Талмудската основа на Неолиберализмот: Хомосексуалност и Педофилија

Земајќи го местото пред нашите очи, дегенерација на јавниот морал, итната меѓународна препорака за злоупотреба на деца од 0-4 години и легализација на педофилијата има јасно дефинирана религиозна основа.

Јудеизмот – е општата методологија на идеолошката дегенерација на мнозинството!

Причината дека концептот на либералните верски корени доаѓаат токму од јудеизмот, убедливо тоа го докажал во својот извештај писателот Израел Шамир.

geiove-696x460.jpg

Потаму, почитуваниот Израел Шамир покажал дека либерализмот залудно се смета за “анти-религијски тренд на мислата” (и покрај фактот дека самиот либерализм упорно избегнува самоопределување како идеологија). Во својата анализа, Шамир користи наоди од германскиот мислител Карл Шмит, кој после поразот на Нацистичка Германија 1945 година, живееле во областите на советската и американската окупација, каде рекол дека американсиот либерализам – е милитарна идологија помалку наклонета да прави компромиси од советскиот комунизам. Шмитовото лично искуство покажало дека американскиот неолиберализам како идеологија е поопасно дури и од самиот комунизам (кој не го сакал посебно).

Разбирањето на идеологијата на агресивниот либерализам преовладувал во научната заедница само во последниве неколку години – после долгата низа на војни во Виетнам, Ирак, Авганистран и повторувањето на истиот тип на “обоени револуции”. Либерализамот постанал јасна и формализирана идеологија кој ги бара вкупните перформанси на истите единки. Овие поставувања ги одржуваат интересите само на една тесна група на над-национална олигархија која сака да ја одземе целата општествена кохезија, лишувајќи не нас од можноста да и се спротивставиме.

1358955809_tmpwbs0ez.jpeg

Затоа, преку издаденоста на ограничување на индивидуалните права, се уважува правото да се уништат колективните права:

“Човекови права” (и одбивање на колективните права);
“Заштитата на малцинствата” (и да се кршат правата на мнозинството);
“Приватната сопственост на средствата за јавно информирање” (и ексклузивното право на капиталот во формирањето на јавното мислење);
“Заштитата на хомосексуални врски” (и ликвидацијата на семејството);
“Анти-Јудеизмот, Анти-Паразитизмот” (и да се кршат правата на домородното население);
“Промоција на економска независност (и одбивање на социјалната заемна помош);
“Одвоеност на црквата и државата” (слобода и анти-божја пропаганда, додека забраната на христијанската мисија е во јавна сопственост);
“Изборна форма на влада (” демократијата”, ограничена согласност на народот и владата со доминантниот дискурс).

И. Шамир не подсетува нас на другата важна точка на К. Шмит: “Секоја идеологија ја крие својата верска доктрина. “Најважниот концепт на идеологијата ја представуваат секуларизаните теолошки концепти.”

Така во рускиот комунизам се чувстувало секуларизираното православие (иако и тоа е во истиот јудео-абрахамски дух), каде доминирала православната идеја на соборноста.

  • Да се потсетиме само на момент дека вистинскиото Православие е нешто многу подлабоко и подревно, и има своја Старословенска основа за разлика од Греко-Ортодоксот кој денеска представува гранка од Христијанството а воедно и синоним за Православие. Па затоа во Русија настанала и шимзмата каде Староверците или Старообредците-Расколници ќе бидат протерани од родата земја, токму поради побуната на новите грчки реформи од страна на патријархот Никон.

А пак од која религиозна определба води потекло нео-либерализмот?

Израел Шамир истакнува дека неолиберализмот се обидува да ги избрише сите траги од присутвувото на Бога. Сите атрибути на либерализмот чинат крипто-религија, секуларен облик на талмудо-јудизам. Заговорниците на либерализмот репродуцираат ставови, типични за Евреите, често делуваат како проповедници на нова вера и веруваат во “Светоста на Израел”. Подршката на Израел е задолжителна ставка на дневен ред на сите американски политичари, и јудеизамот постанал единствена религија, која е забранета во борбата против доминатниот дискурс. Параночниот страв и омразата на Евреите против паганите или останатите “неверници” и гои (не-евреи), постанало шема на делување за Пентагон. Идеите на нео-јудеизмот се огледуваат во идеологијата на републиканските неоконзервативци и републиканските “нео-троцкисти” од демократските партии – проектирање на истиот страв и омраза, но на светско ниво.

