Вистинските причини за Втората Светска Војна – Трет Дел

Извадок од Тората од вториот дел на овој текст, јасно ја одсликува есенцијата и стратегијата на социјалните паразити – Темните Сили. Уште повеќе, времето на почетокот и средставата за грабење се определени:…..”темнина ќе ја покрие земјата, и порастот на темнината кај луѓето: но Светлината на Господа ќе блесне над тебе и неговата слава ќе биде видена од тебе”.

Времето и настаните кои следеле можат лесно да се определат, како што се во Словено-Аријските Веди, бидејќи….темнина ќе ја покрие земјата, и порастот на темнината кај луѓето”, e всушност, дескрипцијата на Последната Ноќ Сварогава!

…………………………………………
11. (91). Темнина ќе ги обвие земјите на Големата Раса
За Седум Круга Животни.…
Многу народи ќе умрат од метал и оган…
Тешки времиња ќе дојдат за луѓето на Мидгард-земјата,
Брат ќе стане против брат, синот против татка си,
Ќе потечат реки од крв…
Мајќите ќе ги убиваат своите неродени деца…
Глад и духовна пустина ќе ги замагли
главите на многу народи од Големата Раса
и тие ќе ја загубат својата Вера и правдина.
12. (92). Но, тоа нема да го допуштат Богот-Творец Едниот и Небесниот
Род да биде погубена Големата Раса…
Боговите ќе бидат пратени во земјите на Големата Раса
и повторно ќе биде воздигната Големата Раса и будењето на 
на Духот-покровител синовите на Небесниот Род                                           ќе го донесат Белото Куче …
Светата земја ќе биде исчистена од илјадогодишниот јарем
на непријателските туѓинци кои ја жртвуваат
крвта и телата на своите децата и ја трујат Душата                                 на децата на Небесниот Род со лаги и грев…

*Белото Куче –  име на поединечна година во циклусот на Числобог кои се поторува на секои 144 години. Годината на Белото Куче во нашето време одговата на годината 1992-1993.

САЊТИЈА НА ПЕРУНОВАТА ВЕДА
ПЕРУНОВА КНИГА НА МУДРОСТА
КРУГ ПРВИ
САЊТИЈА 6
……………………………………………….

Тората кажува…темнина ќе ја покрие земјата, и порастот на темнината кај луѓето”a во Словено-Аријските Веди ние читаме:….Tемнината ќе ги обвие земјите на Големата Раса за седум круга Животни…” и “..Гладот и духовната празнина ќе ги замаглat главите на многу народи на Големата Раса…”.

Идентитетот на опишаните случување е комплетен, само различни зборови се употребени за описот на еден космички феномен – Последната Ноќ Сварогова која што ќе ја покрие нашата планета со својот мрачен еволусиски превез од Седум Круга на Животот, за 1008 години, од 6496 (988 година н.е.) до 7504 (1995-1996 година н.е.) Истиот космички феномен е опишан во Тората и Словено Аријските Веди, но сепак од главно спротиставени позиции! Обете страни страни очекуваат многу несреќи и крвопролевање за луѓето на Мидгард-земјата од овие случувања! Многу несреќи и крвопролевање е припремено за сите, освен за….Изреилитите. Преку Тората Господ Јехова им ја ветува на нив месечината, поробувањето на сите останaти и физичката елиминација на сите “непогодни” луѓе! Господ Јехова им ветува на Евреите, дека за време на Последната Ноќ Сварогова….”Светлото на Господ ќе свети….над “избраниот” народ”. Светлото на Богот Јехова ќе свети над Евреите, додека темнината ќе ги прекрие сите други народи и раси! Тоа значи дека зрачното светло на Јехова е чиста темнина за секого и носи несреќи и реки крв за нив! Светлото на Господ Јехова носи просперитет и богатство само за Евреите и да го имаат робовладеењето над другите народи и геноцидот на “неспособните” поединци.Според Тотата точно Евреите треба сето ова да го исполнат за слава на Господ Јехова; точно Евреите се неговиот избран инструмент. Се си доаѓа на своето место: оваа споредба ни прави максимално чисто кој е Богот Јехова и зошто Евреите му служат толку ревносно! Последните илјада години биле времето кога Темнините Сили триумфирале и кога Евреите биле во благосостојба! За да биде сликата појасна, ајде да обнеме внимание на следниот текст од Словено-Аријските Веди:…”Светата земја ќе биде исчистена од илјадогодишниот јарем на непријателите туѓинци кои ги жртвуваат крвта и телото на нивните деца и ја трујат Душата на децета на Небесниот Род со лаги и грев”….

