Структурата на Астралните Паразити (Дел V)

  • 12. Емотивни состојби

Што се однесува до разните емотивни состојби, тие играат важна улога во оборувањето на степенот на силината на нашето пси-поле…

Често доаѓа до отварање на мозокот при многу моќни емотивни шокови и стресови. Емоциите се слични на експлозија на мозокот внатре во астралниот план, и неспремниот еволутивен мозок се отвара, и низ него започнува да течат енергетските текови и информации. Мозокот ни структурно ниту еволуциски не е спремен. Тој почнува да тоне во масата од информации, кој не е во состојба да ги “свари”.

Таквото преоптеретување ја нарушува функцијата на неуронот во мозокот, и мозокот на човекот престанува адекватно да ги согледува информациите кои доаѓаат во него. Мозокот едноставно не е во состојба да создаде со овие информации потполно, целосно, хармонично разбирање.

Во него владее хаос…и ова се случлува согласно фактот дека секој елемент на тој мозок е истиснат. Како резултат на отварањето на мозкот, човек добива само шизофренија со различен степен на тежина. Освен тоа, таквото преоптоварување на мозокот доведува до уништување на пси-полето, а постои можност за напредување на болести, како на ниво на физичкото тело, така и на ниво на Суштината.

Со оглед дека повеќето луѓе не владеат со своите емоции, релативно честите човекови активности од типот на т.н. астрално патување, рекреативно и медицинско внесување на наркотици, наизглед безопасни друштвено прифатени забави со привикување на духови и сл. во стварноста додатно го отвараат нашето енергетско поле за овие енергетски паразити кои се хранат со човековите емоции. Една од честите прични за астралната запоседнатост се сексуалните контакти. Овие енергетски паразити лесно се пренесуваат со блиските физички контакт и дружење него што се пренесуваат кондиломите или сексуалните болести. Ќе ве интересира вас  дека вистинската причина за опсесија кон порнографијата или сексуалните настраности кои се пропагираат како речиси нормално социјално однесување се всушност астралните паразити. Да речеме, вознемиреноста, загриженоста, оптеретувањето, напрегнатите живци, макар и делимично. А тогаш, по правило се појавува некоја низа на околни случајности така што уште повеќе ги затега струните на живците. Постануваме раздразливи.

tumblr_mq7mzyQWSJ1qcokj8o1_500.jpg

hr_giger_csg048.jpg

Постојат многу начини да се зголеми раздразливоста.

HR_Giger_Exhibition_Leipzig_Grande_beautifulbizarre15.jpg

Претпоставуаме дека некаде многу брзате и се плашите деке ќе задоцните. Од тој момент сите се во заговор против вас. Луѓето вам ви го препречуваат патот и пристојно чекорат, а вие никако не успевате да ги заобиколите. Требатe брзо да минете низ вратата, а таму буквално ги постројува ред од успорени мрзливци кои едвај подигаат нога. На патот се случува истата работа со автомобилите. Како сите да се во договор. Од тој момент се се свртело против вас.

Секако, многу од тоа можеме да го препишеме на перцепцијата: кога брзаме, ни се чини како остатокот од светот се успорува. Но присутни се очигледните знаци: лифтот или автомобилот се расипале, автобусот доцни, на патот се создава сообраќајен чвор и тоа е веќе некаква злонамерна реалност.

Aко поради нешто сте загрижени и оптеретени, луѓето околу вас ќе го прават точно она што вас ве нервира и тоа точно во моментот кога ќе посакате да ве остават на мира. Децата почнуваат да ги изведуваат лудориите иако до тогаш биле мирни. Некој покрај вас веќе почнува гласно да жвака или смее.

Различни субјетки вам ви сметаат и доаѓаат со своите проблеми. Секаде вам ви сметаат некакви препреки. Ако некој го чекуваме со нетрпение тој долго не доаѓа. Ако некој не сакаме да го видиме, обавезно ќе се појави. И така натака….

Споредно со појачување на раздразливоста, тој притисок од страна постанува се повеќе интензивен. Што е поголема напнатоста, околината вас активно ве нервира.

Што го причинува таквото однесување?