Нео-јудеизамот постанал религија на Американската Империја, која скоро потполно го уништила чесното Родоверие на сите народи, и триумфирал јудеизмот и неговите деривати, каде и денешниото христијанство и ислам се само тројански коњи на јудеизмот.

И повторно да подсетам дека Абрахамската религија, односно Јудеизмот ги создал и се инсталирал потајно и во самото Христијанство. И овие нови религии директно се спортивставиле на древните култури и нивните прастари вери. Така и Старословенското Православие го конвертирале колку што се можело во хрисијански-јудеизам, иако тоа и до ден денеска во себе содржи и древни концепти и празници и поседува и фини елементи, како што е Коледе и слично, но содржи и канибалски инсталации како што Евхаристијата. А воедно и светите книги како што се Библијата и Куранот се разработени до тој степен да во нив има огромно присуство на Јудеизам, меѓутоа сепак не е тотално под јудејската контрола и затоа е потребно нов прикрен систем и движење што ќе ја спореведе таа идеја на “избраниот народ”.

Во исто време И. Шамир забележува дека сличноста на јудеизмот и анти-верскиот култ на глобалниот неолиберализм е уништување на семејството, уништување на социјалната солидарност и традиција, врз основа на патолошкото лицемерие на јудеизмот. Како дволичниот Јанус, таа ги бара спротивните работи за Евреите. Јудеизмот не бара Гоите да станат Евреи. Покрај тоа, тие не го одобруваат, иако не го забрануваат директно.

Јудаизмот бара од Гоите (не-евреите)  да немаат вера, да не веруваат во ништо, да не ги слават верските празници, и да им одпомогнат на своите браќа. Сите идеи на неолиберализмот се вклопуваат во овој концепт.

“Правата на човекот во однос на колективните права” (“Гоите-невреите немаат колективни права”);

“Правото на колективот, групната игра им припаѓа само на (нео) Евреите и другите да играат сами”

“Заштитата на малцинствата, негирање на правата на мнозинството” (што е “природно за едно малцинство да има религија”);

“Приватната сопственост на средствата за јавно информирање” (како “ексклузивно право на капитал за формирање на јавното мислење”);
“Заштита на хомосексуалните врски” – што значи елиминација на семејството (“Гојот не може да биде полноправна членка на семејството”, елиминацијата на семејството го зголемува влијанието на работникот);

“Анти Јудеизмот[” (како негирање на правото на избор на домородното население – она што е природно за Јудеите, кој не се од автохтоно потекло во ниту една земја, затоа Либерализмот овозможува внесување на евтина работна сила и помага на странските корпорации да дејствуваат на странска територија);

“Слобода за антихристијански пропаганди” (во отсуство на борба со јудаизмот – во САД на јавни места е забрането да се поставуваат светите симболи, но светилници за Ханука се дозволени; во многу земји критиката на јудаизмот е обвинета);

“Демократија”: ако не се согласувате со горенаведените принципи, дека вашиот глас не се брои, ако се согласите – тоа не е важно за кого ќе гласате.

Со таков образ, либерализмот се јавува како форма на “јудеизам за не-евреите”, а во општеството, каде ќе се воведе оваа квази-религија, е подлежно на дегенеративно упропастување.

