Поврзаноста на Старите Хебреи и Ведските Брамани (Втор Дел)

5. СЛУЖБИ

Опишувајќи ја силата на неговото сведоштво, Шукла забележал, “Понекогаш, овие сведоштва постануваат толку силни што водат до сомнежите дека Хебреите можеби навистина се изданок на Ведските Аријци.”

Eден од тие силни сведоштва се поврзани со заедничите служби:

“Може исто така да се напомени тука дека како што посветениот Хебреи, така и посветениот Хиндус истотака е задолжен три пати да се моли во текот на денот, утрото, попладне и навечер (traikalika-sandhya).

Да се цитираат уште сличности во обредните пракси помеѓу Хиндусите и Хебреите, Хајим Шаус (Hayyim Schauss) забележал во неговиот спис Еврејски Фестивали, стр.64: “Кога се е спремно, Самаритјаните формираат групи на жртвени животни, и по изговарањето на пропишаните благослови, паѓаа врз печеното место, брзо го влечат на парчиња со своите раце. Поциите се носени кај жените и децата во нивните шатори. Секој јадел набрзина и после дваесетина минути се што останувало било само насип од коски”.

Еве што е вредно да се напомене: (a)Иако наголемо се вегетерјанци, Браманите на Индија прикажуваат речиси идентични сцени на јадење набрзина во нивните верски и ритуални големи фестивали. Верувам дека и древните Хебреи особено свештеничката каста биле своевремено чисти вегетерјанци и вегани.

(b) Исто како Хебреите, Хундуската селанка исто така седи во осама за да јаде за време на нивните јавни гозби.

(c) Секоја особа, која јаде премногу брзо (нестрпливо, набрзина) или премногу, е наречен haboru”  на Хинду јазикот, особено на Авади (Avadhi) дијалектот….Сличноста помеѓу зборовите Хебреи (Hebrew) и  Хабору (Haboru) е особено впечатливо. Имаме премногу силни сомнежи дека древните Хебреи навистина припаѓале на гранката на Ведските Аријци, или дека тие биле во директен допир со писмото во некој одалечен и нерегистриран период од нивната историја.

 

6. АНТРОПОЛОГИЈА 

Горната дискусија не води на заклучокот дека терминот Bharatavarsa (во ведското време тоа е името за Индија) дословно значи “земјата на Хебреите” или Иберите, Барберите, Барбарите, Варварите, уште еден синоним за Аријците (подоцна намерно извртен со негативна смисла и набој),  е заклучокот што е потполно подржан од надгледувањатана Проф. С.К. Чатерџи дека “третиот медитерански сој, таканаречениот Ориентал, најчесто погрешно наречен како Семитски или Еврејски, со изразито долги носеви и бела кожа, се најдени во Пунџаб, во Синд,  во Раџапутана и во Западниот УП, и ..во другите делови на Индија  [R.C. Majumdar, ed. Vedic Age, 1965, p.145-6]”

На ова исто така можеме да ја додаме и brachycephaly-ијата (пократок скалп од просечниот) е заеднички и за Хебреите и за Браманите.

Имаме еден интересен податок за тоа како изгледал Царот Давид. Во врска со раѓањето на Исав (кој подоцна е преименнуван во Едон) кажува:

[Битие 25:25] и првиот излезе црвен [admoni], целиот како влакнеста облека, и тие го рекоа неговото име Исав.

Благодарение на Давид:
[1-Самуел 16:12] И тој го испрати, и го донесе. Сега тој црвенкаст [admoni],и со убаво лице, убаво за гледање. И Господ кажа, востани, помогни му: бидејќи тоа е тој.

И повторно во врска со Давид:
[1-Самуел  17:42] и кога Филестинецот (Голијат) погледнал наоколу, и го видел Давид, тој го пререл него: бидејќи бил младенец, и црвенокос [admoni], и со бледо лице.

imag0080

Гледаме дека во еден случај (Битие 25:25) во верзијата на Кралот Џејмс преведен е Хебрејскиот збор “admoni” како црвен и во друг случај (1-Самуел 16:12, 17:42) го прави како “ruddy” однонсо црвенкаст. Во Хебрејската Литература може да го најдете зборот admoni” употребен во сите видови на контексти но во најраните примери се чидни дека значел за некој што е црвено-косец. Во Еврејската популарна традиција кај обете и кај Ашкеназите и кај Сефардите генерално е прифатен Давид дека имал црвена коса и сини очи. Зборот “admoni” вообичаено значи некој со црвена коса но во други случаи може да се значи за некој што има плава односн русокоса со склонст кон црвена, типична за дел од Словенските и Аријските народи. Често е земан како синоним со модерниот Хебрејски сленг “gingi”(од ginger, риџа) значејќи русокос или црвенокос. А самиот поим однонсо самиот збор Русокос очигледно ни кажува дека такви коси имале Русите, односно Словено-Аријските народи.

