Богомилство – Западен Зороастеризам Дел I

15826178_10209621439866374_850992214366709937_n.jpg

На прашањето каде била пра-татковината на “Синовите Божји” – Аријците, недвосмислено може да се одговори дека тоа е Аријтикот (Артикот) и во Златните Времиња  климата била идеална и тогаш немало суров студ ниту пак лед…..

Аријтикот прататковината на Аријците била уништена од снег и лед – глацијација каде што недвосмилено, чисто и директно е посведочено во ” Вендидад” (Книга од Авеста, светата книга на древните Иранци ) – и ова е времето пред повеќе од 9000 години, ова е почетокот на пост-глацијалната ера и времето на миграцијата на Аријците, и почетокот на нивното распространување на Евро-Азискиот континент.  Прво од местата и земјите кој биле создадени од Големиот Ахура (Асура) Мазда, била Airyana Vaejo (Аријскиот Рај), која што била прекриена со добрата река Даитја (Дунав ?)

Но Ангра Маину, полн со смрт, возвратил со оваа чума, праќајки речни змии и зима, која што ја создале Девите.


Таму има 10 зимски и 2 летни месеци, и овие месеци се ладни за водата, ладни за земјата, ладни за вегетацијата. Тоа е центарот на зимата, дното на зимата, срцето на зимата, најлошата од чумите. – (Vendidad; Fargard I).


Прашањето е, како е можно Герхард Меркатор да ја исцрта оваа мапа од 1569 толку прецизно и со многу детали кога знаеме дека и во тоа време имало лед и мраз. Од каде ја прецртал оваа мапа, што дури ја нацртал и планината во средина останува мистерија. Исто како и картата на Турскиот морепловец од 15 век Пири Рејс на која детелано е претставен Анти-Арктикот (Антарктикот). Се смета дека тој ја прцртал врз база на многу постари мапи што биле чувани во Александриската библиотека, но каде завршиле тие древни мапа, денеска е непознато. 

Речиси половина од еден век на Балканот (во тогашната македонска провинција на Бугарија) одличниот етнограф Илич Стефан Верковиќ регистрирал голем број на стари македонски песни. Верковиќ бил босански Србин, панславист, и го знаел помачкиот (македонски) јазик. Во 1860 година издал збирка во Белград “Народни песни на Македонските Булгари”. Се на се, се собрани преку 1.515 песни, приказни и легенди со вкупен волумен од 300.000 стихови. Од 1862 до 1881 година само многу мал дел од оваа колекција (околу една десетина) била објавена, за жал само два тома биле објавени од ова непроценливо богатство за Јужнословенските а најпосле и за сите Словенски и Аријски народи. Најважните изјави во “Веда на Словените” е тврдењето дека домот на Словенските Предци не било местото каде што Словените живееле во доцниот XIX век. Ведите јасно велат во врска со исходот на Предците на Словените дека бил од далечниот или крајниот север – Арктичката прататковина , која што Македонците ја нарекувале “Крајната-Земја“. “Крајната-Земја“која навистина била на работ на Евроазискиот континент, во близина на Темното Море, она кое било прекрено со мрак и вечен мраз, морето, во кое се влевале двата Бели Дунави (покриени со мраз и снег). Во “Крајната-Земја” денот и ноќта траеле пола година – шест месеци, што укажува не само на Арктичките услови на таа земја, туку и за неговата близина со Северниот Пол.

15871967_10209628751049149_4110587078263578620_n

Речиси половина од еден век на Балканот (во тогашната македонска провинција на Бугарија) одличниот етнограф Илич Стефан Верковиќ регистрирал голем број на стари македонски песни. Верковиќ бил босански Србин, панславист, и го знаел помачкиот (македонски) јазик. Во 1860 година издал збирка во Белград “Народни песни на Македонските Булгари”. Се на се, се собрани преку 1.515 песни, приказни и легенди со вкупен волумен од 300.000 стихови. Од 1862 до 1881 година само многу мал дел од оваа колекција (околу една десетина) била објавена, за жал само два тома биле објавени од ова непроценливо богатство за Јужнословенските а најпосле и за сите Словенски и Аријски народи. Најважните изјави во “Веда на Словените” е тврдењето дека домот на Словенските Предци не било местото каде што Словените живееле во доцниот XIX век. Ведите јасно велат во врска со исходот на Предците на Словените дека бил од далечниот или крајниот север – Арктичката прататковина , која што Македонците ја нарекувале “Крајната-Земја“. “Крајната-Земја“која навистина била на работ на Евроазискиот континент, во близина на Темното Море, она кое било прекрено со мрак и вечен мраз, морето, во кое се влевале двата Бели Дунави (покриени со мраз и снег). Во “Крајната-Земја” денот и ноќта траеле пола година – шест месеци, што укажува не само на Арктичките услови на таа земја, туку и за неговата близина со Северниот Пол.

