Хазарски Каганат – Првата Паразитска Држава

Историјата на Хазарија се дели на два периода: пред и после усвојувањето на јудеизмот.

 

1. Во првиот период улогата на Хазарите била прогресивна. Тие го сопреле нападот на арапите, воспоставиле поредок и безопасност во каспијските и црноморските степи, што дало за моќен поттик за развојoт на народната економија на овие земји и овозможило населување на шумските степи во Источна Европа. [М.И. Артамонов «Историја на Хазарите»].

2. Вториот период е остро негативен. Во VI век во Хазарија влегла прогонуваната еврејска заедница, која хазарите добро душно ја примиле и им дале престој во својата земја. Оваа заедница со помош на «институтот на јудејските невести» ја превзеле власта во Хазарија и ја претвориле во агресивна паразитска држава. Со помош на платениците – печенезите и гузите – дел од хазарите ги уништиле, а на другите им наметнале тежок данок. Со смената на развојот на земјоделството и сточарството дошло до посредничка трговија и паразитско обогатување на владеачката елита. Еден од основните извори на приход постанала робо-трговија, особено со славјанските робови. За овие платеници, јудејските наемници посветиле поход кон Русите.

Хазарски каганат в Х век[Л.Н. Гумилеев “Отворањата Хазарски”]

Hazarskij_kaganat_Gumilev

  • Бели и Црни Хазари

Пред доаѓањето на Јудеите (Евреите) во Хазарија во таа држава-провинција сосема пријателски живееле белите и црните хазари.

Белите Хазари – се фактички владеачка каста на професионални воиници со Словено-Аријско потекло, а тоа значи дека изворните Хазари биле руска воена елита, односно – Казаци, Хазаци, Козаци.

f6da6-rus20iznachalnaya2019862000002.jpgСловено-Аријски Хазари

205390_600.jpg

Црните хазари – се турски племиња, кои придошле во долниот тек на реката Ра (Итил-Волга) од длабочините на Азија, како избеглици од древната Кина. Tие заминале далеку од својата татковина проследени со племињата Динлини, своите сојузници во борбата за независност против древните кинези. Во суштина, Црните Хазари – се представници на жолтата раса со примеси на црна. Тие имале црна коса, катран црни очи и темна кожа. Имено тоа послужило за појавувањето на именувањето на Црни хазари, т.е. во споредба со светлокосите синооките и светлокожите расни Словено-Аријци тие изгледале многу мрачно.

19362952.jpgТурко-Хазари

Во секој случај, Хазарија постоела, како мултинационална државна-провинција, каде Белата и Жолтата раса имале мирен соживот. Исто, како и со сите свои соседи.

 

 

  • Јудео-Хазарите

Најпрвин  во Хазарија пристигнале Евреите-Маздакити, а наскоро им се придружиле и Евреите-Антимаздакити  односно протераниците од Византијската империја.

1. Јудеи-Маздакити

Во почетокот на VI век н.е. во Персијската империја под буден надзор на егзархот Мар-Зутри,  Јудеите (евреите) ја организирале првата социјалистичка револуција со слоганот – слобода, еднаквост и братство (овие случувања се познати како востанието на везирот Маздак). Ја уништиле владеачката (на рус. правящая – што го спроведувала правото) каста на белите персијци – потомци на Словено-Аријците, кој и ја создале Персијската Империја. Тие ги прогласиле за “непријатели на народот” каде им извршиле експропријација на нивните богатства, кои ги поделиле помеѓу бедните јудеи и јудејските лидери. Но таквата “праведност” и “eднаквост” не ги ценела сиромашните персијци и останатите персијски благородници. Тие организирале контрареволуција во летото каде (годината) 6038 од С.М.Ѕ.Х. (529 г.н.е.) го собириле Кавада, а везирот Маздак жестоко го погубиле, заедно со неговите приврзаници, кој успеале да ги пронајдат. Меѓутоа Евреите-Маздики успеале да ја напуштат “земјата на социалната еднаквост и братство” заедно со украденето богатство на персијското племство, и се преселиле во Хазарија.