2534650166--kantselyarskie-tovary-tora-n7343

И текстот од Тората:

……………………………………………………
15. Секое првороденче кое ја отвора матрицата на своето тело, кои што се носат кај Господарот, дали тоа ќе бидат човечки или на ѕверовите, ќе бидат твои: сепак првороденчето на човекот ти сигурно ќе го откупиш, и првороденчето на нечистите ѕверови ќе го откупиш. 

16. И овие што ги бидат откупени од месец дена старост ти ќе ги откупиш, според твојата проценка, за пари од пет шекела, после шекелот во светилиштето, кој што е дваесет гера.

 

17. Но превенчето од кравата или овцата, или првенчето на козата, ти нема да ги откупиш, тие се свети: ти ќе ја испрскаш нивната крв врз олтарот (жртвеникот), и ќе ја запалиш нивната маст за понудата направена на оган, за слаткиот мирис на Господ Јехова.

idol-molochЖртвување на новороденчиња кон Молох (Melech) кој под друго име е всушност Јехова, Богот на Евреите…

 

Rembrandt_Abraham_en_Isaac,_1634Aбрахам го жртвува Исак (масло на платно) Рембрант 1634

Тука Богот Јехова “милостливиот” им допушта на Евреите да ги одкупат нивните првороденчиња и да не ја жртвуваат нивната крв и тело кон него. Тоа значи дека пред ова секој Евреин  го жртвувал своето првороденчи кон Богот Јехова, купувајќи ја неговата услуга со крв и место. Фактот според Тората секој Евреин морал да го одкупи своето првороденчи за прилично голема сума во тоа време е истотака интересно! На еден или друг начин, споредбада на овие извадоци од Тората и Словено-Аријските Веди недвосмислено специфицира кој е кој, и кој е Богот на Израел! Всушност, Тората, Стариот и Новиот Завет, од една страна и Словено-Аријските Веди, од другта, ја опишуваат опозицијата на Темнинте и Светлите Сили кои што се манивестирале брзо за последните илјада години на Ноќта Сварогова, кога Природата постанала на Темните Сили “сојузник”. Сепак , “обедунувањето” на Природата и Темните Сили била временски директно поврзана со законите на еволуцискиот развој на причнските форми на животот, не кон социјалните паразити. Темните Сили – социјалните паразити – секогаш го користат секој природен феномен за нивен максимален бенефит. Прилично често не само што ги употребуваат нив, но истотака создаваат оптимални услови за нив.

