Големата Еврејска Револуција во Руската Империја – 1917

Еврејската Револуција во Русија е темелно припремана. Во нејзе американските евреи вложиле огромни пари за тоа време – двеста милиони долари. Многу сакале да ја поробат Русија и да го уништат рускиот народ, нивната култура, традиција, а највеќе нејзиниот јазик. Парите за “револуцијата” пристигнувале од различни канали. И ширум Европа, и директно – преку “златните” еврејски курири. Потврдата за тоа е што постојат реални финансиски документи кои се во директна врска со активностите на Њујоршката берза. Овие парични “борци” за среќа на луѓето, живееле во имиграција, печателе и уфрлувале на територијата на Руската Империја субверзивна литература, летоци, весници итн….Набавувале и шверцале оружје во Русија, обучувале и финансирале напади и убиства пркосејќи му на редот на јавниот и политичкиот живот.

175e584edd92a0d2de6b67237b0f7395--ww-posters-concentration-camps.jpg

Напоменувам дека болшевичката партија во време на револуцијата имала во своите редови 25 000 членови, каде огромномното мнозинство го претставувале евреите, а помал бил бројот на оние кои немале “среќа” да се родат како евреи, или кои биле во брак со еврејќи. Може да се каже дека постанале евреи преку своите деца и предавството на сопствениот народ. Еврејскиот ген се пренесува преку мајката, доколку мајката е еврејка а таткото не, децата нивни се сметаат за евреи во еврејската традиција. Речиси сите од овие 25 000 биле професионални револуционери и живееле воглавном во странство од парите на своите американско-еврејски “браќа”. Секако, парите на американските евреи одел и за други содржини, политички странки и движења, чија цел била да се уништи Руската Империја од внатре. Лидерите на овие странки, како и многуте нивни членови биле од еврејско потекло. Во 1916-та многу списанија и весници кои се издавале во руското царство припаѓале или биле контролирани од страна на евреите. Евреите цело време темелно се припремале за нивниот удар врз Русија. Како надворешен удар послужила Првата Светска војна. Но после успехот на Источниот фронт во летото 1916, на Руската Империја и е зададен силен внатрешен удар. До го одбие и издржи речиси истовремено и надворешниот и внатрешниот напад, Русија едноставно не била во состојба. Освен тоа, надворешниот удар, бил одличен параван за внатрешниот. Со надворешниот удар кој е повеќе или помалце јасен, имаме малку трпение како би го разбрале внатрешниот. Како што сум говорел претходно, благодарение на делувањето на С.Ј. Вит (Sergei Yulyevich Witte).

Sergei_Yulyevich_Witte_1905.jpeg

Благодарение на него и неговото делување, до почетокот на светската војна, евреите завземале доминантна позиција во големиот број на земјоделските гранки во економијата на Руската Империја. Тие воглавном ја контролирале железницата, залихите со храна, како на фронтот така и во областите каде не се воделе борбите. Ако снабдувањето на фронтот можело многу брзо да се среди и да се стават нештата во ред, ситуацијата со испораките на цивилното населене не била така охрабрувачка. Напоменувам дека пред Првата Светска Војна, Руската Империја, не се хранела само себе, туку и една третина од светските потреби доаѓале од нејзе. Царската управа подразбирала можност за избивање на војна и создала огромни резерви, вклучително и храна. Потоа, дека се работено како што било предвидено, до револуција не би дошло така лесно. Овој пат, евреите немале среќа со временските и природните услови како што се случило тоа во Персија во 5-ти век во текот на востанието на везирот Маздак, каде позади него стоела еврејската дијаспора од Персија. Тогаш евреите ги користеле природните и временските услови кои предизвикувале глад меѓу масата на населението. Тогаш тоа го искористиле, насочувајќи ги луѓето против персијската аристократија, вешто им ги распламнале страстите околу гладта, прогласувајќи ја персијската аристократија за виновна поради бедата. Евреите се творци на паролата, дека сите луѓе се браќа, еднакви, дека богатството е зло, и дека потребното богатството треба да се подели еднакво помеѓу сиромашните. А тоа што во тој случај мора да бидат убиени многу луѓе, вклучително жени и деца, нема врска, “вишата” цел ја оправдува секоја жртва (од некоја причина ова не се однесува на самите евреи, ако некој од некоја причина убива евреи, тие веднаш ќе почнат да кукаат за геноцид), Што е со тоа постигнато, веќе во претходните објави за Хазарскиот Каганат го бев опишал. Во текот на еврејскиот преврат во Персија, евреите користеле методи за манипулација на масата.