62361_10202119442841137_1023243336_n

 

7. САБЕЈЦИ 

Шукла се сложува со генерално прифатениот концепт за заедничкото потекло на Хебеите, Сабејците или Јеменитите:

Сега, ајде да се потсетиме за зборот Сабеец “Sabean”. Ние веќе споменavme дека Savi” коренскиот-збор на терминот “Savitr” а со тоа и терминот “Sabean” може да се прикаже како еквивалент на зборот “Savitr”, т.е. Хебреи. Она што ние го мислиме е дека Сабејците и Хебреите се две гранчиња од еден исти корен. (Shukla 1979, стр.55)

800px-Panel_Almaqah_Louvre_DAO18Сабејски натпис (слчен на Рунското писмо) упатен кон Лунарниот Бог – Алмакаху, споменува уште пет јужно арапски богови, двајца владетели и два гувернера, 7 век г.п.н.е.

 

 

8. ОБОЖАВАЊЕ НА КРАВАТА

Може да биде поучно да се цитираат додатните факти со цел да прикаже заедничкото потекло на Хебреите и Браманите кои се појоавиле со Шуклинате дела. Една впечатливо заедничко поврзување на Браманите со Хебреите е култот кон кравата. Кога Мојсеевите наследници од Синајската Планина, тој ги видел Хебреите како го обожуваат златното теле. Ex. xxxii. карактеристики за изработката на златно тело на Арон на Синајската Планина, и Јеровоа, во правањето на светилиштата на Beth-el и Дан примателите на неговото кралско покровителство, сместени во нив слики од Јехова направени од злато во оваа форма на теле, која отиде наделеку и широко. (спореди I Kралеви xii. 23; II Kралеви x. 29; II Хрон. xi. 14, 15).” (Jastrow Barton 1906) Култот на кравата е заедничко помеѓу Хебреите :

Adoration_of_Golden_Calf_Poussin_1634

Помеѓу Хебреите, како и помеѓу некој други агрокултурни Семини, бикот бил асоциран со божеството во светата буква (види Ox). Формата во која оваа мисла најде израз во Израел била нивна презентација на Јехова со слика на вол или бик направен од злато (спореди I Kралеви  xii. 28).” (Jastrow Barton 1906). Конечно дванасете волови на кој што почиваче големиот мијалник во Храмот на Соломон  (I Kралеви vii. 25; II Kралеви xvi. 17; Јер. lii. 20) се сметаат како доказ дека имало света црта поврзана со бикот.

Sacred_cow2

Световноста кон кравата е фундаментален дел на Браманизмот:

“Умирајќи, без очекување на награда, заради доброто на Браманите и кравите, или во одбрана на жените и децата, обезбедува блаженство за оние кои се исклучени (од Аријската заедница, vahya.)” [Ману, X.62]

“Ве повикувам  Синови на Дију, Асвините, темната крава кон мојата црвена да биде додадена.” [Рг-Веда, Книга X, Химна 61].

” Тој нема да допре со неговата нога Брамна, крава, ниту пак други уважени битија.” [Апастамба, Прасна I, Патала 11, Канда 31]

vasubaras_Lekh_Chitra

 

9. ЛУНАРЕН КУЛТ

Сепак во неговата скеција “Соларен Култ”, М.М. Шукла направил грашка, поради тоа што Лунарниот Култ кој што ги поврзува Хебреите и Браманите него ли обожувањето на Сонцето. Лунатниот Култ е заеднички помеѓу обете и Браманите и Хебреите. Соларниот Култ е природен израсток за ладните северни клими, каде што хранливата топлина на Сонцето се смета дека е носител на животот. Соларниот Култ е хиерархиски повосик од Лунарниот, тоа е факт. Да потсетиме дека, Лунарниот Култ е женски аспект и може да биде злоупотребен за црно-магијски цели (како што го прават тоа Социјалните Паразити, особени темните Јудејски свештеници) и полесно се искористува месечевата ноќна енергија за таквите темни цели, но секако може да се искористи и за добронамерни и боженствени цели.