15873495_10209628736328781_3831208519378146562_n

 

Според овие свети преданија содржани во светата книга на древните Иранци, односно од Авестинските списи, конкретно во случајов од Вендидад,  му било раскажано рано во зората на Зороастер од страна на Големиот Ахура Мазда, за еден многу древен настан и планетарна катастрофа, која што ќе ја предизвика потаму – аријската миграција кон јужните и потоплите земји.

81KmwJqMVvL.jpg

За да го дополнам ова изјаснување, што секако не е прифатено од страна на конвенционалната историја, која што нема никаква намера да продлабочува за супериорниот бел човек од минатото, ќе се повикам на уште еден голем великан, астроном, историчар, математичар, новинар и политички лидер во Индија,  имено Бал Гандахар Тилак, каде во својата книга “Арктичката Прататковина на Ведите” недвосмислено ќе се повика на Ведите и Авеста и ќе ги објасни многуте настани и информации содржани во нив, и дека истите потекнуваат конкретно од Арктичкиот односно од Северниот Пол, каде во одредени временски доби цветала вегетацијата и имало умерна клима, поволна за живот.

* download PDF – Артичката Прататковина на Ведите (српски превод) 

Оваа скромна увертира за една волку комплексна историска приказна е само еден показ, дека една од најдревните религии (намерно го избегнувам латинскиот термин религија, бидејќи има во себе поинаков карактер) поточно верски системи, како што е Зорастеризмот имаат всушност потекло и знаеднички код со белиот човек кој имал не така едноставен живот и животна приказна што се граничи со најлудите SF филмови. Не би сакал да делувам расистички, но сакам да дадам еден вид на зелено светло во поглед на прифаќањето на ова учење, дека пред се е произлезено од самите Аријци, и дека е учење за доброто, светлината и правдата…..

*Види за: ЗАБОРАВЕНИТЕ БЕЛИ НАРОДИ ВО ИРАН – АРИЈАН

o_persian-zoroastrian-faravahar-sculpture-darius-1375-00fe

Пред да започнам да навлегувам во суштината на Богомилското учење, морам најпрвин да го објаснам коренот и зачетокот негов, а тој негов корен, секако го наоѓаме во древниот систем на Добрата Вера како што ја нарекуваат однонсо учењето на Зороастер, кој го примил од Ахура Мазда – Добриот Бог. Името на Зороастер може да се преведе и како Утринска Ѕвезда, од Зора (Зора) + Астер (Ѕвезда), каде што можеби ова име и да претставува еден надимак, бидејќи интересно е што тој рано во зората го примил оваа знаење.   Заратустра (исто така Заратуштра од авест. Zaraθuštra, односно Зороастер од грч.Ζωροάστρης), е древен персиски пророк и религиозен поет. Химните кои му се припишуваат се литургиската основа на зороастризмот. Општата наука смета дека тој живеел 1700 и 1300 година п.н.е меѓутоа самите следбеници имаат знаење дека тој живеел пред најмалце 6000 години п.н.е. што секако се коси со историјата на конвенционалната наука, која нема, како што реков, никаква намера да ја открие вистината поради нејзината сериозна контрола од страната на социјалните паразити.

persians-the-zoroastrian-civilization-2

Според преданијата, за родно место на Заратустра се зема Раи (или Медеја), во северна Персија. Оттаму патувал низ Персија, и конечно се населил во градот Балк, проповедајќи го култот на мудроста „Маздајасна“ (авестиски: мазда – мудрост и јасна – обожување). Живеел испоснички живот, и умрел на 77 годишна возраст. Неговата смрт не е спомената во Авеста, но во други текстови е споменато дека е убиен.

Како дете, Заратустра редовно одел на маздаистичките богослужби, а свештениците биле восхитени од неговото напредување. Уште од мал не јадел месо, туку само житарки, овошје и зеленчук.