lenin-bronstein-gulag-hell

Потоа разбрале, дека тешките времиња за еден народ и држава, кога луѓето патат поради војна или природни катастрофи, кога луѓето инстинктивно се приморани да се борат за своето преживување, веќе во тој момент имаат одлични услови да се почне со манипулација врз масата од луѓе, и со вештото раковедење да ги натераат да работат она што е корисно за евреите. Во таквите ситуации, масата на луѓе најдобро се управува, во таквите ситуации може ефективно да се користи и пси-оружје врз таа маса. Во војната евреите успеале да ја вклучат Руската Империја, но не очекуваниот успех од југо-западниот фронт во пролетта и летото 1916 се им пореметило. Иако “руската” либерална штампа (која всушност била еврејска) фрлала кал, и буквално и фигуративно, врз царската влада, оптужувајќи ја за сите можни гревови, користејќи  ги привремените застои на фронот на почетокот на Првата Светска Војна, после Врусиловиот пробој и сродните настани, нивната прљава пропаганда запрела да дава резултати. А потоа, дошло правото време плански да се изведе еврејската револуција. Но годините од Првата Светска Војна не биле неплодоносни, природните катсатрофи не се случувале каде евреите би ги искористиле за своите потреби. Но тоа не ги спречило. Повеќето железници во Руската Империја ги контролирале евреите. И така во голема мера ја контролираат и робата на железницата. Покрај тоа, евреите, повторно првенствено ги контролираат сите потребни испораки за фронтот и осанатото население. Посебно од нивното снабдување зависело снабдувањето на жителите во големите градови, во прв ред – Санкт Петерсбург и Москва. Тогаш евреите одлучиле да направат вештачка ситуација која им биле неопходна. Ако природата не сакала да им помогне во работата, се одлучиле да си помогнат самите себе со создавање на неопходни услови за тоа. Есента се приближувала како и почетокот на зимата. Во Санкт Петерсбург, урбаното население посебно зависело од залихите. Надвор од градот, во природата не можело да се добие доволно храна да се нахранат сите луѓе. Повеќето од храната потребна за градот се доставувала по железничката пруга. Доставата и контролата на храната ја контролираат евреи, па се одлучиле да ја постигнат посакуваната цел на многу едноставен начин. Домашните евреи наредувајќи да се запрат возовите кои доаѓаат во главниот град и другите поголеми градови на царството…..и прашањето е решено. Складиштата биле полни, вагоните на колосеците на желизничките станици биле полни со храна, а во главниот град и повеќето градови во Русија резервата храна се “истопила”. Се е добро пресметано. До почетокот на 1917 година во престолнините и другите поголеми градови започнала гладта. Цената на храната скокнала до небото, повеќето урбани жители не можеле да си дозволат да ги купат неопходните работи. Се појавиле долги редови за леб и другите прехрамбени производи. На оваа вештачка ситуација евреите заработиле уште повеќе профит. И кога гладтта во градот постанала сериозна закана, почнале да се појавуваат еврејските агитатори. И тука и таму почнале да шепотат луѓето кои стојат во редовите за леб за гладните деца дека кревецот за сето ова е царската влада.

BreadQueue1917.jpg

Дека царската влада ја вклучила оваа земја во ужасна војна, каде на фронтовите умираат млади мажи, а луѓето во градовите од глад итн…Ве подсеќа ли вас тоа на Лениновите зборови за револуционерната ситуација? Тој рекол дека револуционерната ситуација настанува само кога вишата класа не може да живее по старо, а кога нижата класа не сака да живее по старо! И така и било, требало само “малку” помош за да се создадат услови како нижата класа повеќе не сака да живее на стариот начин. Во 1905 година на 9-ти јануар, провокаторот поп Гапон ја испровоцирал на народната парада во Зимскиот дворец со петиција за царот, додека царот не бил тука. Тој се наоѓал во Царското село кое било главно-команден центар. Во првиот момент од публиката загрмеле провокативни повици за враќање на војниците од фронтот од главниот град и гарнизон на Козаците….и се зачул истрел. И еврејските-либерални медии, како внатре во Русија така и надвор од нејзините граници, го надувуваат проблемот во јавност, иако, според законите на војната, предизвикување на масовни протести било забренето, а посебно во близина на јавните објекти и владините објекти.