Соларниот Култ е типична карактеристика за Индо-Европската популација, споредено со Ахура (Асура) Мазда во Зороастеризамот, Асура Митра (Митраизам), Sol Invictus во Рим, Ашур (Асур) кај Асиријците, и Сурја кај Саурите во Индија итн.

Како контраст, Лунарниот Култ е природен феномен за топлите и пустински региони, каде што ја симболизира освежителната лад на ноќта, опозитна од суровиот пеколен пустински ден.  На тој начин настал помеѓу Сумеријците, каде главниот град Ур, централниот дом на месечевото обожување. (Waddell 1929, стр.388). Стариот и Новиот Завет носат со себе сведоштва за Лунаризмот помеѓу Хебреите (Deut. xxxiii. 14; Jer. vii. 18, xliv. 17; Job, xxxi. 26-27;, Judges viii. 21, 26; Isa. iii. 18; Cant. vi. 10; Ps. lxxii. 5, 7, lxxxix. 37; Isa. xiii. 10 xxiv. 23; Joel ii. 10, ii. 31; Amos vii. 5; I Sam. xvii. 14).

Еврејската Енциклопедија потаму демонстрира лунаризам помеѓу Евреите:

Во Јов (xxxi. 26 et seq.) има алузија кон бакнувањето на рака во обожавањето на месечината…Така причината за тоа дека Терах, Абрахамовиот татко, живеел прво во Ур во Халдеја, и потоа се населил во Харан (Битие. xi. 31), двата града познати од Асиријските текстови како места за лунарно обожување, покажуваат дека Абрахамовите родители биле навлечени кон таквата форма на идолопоклонство…

“Златното тело. Хомел изјавува, не е ништо повеќе од амблем на месечево божество, кое, во Асиријските текстови, е стилизирано како “младиот и моќниот бик” и господар на небесните домаќини. (Yhwh Zeba’ot,” термин кој е намерно изоставено од Петокнижието.) Тој  им доделува ист карактер на двете телиња направени од страна на Јеровоам неколку векови подоцна  (I Kралеви xii. 28) ….Блиската сличност помеѓу древните Хебреи и јужните Арапи го водело Хомел потаму да најде алузија кон Лунарниот Култ каде што Хебрејски имиња што започуваат со  “ab” (-> “татко”), како во “Abimelech” и “Absalom,” или со “‘am” (-> “вујко”), како во “Amminadab” and “Jeroboam,” бидејќи овие делови, кога се појавуваат во имињата кај јужните Арапи, се однесуваат на месечината.” (Seligsohn 1902, стр.528)

Повторното појавување на месечевото осветување, како влезот во Сабат или фестивалите, со рецитирање на благословите познато во литургијата како “K.iddush ha-Lebanah” или “Birkat ha-Lebanah.”

Синај е исто така центарот за лунаризам: Оние научници кои се приклонуваат да се воспостави поврзаноста помеѓу месечевото обожување (“Sin” -> “Месечина”) и монотеизмот на Изараел (“Sinai”) најдоа поткрепа во нивната теорија во фактот дека Абрахамовиот изворен дом било седиштето како се обожувал Син (Sin).” (Hirsch 1902, стр.380)

Индија и Хунду се исто така дериват од Инду, името на месечевиот бог, исто така наречен Сома. Соманат (Somanath) храмот во Гуџарат е посветен на лунарниот бог. Во името на Рама, Рама-Џандра, суфиксот Џандра е дериват од Семитскиот “Син”. Парашу-Рама, Рама со Секирата, една од инкарнациите на Вишну (Севишниот), е водечкото божесто на многу Брамани, Парашу-Рама е изведено од Парам-Син, насловот на Месечевиот Бог – Син. Така што двете Рами се специфичност на месечината.