Во психологијата на несвесното има многу дупки. Колку и да е необично, во повеќето случаеви луѓето ги придвижуваат несвесни мотиви. Но инзворедно  е што придвижувачката сила која ги обликува подсвесните мотиви не се наоѓа во човековата свест туку надвор од нејзе. Тие сили се невидливи и реалнни енергетско-информациски структури кои ги создала енергијата на мислите на живите битија – ларвите и паразитите. Тие секогаш  се појавуваат таму каде може да се извлече корист од енергијата на конфликот. Паразитите и ларвите како пијавици ја чувстуваат поларизацијата како различност во енергетското поле и се обидуваат да се прикачат. Тоа сеуште не е така страшно. Целиот ужас е во тоа што тие, освен што апсорбираат енергија од конфликот, на некои начин ги наведуваат луѓето со своето однесување да создаваат уште повеќе таква енергија.

257028b9-9ab3-4676-b3b5-5ace94188c09.jpg

Тие прават се за енергијата силно да избие. Ги повлекуваат луѓето со невидливите нитки и луѓето се покоруваат како марионети.

За нив е недостапната чистата човекова свесност, а таа не им е ни потребна потполно за нив е доволна потсвеста. По правило сите луѓе во одреден степен спијат и додека се будни. Многу нешта човекот ги обавува автоматски, опуштено, а за тоа и да не е свесен.

Нивото на човековата свеснот лично е многу ниска кога е дома или помеѓу масата. Во познатите услови потребата за повишената самоконтрола е мала и затоа човекот се однесува опуштено и речеси спие. Спротивно на тоа, во надворешните, но блиски кругови на луѓе, човековите активност повторно постануваат спонтани, но притоа доаѓаат и во силна корелација со општото восхитување на целата маса. Бесконечните битки на црвите и паразитите – без оглед на тоа дали се работи за семејни кавги или вооружени конфлики – се водат точно во склад со нив.

giger_tribute_by_maxa_art-d7i7zum.jpg

Убиството на кучето во Дебар Маало пред некоја седмица, е типичен пример , каде човекот кој го изврши злоделото со секира бил премногу изиритиран од лаежот на кучето. Оваа невротични состојби се типичен пример на сериозна запоседнатост од астралните паразити. А потоа човекот самиот се предал на полицијата и бил шокиран од своето ненормално дело.

wirrwarr-gr.jpg

Таму каде делуваат паразитите, здравиот размум е немоќен. Баш затоа делувањата на поедини особи, како и цели држави, многу често не влегуваат во оквирот на здравиот разум. Во конфликтните ситуации човековите мотиви се наоѓаат под влијанието на паразитите. Затоа и се постигнува ваков необичен ефект според кој минатите дела ги доживуваме како сон: Каде ми е разумот? Зошто дојдов до мислата така да постапам? Затоа што човекот делувал, а за тоа не бил свесен.

Тек на крајот, кога спознајата повеќе не е подвргната на надворешно делување, се што доживуваме добива одговарачка оценка. Блиските луѓе се караат и разделуваат ако се уверени дека карактерно не одговараат. Сепак, постоеле моменти на среќа кога се било прекрасно. А потоа човекот без некоја причина се менува и почнува да се однесува непријателски. Тоа не е никако во склад со неговите дотогашни однесувања.

Сето тоа вам ви е добро познато, зар не?

Всушност тука не станува збор за тоа дека една или друга особа се променила. Човекот кон својот партнер се однесува совршено неприфатливо затоа што на тоа го присилува паразитот.

Jellyfish_640x480.jpg

Паразититот управува со подсвесните мотиви на спротиставените луѓе. И таквото управување  е насочено на зголемувањето на енергијата на конфликот. Човекот не е свесен што го тера во конфликт. Може да постапи потполно нелогично и несоодветно. Таквиот ефект е воочлив кај необјасниво тешките прекршоци. Откако ќе се случи прекршокот, кога е веќе на магарешка клупа, прекршителот се присеќа на своите минати дела со чудење: „ Ме снајде некакво помрачување.“ И тој не лаже – тоа и се случило. За самиот прекршител сето тоа е потполно неочекувано, се што е направено се доживува како страшен сон. Сонот постанува длабок ако страдањето падне во јамката. Во специфичните колективи, на пример, во војската, групата или сектата каде се собира друштвото со одредени стериотипни однесувања и размислувања. Тоа „заспивање“ каде потсвеста потполно се отвара за собирачкото делување на паразитите. И тогаш се случува работа која од страна се чини потполно неразбирлива.