Постојано медитирал крај една планинска патека, и доживувал екстази, паѓајќи во транс. Толку биле прекрасни тие доживувања, што Заратустра се доверил на неколкумина свои блиски, кои поверувале дека мора да е болен или пак се збудалил. Според преданијата, најпрво чувствувал пријатно затемнување на свеста, а потоа вртоглаво паѓање низ времето. Му се чинело како телото да му се растопува, како да се шири сè додека не ја опфати не само целата вселена, туку и другите вселени кои се наоѓаат во други временско-просторни сфери.

Кога си доаѓал на себе, му се чинело како да го надлетува човештвото благодарение на духовните сили кои ги нарекол „ангели“, а подоцна ги дефинирал како седум изрази на Бога: Мудроста (Мазда), Добрата мисла (Воху Манах), Праведниот поредок (Аша Вашиста), Божјето кралство (Кшатра), Побожноста (Армаити), Здравјето (Хаурватат) и Бесмртноста (Амеретат).

 

c2a2e9a46a883e3a0746c4af7219bce9

c83f3192d401c3b4fc866ef5fab8fd84

Преданијата не се согласуваат околу тоа колку години Заратустра поминал на планина, повлечен од светот. Како и да е, кога решил да се врати меѓу луѓето, Заратустра му се обратил на Виштаспу, кој владеел во Бактрија, недалеку од Самарканд. Се оженил со ќерката на Фрашаоштра, кој застанал на негова страна и го убедил владетелот да го прими и да го поддржи Заратустра. Според преданието, Заратустра извел неколку чуда на дворот, и после тоа е примен. На дворот на Виштаспу, Заратустра учел една група ученици кои ги нарекол „сиромашните“, а кои подоцна го ширеле неговото учење.

 

91a93861bb812d478f0e53b046b94d0e.jpg

015f8aeaeb4dd73218b2b234ef30df7c.jpg

Заратустра учел дека Бог е Добар Творец (Ахура Мазда) на сè, на Сонцето, Месечината и ѕвездите, на духовното и материјалното, на луѓето и на ѕверките. Не е одговорен за злото меѓу луѓето, бидејќи злото доаѓа од духот на раздорот (Ангра Маинју), кој ги создал демоните, владее со пеколот и од почеток му се спротивставува на Бога. Според религијата на Заратустра, светот е бојно поле на кое се борат силите на доброто и злото.

Сите мажи и жени (во религијата на Заратустра не се прави поделба на должностите) имаат лична одговорност да бираат меѓу доброто и злото. На луѓето ќе им биде судено на другиот свет врз основа на она што го одбрале, а според зборовите на Заратустра: „За човек чиј живот е исполнет со правдини, не постои смрт… таа е само за лошите.“ Ваквото учење на Заратустра ги вреѓало свештениците од тоа време.

Заратустра бил и против колењето животни, и во неколку остри реченици на своите ученици им објаснил дека:

Мазда ги проколнува сите оние кои ги колат животните и оние кои повеќе го сакаат среброто од правдата, и оние кои тежнеат кон власт за да прават зло… Праведниот човек е здрав со умот, со зборовите, со делата, со свеста, тој ја зголемува правдата…

untitled

Заратустра ги прибирал сите оние кои се сметале за синови на Бога, учел дека светот во суштина е добар и го очекувал денот кога злото ќе стигне до својот врв, и кога доброто ќе победи, а светот повторно ќе се претвори во совршенство.Следбениците на религијата на Заратустра веруваат дека овој пророк вршел чуда, но тој самиот за себе никогаш не изјавил дека правел чуда.Легендите за животот на Заратустра биле задржани во усмени преданија, сè додека после неколку века, еден поет ги собрал во делото наречено „Заратушт-Нама“. Се смета дека Големата библиотека во Александрија содржела бројни текстови посветени на Заратустра. Во нeкои текстови се споменувал и како астролог, кој ги учел Вавилонците на астрологија. Зороастризмот, познат и како Заратустризам или Маздаизам, е древна иранска религија и филозофско учење. Зороастризмот бил државна религија во Ахеменидската, Партската и Сасанидската империја. Бројот на следбеници на Зороастизмот со текот на времето опаднал и денес се проценува дека во светот има од 145.000 до 2.6 милиони следбеници. Религијата е унифицирана од филозофот Зороастер, кој ја упростил идејата на раното иранско многубожество.Така, тој во основа ги воспоставил двете спротивставени сили: Ахура Мазда (просветлената мудрост) и Ариман (разорниот дух).

