив не умрел. Они ја знаеле нивната сексуалност, постапиле природно и жевееле нормален живот и родиле два сина, Каин и Авел. Тоа е природно човечко однесување, а од страната на Господ Бог е сметано за грев. Природната сексуална концепција е сметана за порок. Белото е сметано за црно, црното-бело. Убавото е сметано за грдо, а лошото-добро. Тоа се наредбите на Господ Бог
 • Четврто – Господ Бог очигледно дека  е преварант. Ги преварил и Адам и Ева. Му рекол на Адам ако јаде од јаболкото од дрвото на знаењето, он ќе умре истиот ден, а после јадењето Адам живеел 930 години.

Од оваа паралела можеме да заклучиме дека биле создадени и луѓе кои требале да им робуваат на негативните творци, односно да бидат инфилтрирани во општеството, веројатно за одредена цел. Елитните Рептилоди биле директно измешени со првичните или оригиналните луѓе и преку меѓусебно мешање или генетски експеримент се создадени аријско-рептилните хибриди. Значи денешните кралски фамилии носат генетика од најчистите луѓе вкрстени со најбожествените квалитети и супер-способности на оригиналните луѓе. Силите на темнината постојно играат улога на Просветленици т.е. Илумунизирани владетели, односно тоа е нивната способност за манипулација. Тие се лажните богови. Нивната главна цел е да мешаат само со Rh – негативните луѓе. Да имаат тотална контрола на светот, да ги превземат сите квалитети на божјите луѓе, но за негативна цел, бидејќи нивниот софтвер е тотално демонски.  Така да Рептилоидите или Драконите си создале хибрид помеѓу нив и оригиналната човечка крвна линија. Како во филмот Аватар, само обратно, во филмот луѓето употребуваа тенологија да личат на Аватарите, за да можат да се инфилтираат помеѓу нив.

Rh – негативната крв се покажува како многу моќна крв, крв која во себе себе содржи огромни капацитети и способности за разлика од огромниот просек. Освен елитните глобалстички и кралските семејства, Rh – негативната крвната група припаѓа и на многугуте познати и светски актери, писатели, изумител, спортисти итн…

На интернет постојат многу објави како Rh-негативните луѓе кои не припаѓаат на елитата биле следени и киднапирани, вршени им се експерименти и сл…

Познато е дека и најголемиот изумител во светот Никола Тесла бил Rh-негатив.

Nicola-Tesla-after-40-in-color-nikola-tesla-26914275-720-928

Потоа апсолутниот слухист и член на групата “The Police” Гордон Матју Томас Самер има Rh – негативна крвна група (0-).

sting-wallpaper_150911-1600x1200

Еден од најфамозните и најнадарените актери на денешницата Леонардо Дикаприо истотака е припадник на оваа крвна група. 

Leonardo-DiCaprio-handsome_xejcjh

Генијалната глава на бендот “The Doors” – Џим Морисон истотака бил Rh – негативен.

huBVIux

Гитаристот и вокалнот на Nirvana – Курт Кобејн истотака бил Rh-негативен.

Kurt+Cobain

Kралот на Rock & Roll -от Елвис Присли поседувал Rh – негативна крвна група.

elvis_presley

Џејнс Џоплин била Rh-негативна

UNSPECIFIED - CIRCA 1970: Photo of Janis Joplin Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images

Доколку во Rh – негативците остане присутноста на Ѕвезденото Семе ќе бидат следниви сензуалности и карактеристики присутни:

 • Aверзија кон пресветло неприродно светло
 • Аверзија кон влечугите (рептилите, амфибиите)
 • Сензитивни на екстремно ладно или топло
 • Екстремна сензитивност кон повредување на себеси или другите
 • Чувство на различност од мноштвото луѓе
 • Акумулирана меморија уште од најраното детство
 • Спиритуални визии
 • Обсесија со ѕвездите или вселената
 • Имагинарни пријатели од детството
 • Поразвиен слух од просечниот
 • Екстремно сензитивен на бука или прекумерност
 • Самосталност и одвоеност, потреба за пријател со слични особини и интереси
 • Внарешна потреба за вистина и страст за знаење да прави она што е исправно и да се разликува вистината од лагата
 • Хиперактивно детство
 • Екстремно сензитивен на алкохол, медикаменти и дроги
 • Креативност и имагинација, фантазерство
 • Луцидни соништа пропратени со астрална проекција
 • Желба да му се помогне на светот или да се решат проблемите во него
 • Цврсто уверување дека постои една семоќна сила, дури и да не биде учен и воспитуван во тој религијски правец за Бог
 • Одбивност кон побеќето религии, бунтовност кон системот на контрола
 • Недостаток на време, екстра бавно време или раширување на времето
 • Телепортација
 • Телепатска комуникација
 • Поврзаност со животните, билките, целата природа
 • Аверзија кон цивилно живеење – силна желба за рурален и природна животна околина
 • Интуитивно знаење, одпосле дознава или му се потврдува од релевантен пишан извор
 • Супер сетела, способност за холистичко лекување
 • Екстремна аверзија кон насилство, војни, тепање
 • Длабока желба за создавање семејна унија со спротивниот пол и заемен живот
 • Имаат смеѓи, плави или црвени коси или пак нивните предци, во генскиот базен се присутни тие траги
 • Имаа блед тен или маслинаво/црвенскасти комплекси
 • Имаат надпросечна интелегенција
 • Аверзија кон машката доминатност
 • Способност за многу брзи впивања на информации за разлика од просекот
 • Интерес кон науката, астрономијата, археологијата или квантна физика и сл.
 • Аверзија кон неприродна работа, гушење од командување на капиталистите
 • Аверзија кон суровост или сексуални шеги, расистички шеги, или од јазикот на будалиот
 • Очекување на големи промени на Земјата во блиска иднина
 • Чувство за возвишена мисија

Чудно и доволно жалосно е што Рептилоидните Елити и Вонземјани, токму овие поединци ги ловат и ги експиремнтираат најмногу.

Се обидов да изнесам доволно податоци и информации, како од древното минатото така и од денешните модерни објави за темава, да се даде една поголема и почиста сликa за припадниците на Rh-негативната крвна група, дека сепак станува збор за една моќна генетика, што во себе силно ги чува своите високи и инзворедни квалитети. Најверојатно е дека овие поединци низ текот на историјата постанале таргет за напад и уништување, како што тоа ќе кулминира во Средниот Век преку бизарниот лов на Вештиците, односно на највештите луѓе, оние кои одбивале да му се покорат на друштвениот и религијскиот сисем на новнодојдената и агресивна елита во Европа и светот. Можеби темава ќе ги задоволи страстите на читателите, можеби на некои само повеќе би им се отвориле прашања, можеби на некој воопшто нема да им се допадне. Затоа ќе оставиме некој во иднина да ни даде поведра слика и да ни одговори на многуте прашања поврзани со оваа навистина комплексна тема. За крај би сакал да истакнам дека и покрај влијанието крвните фактори, сепак не треба да го занемариме и “Ѕвезденото Семе” кое директно е врзано со нашата душа, и особено е присутно кај поновите генерации и е од сосема поинаква нематеријална природа, така што него може да го поседува било кој човек на планетава, без разлика на која крвна група или фактор или пак раса припаѓа.

Слава на Боговите и Многумудрите Предци Наши! 

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s