Зошто луѓето со таква жежтина ги убиваат на себе сличните бидејќи се клањаат на некои свои богови? На кој тоа му смета? Луѓето поради војни живеат во беда и умираат десетици, стотоци илјади, милиони. Каде е нагонот за самоодржување? Борбата за богатство и територии сеуште можат да се разберат, но како да се објасни борбата за уверување?

Од каде доаѓа тоа зло?

Паразитите се универзален извор на зло. Треба некое време малку да се продлабочиме и се ќе ни постане совршено јаснo: За што фактички се работи – се се насочува на зголемување на енергетскиот конфликт. Ако борбата се смири, тоа се случува тек накратко, за да потоа букне со нова сила.

Мора да запамтиме дека човековата исконска и примиродијална природа е многу многу поинаква од она што во последниви векови можеме да го видиме. Изворната природа на човекот е далеку далку побоженствена и почиста од ова сега. 

Меѓутоа премногу порталии се отворени за влез на сенките (паразитите, ларвите, вампирите) на оваа планета, и поради ваквите околности се случува она што ни се случува….

Секако, постојат разни типови на паразити и тие се во различна мера деструктивни. Многу од нив се безопасни. Не се работи за тоа дека во потполност мораме да се ослободиме од сите паразити. Тоа засега не е можно. Главно е да не бидеме марионети, туку да делуваме свесно како тие структури би ги искористиле за свој интерес.

Но како да се ослободиме од нивното влијание? 

Пробудете се и освестете се на кој начин паразитот се обидува вам да ве манипулира. Да разберете се што се случува е пола од работата. Тој вам ве владее се додека спиете на јаве. Будењето од сонот кој го сониме будни, мора да биде апсолутно јасен како што веќе било речено: „ Во одреден момент не спијам и сосема сум свесен што правам и зашто баш така. Ако сте за тоа свесни, се ќе биде во ред. Но доколку не сте, значи дека во било која ситуација, дури и безначаен конфликт вие сте марионета.

0116-kazar.jpg

tumblr_lt1ff9y0sy1qbgo38o1_500

Тешко е кога вас нешто ве вознемирува. Во тој случај живците ќе бидат напнати. Тоа обично значи дека паразитот вашето страдање го фатило во јамката. За да се ослободиме од паразитот, потребно е да постанеме рамнодушни. Но тоа е секако тешко да се постигне. На пример, комшиите вас ве нервираат со својата музика која на вам ви е ужасна. Вашата задача е на било кој начин да се „откачите“ од тој паразит. Но да се натерате да не реагирате е практично невозможно. Бескорисно е да се воздржуваат емоциите. Наместо тоа, страдањето треба да го насочиме на нешто друго. Обидете се да ја слушнете својата сопствена музика, но не гласно, туку само да ја пригушите комшиската. Смислете уште некои начини како да ги одвратите мислите. Тоа бара тренинг. Мудроста бара прилично интензивен тренинг.

Ако тоа вам нема да ви појде од рака, окупирајте се со нешто друго, комшиите постепено ќе се стишаат. Исто е и со сите други случки.

6923d6779539824752f4b78d6e41d944.jpg

Ве вовлекле вам во играта на паразитите чија цел е да ја зголемата енергијата на конфликтот. За да се ослободите од јамката, морате да го пренасочите страдањето. Но, не е се ниту така лошо. Би можело да се помили дека сето ова кажано е само некакво чудовишно лупетање. Секако, не е лесно да се прифати мислата дека некакви невидливи структури можат да управуваат со вас. Прифаќањето на таа спознаја е работа на личен избор. И не е нужно да верувате. Проучувајте се себеси и околината и самите донесете заклучоци….

Среќно!

Крај 5/7 дел…

ТЕКСТОТ ПРОДОЛЖУВА….

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

w

Connecting to %s