Структурата на Астралните Паразити (Дел III)

  • 6. Суштината на изумрените животни и каде се населуваат

Животот на третото пофино материјално (астрално) ниво на планетата, не e помалку разновидно за разлика од овој на физичкото ниво, дури и поразновиден. Таму живее огромно мнозинство на Суштини на измумрените животни, односно оние, кој нема повеќе да се инкарнираат на физичко ниво. За да преживеат, сите тие бараат константен прилив на материја од било кој извор. Најголемиот дел “голта” се што се гледа. Но најнапредните Суштини прилично брзо се обучуваат за работа со живите луѓе и животни на тој начин, така што тие започнуваат да ги покажуваат своите емоции, во кој има голема количина на енергија (кој стигнала во телото како преработена и разградена храна). Дел од оваа енергија е апсорбирана од страна на паразитите, а остатокот се расејува во просторот. Покрај тоа, паразитите се присутни и на менталниот план, а таму веќе живеат прилично “писмени” односно прилично развиени Суштини.

tarbosaurus-skull.jpg

Што се случило со оние Суштини на милиони врсти на живи организми, кои исчезнале од лицето на Земјата во текот на еволуцијата? Што се случува со Суштините на изумрените животни, кои во моментот на природната или насилната смрт, како и Суштините на сите останати живи организми стигнале на одговарачкото ниво на планетата?

За нив веќе никогаш повеќе нема да има нова инкарнација, бидејќи не постои никој со нивната генетика на физичко ниво…Овие Суштини ја изгубиле својата биолошка основа. Без физичкото тело ниедно живо битие не е во состојба да има активна еволуција, бидејќи во физичкиот свет се случуваат потребните процеси кои овозможуваат прилика за активен живот и развој. Без физичкото тело, Суштината останува без постојан активен извор на енергија.

cf7f87ac7a1b0d7e15d9b7024d47d5fe

Она, што Суштината може да научи со своето тело на другите нивоа, доволно е само да се одржи во целост таа Суштина. Затоа, Суштините на изумрените животни, фатени во таквите услови, започнуваат да се прилагодуваат на животот на тие нивоа. Згора на тоа, Суштините на различните врсти создале различни способности на прилагодување. Некој од нив почнале да апсорбираат и користат, како извор нова енергија за својот активен живот, Суштината на другите врсти, фатени во оваа состојба и кои немаат енергетска заштита на тие нивоа, или имаат, но е преслаба.

Суштините, кој се прилагодиле за живот на другите нивоа, ги нарекуваме астрални животни. Некои астрални животни започнале да ја јадат не само Суштината на изумрените животни, туку и Суштината на живите организми кои продолжиле да живеат и да се развиваат на физичкото ниво на планетата. И повторно, нивните жртви се оние Суштини, кои немаат доволно безбедна заштита за време на животот на тие нивоа. Другиот дел од изумрените астрални животни се прилагодуваат на новите услови, користејќи се со т.н. енергетски вампиризам….

Која е Суштината на тој феномен?!

Секој жив организам има заштитно пси-поле, кое обезбедува најповолни услови за функционирање на организмот, штитејќи се од дејството на другите пси-полиња. Потоа, енергетските вампири, пронаоѓаат животни со ослабнато или уништено заштитно пси-поле, се протнуваат низ дупката во Суштината на тие животни и земаат за себе дел од виталната сила – енергетскиот потенцијал, создаден од физичкото тело на жртвата.

Резулататот е значајно брзо исцрпување на физичкото тело, и таквата Суштина многу брзо умира со насиилна или природна смрт. Таквото енергетско влијание може да биде и периодично и трајно. Но, за да се создаде такво енергетско влијание, астралните животни мораат да ги “отворат”, да ја надминат квалитативната бариера помеѓу физичкиот и етерниот план на планетата, а во некои случаи, двете бариери – етеричната и астралната. Тоа бара одреден потенцијал. Во разните времиња дебелината на овие бариери е различна. Максималната густина на бариерата е во текот на денот, а минималната – ноќта. Минималната густина на овие бариери е помеѓу полноќта и четири саат наутро. Поради тоа, повеќето енергетски вампири се ноќни грабливци кои идат во лов по мракот…..

hr_giger_thetourist_VI.jpg

Освен тоа, површината на планетата има различни енергетски структури, што влијаат на дебелината на бариерата. Ефектот може да биде како негативен (при кој дебелината на бариерата постанува помала во зоните со таква енергија) или позитивна (при што густината на бариерата се зголемува). Така, на површината на планетата постојат негативни зони – негативни геомагнетски зони, во кој тие бариери се одсутни или се многу слаби, дури и во денот. Во тие зони, секој организам е изложен на негативно дејство, вклучително и ефектите на астрланите вампири. Тоа доведува до брзо слабеење, исцрпеност, а во иднина, при долгорочно присуство во тој регион, брзо уништување на телото. Поради тоа, ако просторијата, во која спие човекот е во таа зона, телото на човекот брзо слабее, нема нормален сон, а на крајот таквиот човек добива озбилни болести, многу често рак….