Lenin-Trotsky_1920-05-20_Sverdlov_Square_(original).jpg

И тоа е така во сите земји кои се вклучени во воените конфликти. Случајно, не се кажува што биле по националност милитантните припадници на провокаторите, чии повици на чело на парадата продолжувале да ја подгреваат атмосферата. Тоа било почетокот на првата еврејска револуција 1905-1907 година и почетокот на нишањето на темелот на Руската Империја. Во 1917 година “револуционерите”, го “прошириле” својот арсенал на делување со нови методи. На војниците на фронтот масовно им се доставувале летоци за гладта во позадина, болшевичките агитатори го оптужувале за сите неволји царскиот режим и монархија…Како резултат на сето тоа, произлегла и Фебруарската буржоаска револуција. Но не ги донела посакуваните резултати на своите организатори. И, иако во привремената влада биле Евреи, не ја постигнале посакуваната цел. Русија пропаднала преку ноќ, дури и револуцијата не го создала потребниот хаос. Трупите на фронтот продолжиле да се борат со непријателот, никој не брзал да се врати назад повторно дома како што се очекувало. Затоа е превземена друга фаза од Еврејската револуција. И тогаш се појавил на сцена добро познатиот на многуте американски државјани, авантуристот и преварантот, далеку од сиромав, евреинот Лев Троцки чие право име и презиме му е – Леиба Бронштајн.

Mногу е смешно да ги слушаш бајките за љубовта на овие евреи кон демократијата. Идеалот за Јудеите е – робовладетелен поредок, каде евреинот не само што може да лаже и да ги експлоатира другите народи, туку и слободно да убива робови тогаш кога ќе посака. Прочитајте го доцниот Троцки (кога останал малцинство) – колку е таму демократијата, колку слатки песми за слободата на говорот, за заштитата на правата на малцинството. А еве го раниот Троцки: “Tреба да ја претвориме Русија во пустина, населена со бели црнци, на кои ќе им дадеме таква тиранија, за која никогаш не ни сонувале најстрашните деспоти на Истокот. Разликата е само во тоа, што таа тиранија нема да биде од десно, туку од лево, не бела, туку црвена. Во дословна смила тие зборови ЦРВЕНА, бидејќи ќе ја пролиеме со такви реки крв, пред кој ќе затрперат и избледат сите човечки загуби на капиталистичките војни. Најголемите банкари преку океанот ќе работат во најблизок контакт со нас. Ако ја добиеме револуцијата, ќе ја згазиме Русија, а на нејзините погребни рушевини ќе ја зацврснеме власта на ционизмот и ќе стоиме со таква сила, пред која целиот свет ќе падне на колена. Ние ќе покажеме, што е вистинска власт. По пат на терор, крвави сауни ние ќе ја доведеме руската интелегенција до потполно затапување, до идиотизам, до животинската состојба. А додека нашите младенци во кожни јакни – синови на урарите од Одеса и Орша, Гомелја и Виница (Украина) може да мразат се што е Руско! Со какво задоволство тие физички ќе ја уништат руската интелегенција – чиновници, академици, писатели”.

11329746_10205431562762065_8730471708620448786_n.jpg

Троцки е роден во богата фамилија на еврејски земјопоседници и колонисти, 25 октомври (7 ноември), 1979 во селото Јановка, Јелисаветоградска жупанија во Херсонската покраина (убиен е на 21 август, 1940 година во Коиокан, Мексико). Леиба Бронштајн се вратил од прогонство во Русија во мај 1917 година. Но слабо се знае дека пред историски да се врати во својот дом, “едноставниот” имигрант имал полни часа разговор со американскиот председател Вудро Вилсон  (1913-1921), а потоа се сретнал и со еден од најголемите финансиери и банкари на САД – Јаков Шив и му било дадено признание од дваесет милиони златни долари!

7516468_orig-1.jpgЈаков Шив

Така Јаков Шив, обезбедувал кредит за Јапонците од двеста милиони долари за војна против Руското царство, чија цел било да се ослабне еконмски ситуацијата и да се организира политичката нестабилност во Русија. Тоа значи дека Јаков Шив, ја финансирал и првата еврејска револуција 1905-1907! Штитеникот на Јаков Шив бил министерот за финансии и подоцнежниот премиер на Руската Империја грофот С.Ј. Вите.  Добри “слуги” имала Руската Империја! Ете така, евреинот Јаков Шив му давал пари на евреинот Леиба Бронштајјн (Троцки) па покрај парите и уште 276 еврејски борци од еврејскиот исочен округ на Њујорк, па дури му испорачал и оружје под името “христијани”.  Уште еден интересен факт е кога Бронштајн бил заробен од страна на канадската власт, лично интервенирал председателот Вудро Вилсон и овој бил пуштен. Секако, Јаков Шив не бил тука сам, во работата кон Руската Империја вмешале раце и други евреи Феликс, Варбург, Ото Кан и евреинот Моример Шиф и евреинот Серли Хајауер. И, секако никако тоа не можело без учеството на банкарската куќа – Ротшилд! Уште еден интересен факт е дека ниту Бронштајн ниту еврејските борци кои дошле од Њујорк, немале искуство во “револуционерните” борби против американските капиталисти. Евреинот Леиба Бронштајн бил “познаник” на еден од најбогатите евреи во тоа време – Јаков Шив, а “причината” да ги слушал неговите наредби, исто како и 276 еврејски борци, кои дури не ни знаеле руски и кои заминале со Лејба Бронштајн – Троцки, е борбата во Русија против проклетите буржуа, а за “среќа” рускиот пролетеријат. Патем, сите руски пролетери и професионални работници, болшевиците ги уништиле во корен на самиот почеток. Направиле за тоа едноставна прилика. Професионалните работници во Русија добиваат добра плата, нивните деца одат во детски градинки, и тие се праќани на одмор во Кипир и Италија. Потаму, еврејските револуционери не можеле да им приуштат на ”неодговорните” работнци да ги изразат своите интереси и своеволно да ги штитат своите интереси. Уште еден интересен факт е дека “пролетерската револуција” (читај: еврејска револуција) одржана во ноќта помеѓу 24 и 25 октомври (7 ноември) 1917, и тоа на денот кога бил роденденот на Леиба Бронштајн – Троцки. Евреинот Уљанов Бланк познат под името Ленин тогаш ги изговорил славните зборови: “вчера, сеуште било рано, но утре ќе биде касно…”. После превземањето на власта од страна на болшевиците, потполно го ограбиле рускиот народ, излиле крв на милиони луѓе од рускиот народ. Само во граѓанската војна, Русија изгубила според конзервативните проценки, три милиони и седумсто осумдесет илјади луѓе! Речиси колку два пати Македонија, во однос на бројката на жителство.