 

10. ДАВИДОВА ЅВЕЗДА И СВАСТИКАТА

Star of David

Мистериозно, Давидовата e заеднички и за Јудеизмот и во одредени форми на Тантраизмот во Индија, како што е забележно од Барбара Г. Вокер:

Позатиот дизајн на двата испреплетени триаголника е генерално би требало да ја представува Хебрејската вера уште од времето на Давид, или Соломоновиот печат. Надолу свртениот триаголник е женски симбол кој кореспондира со Јони, кој е наречен Шакти. Нагоре свртениот триаголник е машки, Лингамот, и е наречен оганот Вахни (Агни). Кабалистите го употребуваат хексаграмот како и Тантричките Јогини, за да ја представат унијата на Бог со неговата Женска Сила – Шекина, Хебрејското Шакти-Шива.  (Walker 1983, стр.401-402). Најстариот пример несомнено е забележан во Encyclopedia Judaica, на печатот од седми век п.н.е. најден во Сидон на северот од Тир и припаѓал на Joshua ben Asayahu, името индицира дека поседникот бил Хебреи. Во Вториот Храмски период, хексаграмот често бил употребуван заедно со пентаграмот, и е најден во синагогата во Капернаум (вториот или третиот век). Неможам точно со сигурност да кажам чии симбол е постар. Веројатно е импортиран преку Кабалистичките тајни редови. И ова е еден од клучните симболи што ги поврзуваат Хебреите и Браманите.

heart-chakra-imageГрафички приказ на Срцевата Чакра

brihaspatiБрихаспати, Гуру (Јупитер) Јантра со приказ на Хексаграм

Еве уште еден интересен пример:

11073577_10204921559852311_367827564947845503_n

На територијата на денешен Израел на автопатот кој минува помеѓу градот Бет-Шеан (Скитополе) и Јордансакта граница бил кибутцот Маоз Хаим. Во 1974 започната изградбата на армијскиот укрепен пункт , и како резултат на тоа градителите пронашле рушевини од некакви градби. Подот бил декориран со перфектно сочуван мозаик! И покрај фактот дека подот бил речиси целосно прекриен со свастични симболи, археолозите кои пристигнале на месотото веднаш и го препишале на зградата на синагогата. Зошто? Бидејќи, тие зборуваат, дека имало слика која е слична со менората (седмо-свеќната лампа) – симболот на Јудеизмот. Во Тората е пишано дека Јехова (Јахве) наредил на своите адепти да изработат свеќник за украсување на преносливиот храм кој е истотака специјално направен за 40 години онолку долго колку што било потребно ре-програмирањето на Евреите во пустината. Јудејски рабини тврдат дека менората го симболизира “континутетот на генерациите на Еврејскиот народ од Мојсеј”.
Kако и да е, познатото е дека Евреите се многу млад народ, и како таков млад народ практично сите симболи, “знаење” и некои светогледни концепти се позајмени од многу подревени, посоодветни, и повеќе развиени народи. Креативно ги преработиле и ги издаваат за свои, како што тоа може лесно да се види доколку го читате само Стариот Завет, Битие. И Ултра-Ортокосните Евреи го држат мислењето дека гранките на вистинската менора не се заоблени, туку се со исправени линии…

11071151_10204921561972364_1629711351406105705_n

10645224_10204921560492327_6560814846637829491_n

Слава на Боговите и Многумудрите Предци наши!

Advertisements

One thought on “Поврзаноста на Старите Хебреи и Ведските Брамани (Втор Дел)

  1. Здраво, го следам блогов повеќе од година, и морам да признам дека многу работи кои ги сватив дека се такви од прво ме фрапираа. Го читав текстот за тоа во кој век живеел Исус. И така барајќи по интернетот сретнав еден радикален ревизионист на светската хронологија, математичар и професор Анатоли Фоменко. Има напишано книга: „Историја: Наука или Фикција? (History: Science or Fiction?“, и ја тврди истата теза која ја тврдите и вие, но и уште многу други работи кои се фрапирачки. На овој канал се презентирани во кратки видеа неговите тези:https://www.youtube.com/user/mithec/videos, а книгата ја има и на инернет.
    Исто така, кога зборувате за алтернативна историја, можете и еден текст, барем, за тоа како комунистите ја создаваа македонската нација во периодот од 1934, а и во пост-воениот период. Ве уверувам доколу и вие, не сте биле упатени во тој домен, ќе се вчудоневидите каков фалсификат е македонската историја.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s