2. Јудеи-Антимаздакити

Тоа се богатите Јудеи кој му се спротиставиле на Маздак. Но “зошто” Јудеите-револуционери не ги допреле, туку едноставно заминале од Персија со украденото богатство. Јудеите-Антимаздики побарале засолниште од “Персијската револуција” кај императорот на Ромејската Империја (Византијската Империја). Ромеите ги прфатиле Јудеите-Антимаздакити и како што се чини, последно што требало е да бидат благодарни на имеријата на Ромеите. Но Јудејската “благодарност” била многу чудна:

«Евреите кои пронашле спас во Византија, би требало да им помогнат на Византијците. Но тие им помогнале прилично чудно. Тајно преговарале со арапите, и евреите во ноќите тајно ги отварале портите во градот и ги пуштале арапските војници. Мажите биле убиени, а жените и децата ги продавале во робство.  Евреите купувале ефтини робови а ги продавале со значителна вредност. Тоа не им се допаднало на грците. Но, откако одлучиле да не се здобијат со нови непријатели, тие се ограничиле на тоа, само да ги истераат евреите. Така во земјата хазарска се појавила и втората група на Евреи – Ромеи».  Л.Н. Гумилеев «Од Руси до России». Глава II. Славјаните и нивните непријатели. 

До ден денес во Грција постои посебна еврејска група познати како Романиоти.

800px-Greek_Romaniote_Jews_Volos_Greece.JPGRabbis and members of the Romaniote Greek Jewish Community of Volos, Greece.

 

Самите Ромеи биле познати по лукавството, но дури и за нив ваквото предавството било прекумерно. И императорот Ираклиј II им предложил на Jудеите да ја напуштат земјата. Инаку помеѓу Ромеите и Хазарите постоела силна врска и пријателство па дури и бранчни однси.

Чичак или Ирина Хазарска (турски: Çiçek, грчки: Ειρήνη;? – 750) била хазарска принцеза и византиска царица (732-752), прва сопруга на императорот Константин V Копроним.

Според Теофан Исповедник, Чичак била ќерка на хазарския ханот Бихар, а според патријарх Никифор таа била негова сестра. Во 735 Чичак, која веќе го имала прифатено христијанството и грчкото име Ирина, била омажена за синот на византискиот император Лав III Сириец, Константин, кој подоцна се качил на византискиот престол како Константин V Копроним. Овој династички брак го зацврстил сојузот меѓу Византија и Хазарскит хаганат, кои имале заеднички непријател во лицето на Арапскиот калифат. На 25 јануари 750 година Чичак-Ирина го родила идниот император Лав IV Хазар.

потоа: 

Теодора била хазарска принцеза и византиска царица, сестра на хазарскиот владетел Ибузир и сопруга на византискиот император Јустинијан II.

За крвниот и пријателски и политичкиот однос помеѓу Византија и Хазарија можете да најдете од други историски документи на интернет, бидејќи немам намерна да бегам премногу од основната тема.

Но во одреден момент имало и протерување на Јудеите Анти-Маздакити. Ова се случило во средината на VII век. Византијските Jудеи не отишле било-каде, туку во Хазарија, каде веќе биле населени Jудеите-Mаздакити. На овој начин, во VII век, «смртните непријатeли» –Jудеите-Mаздакити и Jудеите-Aнтимазадакити се соединиле во предилите на Хазарија, ја превземале постепено власта од Хазарите и ја создале првата во светот паразитска држава – Хазарски Каганат.

  • Хазарски Каганат

Олеснувајќи им ги џебовите на Персијците и Ромеите (двете најбогати империи), Јудеите од коленото на Симонов пристигнале во пределите на Хазарија.  Секако, со таквиот капитал, тие прзо ги истиснале од економските ниши локалните социални паразити. Трговијата воопшто, не само роботрговијата – е традиционен јудејски извор за супер-профит (паразитската трговија). Во Хазарија поради својата положба на главните трговски патишта, паразитската трговија можела да биде за Евреите “златен клуч” кој ќе ја отвори “малата врата” за поголемо и побрзо богатење.

Фото: Торговые пути через Хазарский каганат

Основни трговски патишта преку Хазарскиот каганат:

1. Пaтот на свилата од Кина до Северна Европа, Блискиот исток и Африка (преку Ромејската империја).
2. Трговскиот пат од Велика Биармииа и Сибир на Југ преку Цариград на Блискиот Исток и Африка.
3.Трговскиот пат од Африка до Блискиот Исток кон север и исток.
4. Трговскиот  пат од северните европски земји.