Да го погледеме сега и родословот на класикот на светскиот комунизам. Маркс е – чистокрвен Евреин, потомок на еврејски рабин. Ленин – полуевреин, жидокалмик (мајка Марија Израелова Бланк – Еврејка, татко Илја Николаевич Улјанов – Калмик). Мајка му е евреинка. Тоа кај евреите е најглавно. А кога мајка му е евреинка, значи и тој е евреин, кај евреите сите основни детерминантни гени се предаваат по женска линија. Патем, Лениновиот дедо по мајчина линија се нарекувал Израилиј Бланк, а прадедо му – Сруљ Мојшевич. Интересно е да се истакне, дека таткото на Илја Николаевич – Николај Василиевич (дедото Ленинов по татковска линија) ја оженил покасно својата сопствена ќерка со Александар Улјанов, која била помлада од него за 25 годни, и со нејзе имал четри деца, од кој последниот Илја Николаевич во старост 67 години. Читајте го В.Солоухин. Повторно родосквренавење. Зар со тоа не може да се објасни Лениновата дегенеративна особина, ќелавост на 23 години, периодични налети на нервно-мозочни болести, патолошка агресивност, педеризам. Ленин живеел во заеднца со Зиновјев и Троцки, за тоа сведочат и не многу одамнешните писма на Зиновјев и Ленин (”Руски поглед” бр.4 Orenburg, 1996).
Bolsheviks-cut3.jpg
10635768_10203663341357635_518814757804061172_n.jpg

 

Никој не кажува која била етничката припадност на мртвите! После превземањето на власта во Русија, и граѓанската војна, реки крв биле пролиени, евреите започнале геноцид врз рускиот народ. Прво ја побиле руската аристократија и благородништво, заедно со руската буржоазија и интелегенција, а потоа и најдобриот дел од руското селанство. А потоа ги убивале, под било кој изговор, најздравите сили на рускиот народ. Според повеќето конзервативни проценки, Русија изгубила во текот на советската власт шеесет и седум милиони пет стотини и педесет и осум илјади свои луѓе! Тоа повторно, само според конзервативните проценки, и тоа е само директна загуба. И индиректните загуби се тешко да се замислат. За да биде појасно, веројатно, правилно е да се објасни што се крие позади концептот индиректни загуби. Под индиректни загуби се мисли на бројот на неродени деца и внуци на луѓето кои се убиени за време од преку седумдесет години на советската власт. Индиректната загува за Русија изнесува неколу стотици милиони жители, а основниот дел од нив паднал на рамената на рускиот народ. Истовремено сечена е во коренот најдобрата руска генетика. И често се поставува прашањето, колкав е уделот на директните и индиректните загуби во Русија кои се однесуваат на евреите кои живеат во Русија? Дестина илјади!? А дури и тогаш, треба да се разјасни од кои причини се убиени десетици илјади евреи!

Во следниот текст ќе читате како еврејските кланови се поделиле и меѓусебно закрвиле користејќи словенска крв! И покрај толкавите огромни загуби и геноцид вршен врз рускиот и целиот словенски народ, тој сепак опстанал и до ден денеска, а ќе опстане и понатака!

Слава за Боговите и Премудрите Претци Наши!

Advertisements

One thought on “Големата Еврејска Револуција во Руската Империја – 1917

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s