Хомосексуална дегенерација

Јудаизмот е авангарда во поддршката за сексуалните девиации, бидејќи отфрла морално осудување на хомосексуалноста. Така приврзаниците на “реформистичкиот јудеизам”, кои претставуваат повеќе од 30% од религиозните Евреи во САД, практично неселективно ја одобруваат содомизацијата. Уште во 1996 година тие го изјавуаваат следново: “Ние сметаме дека хомосексуалноста не е нешто погано дека тоа не е ментална болест или социјална девиација и не е извртување на природниот ред. Хомосексуалноста не е избор или предност, не е нешто што вие одлучувате да правите, или да се воздржите од него. Тоа е толку природно, колку и хетеросексуалноста. Затоа нема никакви верски или морални причини луѓето да бидат разделени според нивната сексуална ориентација “. Рабинот Ерик Јофе, претседател на Сојузот на реформаторскиот јудаизм тогаш во САД го вели следново: “За прв пат во историјата на главната организација на рабини го потврди правото на истополовите односи на глобално ниво”. Во 2006 година “конзервативните рабини”, раководни 33% од религиозните Евреи веќе одлучија да ја одредат содомијата за рабини и да ја потикнуваат хомосексуалноста меѓу еврејските мажи и жени.

Значи 72% од религиозни Евреи подржале содомија. Што тогаш да се каже за нивните “секуларизирани” соплеменици?

Gay_Pride_Madrid_2013_031.jpg

Focxfeature2small.jpg

Меѓутоа привремено во декември минатата година во Државната дума на Русија повторно се појави проект за федерален закон под број 284965-3 со убавото име “За државното обезбедување на еднакви права и слободи на мажите и жените и еднакви можности за нивната релизација”, кој го укинува биолошкиот пол и воведува во животот нов поим – “родот” (социјален пол), и така ја преориентирале целата политика на приоритетот на правата на извитоперените.

Сепак  пред нашите очи се одвива дегенерација на јавниот морал и тоа воопшто не е случајно.

  • Религиозно оправдување на педофилијата

Ако се продлабочиме во деталите и се вратиме на првиот дел на темата за развратот на малолетни деца и легализирањето на педофилијата од либералите (на пример во Норвешка), ќе видиме дека овој “концепт” е целосно оправдан од гледна точка на јудаизмот.

А. Секс со девојчиња до и по тригодишна возраст

“Кога возрасен маж има полови односи со мало девојче, тоа не е ништо сериозно, бидејќи, ако девојката е помалку од три години, тоа е сеедно, некој бркал со прстот во окото и бликнале солзи … но видот се враќа, така и невиноста се враќа кај девојчето, ако е помалку од три години “(Kethuboth 11b; Талмуд, 617);

“Сексуалните односи со девојка се дозволени, ако тоа е на возраст од три години” (Niddah 44b); “Гојските (Не-Еврејските) девојки на тригодишна возраст можат да се силуваат” (Aboda Sarah 37a).

Притоа Талмудот истовремено со тоа предвидел “резервен излез” за совеста на самите Евреи … преку убиството на соблазнетото дете: “ако евреин имал однос со нееврејка, без разлика дали е на три години и еден ден, дали е мажена или не, и дури и тој да е малолетник на возраст од 9 години и еден ден, во случај дека тој имал доброволно однос со неа, треба да ја убие, како што се убива животното (вклучено во содомијата), бидејќи преку нејзе евреинот се покажал во тешка ситуација” (Рамбам, Мишне-Тора, Халахот Исур БИА, перек Јуд-Бет, 1495, хетт; Maimonides, op. cit., «Prohibitions on Sexual Intercourse» 12; 10; Talmudic Encyclopedia, «Goy») [5].

Б. Секс со мали момчиња до и по деветгодишна возраст

“Нашите рабини не учеа: Во случај (на секс) со момчиња, има разлика меѓу помалите и поголемите … Што се подразбира под тоа? Рабинот рече: Педерасноста со дете, помалку од 9 години не е исто како педерасност со поголемо дете. Самуел рече: Сексот со дете, помалку од три години, не се смета за педерасија, како што е сексот со поголемо дете. Која е суштината на нивниот спор? – Рабинот уверува дека само оној кој е способен да влезе во сексуален однос (да ја исполнува улогата на маж), може да поднесе обвинение за тоа дека било силување (од активниот криминалец); истовремено, кој не може (да ги извршува функциите на маж во сексот), тој не може да се обвини за пасивната улога (активниот педераст). Самуел инсистира: Писмото вели (не легнувајте со маж), како  што лежиш со жена “.  (Вавилонски Талмуд, Sanhedrin 54b).