Некои следбеници оваа религија ја нарекуваат Маздаизам. Главниот пророк бил Зороастер или Заратустра. Светата книга на Зороастрите се нарекува Авеста, во којашто се објаснува за борбите што се водат помеѓу доброто и злото. Авеста е име на древните крипти на Зороастрицизмот како и назив за стариот јазик кои верниците се го употребувале во тоа време.

Друга Зороастристичка книга која се издвојува е Денкарта, во која е опишан подетално животот и делото на пророкот Зороастер, како и неговата борба против демоните.

Оваа вера има околу 140.000 следбеници. Повеќето од нив живеат во Иран и Индија. Зороастриската етика се состои од добри мисли, добри зборови и добри дела. Луѓето по својата смрт го преминуваат мостот што води во пеколот. Ако верниците во текот на својот живот биле лоши, мостот ќе се сруши и тие ќе пропаднат во пеколот. Наспроти нив, праведниците ќе го пронајдат патот до Светлоста. Во зороастричките храмови постојано гори оган, што го симболизира Ахура Мазда. Свештениците си ја покриваат устата додека го одржуваат жртвениот оган.

f.John_near_microphone.jpg

Централната идеја во Богомилското учење истотака е борбата против злото, победа над темнината-незнаењето, победа на духот над материјалното страстољубие, победа на правдата, победа на светлината, победа на божјата безусловна љубов. Богомилство е  верско учење во средновековна Бугарија (Македонија) и пошироко. Се појавило како реакција на социјалното раслојување што настана како резултат на воведувањето на феудализмот и на поддршката на власта од страна на официјалната христијанска црква. Богомилството било дуалистичко учење. Богомилите го отфрлале крстот со распнат Исус како свој верски симбол, не граделе такви цркви и своите обреди ги вршеле повеќе на отворен простор во природа каде енергијата е почиста, ја осудувале црковната хиерархија и сметале дека Исус не бил Син божји, туку обичен човек.

15202682_10209266187585289_7732268884228831622_n

Хрстијанството е само тројански коњ на Јудеизмот инсталиран врз темелот на Старо Словенскиот свет. Разликата помеѓу  Гностичкиот крст на Богомилите и Старите Словени и крстот на Црквата….

maxresdefaultm.jpg

Богомилите го сметале крстот на црквата за подло и злобно одружје за убивање, инструмент за смрт и како симбол на тријумфот на Јудејските првосвештеници Левитите врз богомилскиот перфект Радомир каде потаму ќе му го наденат грчкото име Исус Христос….

svastika_krst_na_steccima

f.John_with_Juan_Carlos_and_f.Paisiy.jpg

Општо е прифатено дека името го добиле по попот Богомил, по кого, пак, е наречено селото Богомила. Меѓутоа постои теорија дека пристигнал од Русија, со конкретна цел да го шири ова учење. Како и да е, сепак јадрото на ова учење било Словенско и секако ќе изврши влијание кај останатите браќа односно кај “Западните Словени” – Вендите (Галите, Ќелтите, Венетите, Британите и др).  Според легендата, попот Богомил бил по потекло од селото Богомила, велешко, а живеел и се криел на планината Бабуна. Богомилите биле под влијание на манихејството, но и на старата словенска религија, тоа е неспорен факт. Тие верувале дека светот е борба на доброто и злото и дека на крајот ќе победи доброто.

f.John_on_the_place_of_Cathars_burning.jpg

Богомилите учеле дека отпрвин постоел добриот Бог, којшто ја создал огромната вселена, составена од четири основни елементи – оган, вода, воздух и земја. Добриот Бог создал седум небеса во огромната вселена, и тоа било неговото царство. Богомилите не биле слепи верници. Тие биле Гностичари. Гноза е само грчки превод за Веда. Значи Богомилите имале Ведски поглед на светот. Веда значи знаење и на санскрит и на древно-словенското писмо кое византијците Кирил и Методиј ќе го позајмат од трезорите на Старите Словени во Херсон на Крим.

Богмилите биле алхемичари, астролози, лекари, научници, филозофи, магови, посветеници, вршеле разни божји служби, јогиниски вежби и разно разни техники кои помагале луѓето да се прочистат и просветлат, и да го ослободат заспаниот свет дух во нив. 