Буржоаската револуција во Англија водена од Оливер Кромвел, кој, како што веќе може да предпоставите, бил Евреин по потекло и секако во духот! “Големата Француска” револуција во 1771 имала Француски Евреин на чело кои бил контролиран преку Масонската ложа “Големиот Египет” од Евреите. Првата “Руска” револуција 1905-1907 и “Големата Руска” револуција во 1917 – сите овие и други револуции насекаде во светов биле финансирани и често изршувани од Евреите кои секогаш зборуваат за интересите на луѓето во чии земји тие живеат, но поради “некоја” причина само еден народот профитира на крајот – Јудеите! Ова комплетно коренспондира со она што е пишано во Тората, колку што е чисто од извадоците на Стариот Завет и Тората кои што се дадени погоре. Почнувајќи со Англиската буржуаска револиција, првата работа е дека “револуционерите” физички ги елиминирале оние кои представуале закана за нив – државните благородници и аристократија, кои што биле водачите на народот кои бил кристализиран со нив во подоцниот милениум. Точно е дека овие луѓе представувале опасност и можеле да покажат сериозен отпор (кои што го направиле) кон плановите на Јудеиската светска доминација. Слична ситуација може да се набљудува и во случаите на војните. Причината за Руско-Јапонската војна и оние кои стоеле позади нив се споменати во првиот дел од текстов: Tоа бил Американскиот финансиер Јаков Шив кој дал кредит од двеста милиони долари, огрмна сума на пари за тоа време, на Јапонската влада: кога Руската Империја започнала да ги придвижува своите силе кон Далечниот Исток, тој набрзина ја организирал Првата Јудејска Револуција во 1905 – 1907. Сепак, ниту Руско-Јапонската војна, ниту Првата Јудејска револуција ги донеле посакуваните резултати, иако двете сериозни го раздрмале темелот на Руската Империја. Особено Првата Јудејска револуција, под изговорот од кои Премиерот, Грофот С.Ј. Вите го заплашил Царот Николај II и го принудил да го потпише Царскито манифест однапред изготвен, како резултат од каде што Државната Дума (долната куќа во парламентот) била контролирана од Евреите кои се појавиле. Како што веќе споменав, Јаков Шив стоел позади Грофот Вите. Првата Светска Војна е изведена од истите господа: Шив и Ротшилд. Кога постанало јасно дека Руската Империја не може да се сруши со мала војна и револуција во 1905-1907, тие продолжиле да го бркаат нивниот негуван сон да ја превземат Руската Империја, неочекуваниот економски пораст од каде после Руско-Јапонската војна и Првата Јудејска Револуција, ги принудила нив да го реализираат својот план прилично брзо, но потемелно.

Следните крвави перформанси – Првата Светска војна во 1914 и Втората Јудејска револуција во 1917 ги донела посакуваните резултати: тие конечно ја превзеле Руската Империја; поточно кажано Руските Евреи ја превзеле моќта на Русија. Ова било возможно само со помош на земјите од Западна Европа и С.А.Д. Единствената работа што ја направиле била обид да се гризне следното парче од Руската пита, и кога тие не успеале, тие ги присвоиле финанските средства депозитирани во нивните земји кои што и припаѓале на Царска Русија, фамилијата Романов и другите богати граѓани на Руската Империја, заедно со аристократите и капиталистите. Сепак, планот на Господата Шив и Ротшилд да ја превземат моќта во Европските земји употребувајќи го Руското сценарио и Руските бајонети не успеало. Руските Евреи, за превземањето на моќта во нивните раце, не сакале да се борат и да умираат повеќе за спореведувањето на целите на нивните преку-океански господари. Водено од Грусискиот Евреин Џозев Џугашвили – Сталин, тие одбиле да продолжат со Јудејските грандиозни планови за превземањето на моќта во целиот свет следејќи го “Преманентоното револуциско” сценарио. Затоа, следниот план – финансиската Јудејска револуција во С.А.Д. во 1929, подобро позната и како Големата Депресија – дала ефект. Ова било единствено можно, бидејќи во 1913 прецедателот на С.А.Д. им го дал правото да го емитуваат доларот во приватна банка која припаѓала на финенскиската Јудејска група Ротшилд-Рокфелер-Морган. За превземањето на моќта во главните и најпрофитабилните сектори на Американската економија со помошта на финанскиската револуција, Јудејската финанскиска олигархија го имплементирала следниот план за превземањето на моќта во светот, важната улога која и ја дале на СССР, независно од тоа дали Сталин и компанија, сакале или не. И тоа го направиле тоа на следниот начин….Јудејските Американски финансиери ја креирале Фашистичка Германија! И токму ова ќе биде темата на нашата следна објава.

 

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s