Hr-giger-dune-worm-xii.jpg

  • 7. Двојни Личности

Кога сме во одредена емоционална состојба, или отворени, можеме да ја ослабнеме својата одбрана и лесно можеме да бидеме изложени под било какво влијание, намерно или ненамерно, или кон астралните паразити. Доколку сме во сотојба на гнев, болка, преголеми негативни или позитивни емоции, не приметувајќи постануваме предмет на туѓа манипулација, надворешната Суштина и тогаш тоа го дијагностицираме како подвоена личност. За тоа не се говори, како таквиот проблем да не постои. Таквите Суштини стекнуваат статус на домаќин, а нашата сопствена Суштина може да биде блокирана или дури одфрлена од телото. На тој начин го смалуваме евулутивнто ниво на својата Суштина или заболуваме, не познавајќи ги правите закони на природата.

Со какви лекови може да се третира таквото нешто како што е “подвоена личност”, ако причината е во потполност на друго ниво? А ние никогаш не сме чуле дека имаме некоја врста на заштита, која е можно да ја изградиме и да управуваме со нејзе….

Ако, од некоја причина, човекот има ослабнато заштинтно пси-поле, постои можност не само пробој на било кое место, туку и премин низ заштитата, и зафатување на физичкото тело на другата Суштина. Притоа, може да влезе како човечка Суштина, но и како Суштината на било која астрална животинка.

Да го разгледаме ова подетално…

maxresdefault.jpg

Кога е полна месечината, негативното влијание на енергетските текови од астрталното и етеричното ниво се максимални, тогаш постои уште поголемо сметање и пречки на веќе ослабнатото пси-поле. А во некои од случаите тоа може потполно да исчезне….

Во физичкото тело без пси-заштита или многу слаба пси-заштите може да влезе не само Суштина на човек, туку и некој друг ентитет од етеричното или нижно-астралното ниво. Истовремено, таа Суштина може да завземе туѓо физичко тело како привримено, така и трајно. Во овој друг случај, “домаќинската” Суштина е потполно блокирана од напаѓачот или се исклучува потполно, како при смрт. Додека во физичкото тело туѓата” Суштина – окупатор, таа ги остварува своите желби и потреби. Физичкото тело може да се спореди со облеката која човекот ја соблака при заминување на одмор во кревет и повторно ја облака наутро откако ќе стане….И ако некој,  додека вие спиете, ја облече вашата облека, работи во нејзе се што сака, а после вам ви ја врати, тогаш вие секако, нема да знаете што човекот работел, носејќи ја вашата облека во периодот додека сте спиеле. И ако некој, ја види вашата иста облека на вам, дека го видел човекот во таа облека, кој го направил она или ова… тогаш тоа за вас ќе биде еднакво на експлозија или разорна бомба….

Тоа е сосема вообичаена појава помеѓу психијатриските болести кај луѓето. Многу е интересен примерот на еден феномен на оваа врста…Една девојка била со многу строг морал, водела убав животен стил и не дозволувала никаков секусален контакт со мажи. Секоја вечер заминувала на спиење и се будела наутро спокојна. Но кога нејзината суштина во текот на спиењето го напуштала телот, во напуштеното физичко тело влегувала друга женска суштина, но со потполно спротивен морал….. “Го  носела” слободно телото, излагала на улица и имала бурен сексуален живот.  Наутро, пред враќањето на “природната” Суштина во телото на домаќинот, се враќала Суштината на своето место, додека домашната Суштина апсолутно ништо не знаела за авантурите на физичкото тело. Еден ден, девојката открила дека е трудна. Може да замислите како се чувстувала тогаш?! Што “светиот” дух направил со нејзе?!

hr_giger_begoetterung_xi-670x463.jpg

pipdLroia.jpg

  • 8. Малку за Месечарењето

Феноменот на т.н. Месечарење е пример за непотполно завземање на физичкото тело од страната – туѓата Суштина, кога влезот не може во потполност да го вклучи туѓиот мозок и да ги контролира сите функции на мозокот и физичкото тело. Таа се активира само на нивото на примитивните мозочни структури, што се манифестира во механичкото (несвесното) движење во состојба на месечарње. Ако, во незаштитеното физичко тело влезе Суштина на астралното животно, зафатеното тело ќе постапи во склад со начинот на живот на животното-окупатор. И, ако тоа животно, во својот претохден живот, во своето физичко тело убивало други животни и ги јадело, го задолжила” телото на човекот, таа Суштина ќе делува апсолутно исто, колку тоа дозволува, секако, можноста на телото на човекот.

mesecarenje-foto-profimedia-1433941409-677347.jpg

imivjsv3wvw5pp2nvmhu.jpg

Крај 3/7 дел…

ТЕКСТОТ ПРОДОЛЖУВА….

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s