Тие се обидувале да го отворат боженствениот потенцијал кај луѓето, што низ текот на вековите деградирал. И како што се вежба физичкото тело, така се вежбал и духот. Со разни божји дела, духот во човек се распламнувал. Со одредени  вежби и техники, се победува лажното јас и на површина извирала чистата свест, односно божјиот дух на Творецот, Добриот Бог.

Богомилите многу добро разбрале дека овој материјален свет е киднапиран од Лошиот Бог, и дека луѓето се станати робови, и дека главните посредници на Злото се среброљубивите феудалци, лихвари и каматари кои и денеска го малтретираат светот со војни, даноци, злоба и еден вид на модерено капиталистичко ропство. Го трујат човештвото со одвратна храна, медиумско перење на мозок, порочен социјален живот, искривена наука, економски шаблони за криза, религијски догми, политички инжиењеинг, еколошко загадување и секакви гнасотии. Црното е Бело, а Белото Црно, ете тоа го прават посветениците на Злото, за кое Богомилите биле многу свесни каде ќе отиде овој свет, и со сите свои сили направиле еден многу храбар обид, во едно многу тешко време, во опасни услови, тие не ги штеделе своите животи за да му помогнат на овој свет да стане буквално свет-светол.

“Богомилите ја отфрлале христијанската наука за постанокот на човекот, бидејќи го отфрлале речиси целиот Стар Завет, учејќи дека и книгите и пророчките дела се на враговите, бидејќи на Мојсеј на Синај му го дал законот самиот Сатанаел (Јехова), кој му помогнал во чудата. Со тоа богомилството доследно изјавило побуна против материјалистичкиот светоглед, кој е содржан во Стариот Завет”  – Др. Иво Пилар, 10-ти Фебруар 1927 – Предавање за Социолошкото друштво во Загреб)

Божјото царство Бог го управувал со помош на својот син Сатанаил, познат и како Самаил, ѓавол и мамон, како и со помош на голем број ангели. По извесно време, Сатанаил го изневерил татка си: откако привлекол на своја страна дел од ангелите, решил да создаде свое царство на седмото небо, ветувајќи им на своите следбеници ослободување од тешките даноци. Но, Бог го открил заговорот. Сатанаил и неговите ангели ги спуштил на земјата, и ги лишил од короните, алиштата и венците. На земјата Сатанаил почнал да си гради царство: создал мориња и океани, наредил на земјата да растат растенија и да се одгледуваат животни, а во морињата риби. Откако го направил тоа, решил да го направи и човекот, кој ќе личи на него и ќе му слугува. Така според богомилските сфаќања биле создадени Адам и Ева.

Ваквите сознанија за потеклото на човекот се среќаваат во повеќе богомилски книги, во прв ред во апокрифот „Јованово евангелие“, познат и како Тајна книга, напишан веројатно во 12 век.

Богомилите биле против официјалното христијанство и против црквата, не граделе храмови и не признавале празници. Тие дури го отфрлаат и Стариот Завет поради својата суровост и не ја признаваат државата. Нивното учење било во голема мера револуционерно. Богомилите не прифаќале да носат оружје и да водат војни, поради што се жестоко казнувани од сите држави до каде што стигнале. Ги казнувале Византијците, бугарскиот цар Петар и српскиот владетел Стефан Немања. Тие се прошириле и до Хрватска и Босна и Захумје (денешна Херцеговина), каде што биле прогонувани од страна на црквата. Богомилите нашле засолниште во босанските планини и се прошириле до таа мера што станале официјална црква наречена – Црква Босанска. Богомилството го прифатил банот Кулин и ги штител богомилите и од Византија, Унгарија и Рим. Исто така, богомилите ги отфрлувале странските имиња, грчки и еврејски под влијание на Библијата, и имале само словенски имиња како: Годин, Љубомир, Твртко, Радомир, Мирослав, Болеслав, Драгомир, Владимир, Драгош, Будислав итн. Тие ги отфрлаат и грчкото и латинското писмо и документите зачувани во Босна се пишувани на старото кирилско писмо и на писмото познато под име: „Босанчица“.

Текстот продолжува….

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Богомилство – Западен Зороастеризам Дел I

  1. Да ви предложам да ја видите следнава страна: http://e-bulgaria.org/ – на проф. Дамјан Поп Христов од Бугарија, кој се занимава со проучување и промовирање на Богомилството и Јазичеството. За него открив, барајќи по YouTube за Богомилите.

    Само продолжете со благородната дејност!

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s