Рабините исто така се согласуваат со тоа дека и жената може да има односи со мало момче и тоа не се смета за сексуален однос:„A small boy who has intercourse with a grown-up woman makes her [as though she were] injured by a piece of wood”  (Вавилонски талмуд, Kethuboth 11b) (Превод: “Малото момче кое влегува во врска со постара жена сеедно ја рани со парче дрво”).(Превод: “Независно од тоа дека чинот со мало момче не се смета за сексуален чин, се смета дека жената е повредена од него како со парче дрво” – односно таа не згрешила, но веќе не може да се омажи за рабин).

Талмудот ја разгледува педерасијата на слични жени како нешто што ја одредува потребата таа да биде дисквалификуван во однос на можноста да се омажи за рабин. Меѓутоа на тој начин за сите “правоверни” широко се отвараат вратите кон практикување на секс со момчиња на возраст помали од девет години,  што ги ослободува од свеста за вина. На овој начин Талмудот ги обесмислува “законите на Мојсеј” за истополовите односи, како што учи дека сексуално не зрелите момци “не се луѓе”.

Зарем тоа не е зелено светло за извотпорената перверзност? И токму затоа, од гледна точка на либералот како носител на моралот на секуларизираниот јудаизм нема “никаква осуда” во педерасијата / педофилијата!

Се испоставува така што во текот на стотици години половите перверзии имале религиозна индулгенцја, бидејќи малите момчиња не можеле да го обвинат насилство на возрасниот Евреин. Станува збор за преземање на вината од педофилите. Тоа сега се обидуваат да го направат групите за подршка од соодветната етно-религиозна група преку законодавството на “сите цивилизирани земји”.

А сега, откако ја прибравме оваа информација, да се се потсетиме дека во декември минатата година постојаниот претставник на Русија во Советот на Европа потпиша во Стразбур на меѓународна Конвенција со убавото именување “за заштита на правата на детето од сексуална експлоатација и сексуална злоупотреба”. Како и секогаш зад прекрасната опаковка се крие смрдливата содржина, бидејќи меѓу останатото во Русија се вовлекле и “Стандардите за сексуално воспитување” развиени од Европското биро ВОЗ и Федералниот центар за просвета во областа на здравството, за лицата кои се политички одредени, раководителите и специјалистите во областа на образованието и здравството.

Овие стандарди кои веќе се преведени на руски, а треба да бидат применети и кај нас. Да изброиме што се е посветено на овој меѓународен договор (листата не е целосна):

“На возраст од 0-4 години е потребно да се обезбеди информации за:

-различните видови љубов;

– чувството за радост и задоволство од допирот на сопственото тело, мастурбација во рана возраст;

– уживањето од физичката близина “(стр. 46)

“На возраст од 4-6 години треба да се продолжи да се дава информации за:

-чувството за радост и задоволство од допирот на собственто тело, мастурбација во рана возраст;
-значењето и изразување на сексуалноста;
-сексуалните чувства;
-пријателството и љубовта со претставници на истиот пол;
-различните концепти за семејство “(стр. 48-50)

Покрај тоа, има извонреден став, кој се нарекува “1.3. Зошто сексуалното образование треба да почне на возраст пред четиригодишна возраст? ”

И нека се поклопат овие упорни препораки за распаѓање на малите деца до четиригодишна возраст и поголемите со педофилските рефлексии на творците на Талмудот.

Односно во рускиот Устав од 1993 година беше воведена забрана за секаква (пред се на руска, национално-ориентирана) идеологија. А сега со “меѓународните договори”, кои согласно со овој елитистички устав се “над националните закони”, и ни ја поттикнуваат идеологијата на талмудизмот преку дегенеративна кауза.

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s