Приближувањето на уште едната – Сварогова Ноќ – посакуваното време за Јудеите, кога било лесно да се притисне “копчето” за активација на анималната човечка природа и манипулација на истата, за постингување на својата заветна цел – акумулација на капиталот.  Имено, подоцна во VII век н.е. во Хазарија “случајно” пристигнале првите Јудеи-Маздакити, а потоа и Јудеите-Антимаздакити. “Бедните” скитачи без татковина започнале со обавувањето на својот следен грандиозен план.

Првиот “eшалон” на јудејскиот напад на Хазарија бил таканаречениот – институтот на јудејските невести. Јудеите ги давале своите најубави сестри, ќерки, а понекогаш и своите сопствени сопруги, за племството на Хазарите (Белите Хазари), како жени, конкубини или сексуални робови. Жените-Јудејски раѓале за Хазарите  благородни деца, каде преку јудејските закони тие сепак биле јудеи (евреи) односно тие имале детерминантни гени (обратно од Словено-Аријците) израснати од нивните мајки, како јудеи, каде ПРЕКУ ЈУДЕЈСКАТА (ЕВРЕЈСКА) ТРАДИЦИЈА тие биле сметани за евреи, генофондското наследството се пренесувало преку мајката, но положбата во социалниот систем на Хазарите бил наследуван од своите татковци. Во Хазарија, како и во другите земји на Словено-Аријската империја, народноста се определувала по таткото. Така во хазарското племство родените деца од јудејките добивале од своите татковци, не само имот, туку ја наследувале и НИВНАТА ПОЛОЖБА. Всушност тоа било неопходно за синонските “мудреци”. Децата, родени од мешаните бракови со јудејките, ги завземале високите положби во хазарската хиерархија, и допринеле за своите браќа и роднини за добивање на трговските права.

Постепено Јудеите по мајка, во високото племство на Хазарите постаналe толку големи, што започнале директно да се вмешуваат во хазарската традиција. Со почетокот на Летото 6239 С.М.Ѕ.Х (730 г.н.е.) еден од лидерите по име Булан го воспоставил јудеизмот помеѓу своите соплеменски-евреи, и затоа во летот 6308 од С.М.Ѕ.Х. (799 г.н.е.) како директен наследник на Булан, хазарскиот воено-началник Обадија го извршил првиот државен удар и го претворил Каганатот во послушна марионетка. Власта потполно преминала во рацете царевите-јудејски (бегови), и јудеизмот постанал како државна религија во Хазарија. Обадија користејќи ги своите платеници – печењезите и гузите – ја разврзал крвавата граѓанска војна. После долгата граѓанска војна против окупаторите, хазарските-турки биле поразени. Дел од нив биле исечени заедно со своите жени и деца, а другиот дел ја напуштиле својата Татковина и се населиле на териториите на современа “Унгарија-Маџарска” каде во минатото но и до ден-денска на Рускиот јазик оваа територија се нарекувала Венгриja (од Венетите, Словено-Аријски народи). После победата, Хазарските Јудеи им наметнале на обичните Хазари тежок данок, претворајќи ги сега во безправни робови, заробени и запретени под стравот на смртта да имаат оружје или да поседуваат некакви додатоци. Уште еднаш, Јудеите многу чудно му се “заблагодариле” на народот, одобрувајќи му азил.

хазарија-640x510

Искористувајќи ја моќта, Јудеите ја конвертирале Хазарија во паразитска држава. Контролирањето на караванските патеки и пред се, Големиот Пат на Свилата, Евреите во потполност ја превземале трговијата помеѓу Истокот и Западот, Северот и Југот. И тоа била целта за доаѓањето на Јудеите во Хазарија:

«Eвреите, за разлика од Хазарите, во XI в. активно се вклучиле во тогашниот систем за меѓународна трговија. Караваните, кои иделе од Кина кон Запад, воглавном припаѓале на Јудеите. А трговијата со Кина во VIII – IX век. била најпрофитабилна трговија. Династијата Танг, се обидувале да ги пополнат испразнувањата поради содржината на поголем аримијски трезор,  го дозволиле извозот на свилата од земјата. За свилата иделе еврејските каравани во Кина….Потоа караваните ја преминувале реката Јаик и влегувале во Волга. Тука застанувале уморните патници да се одморот, да се нагостат со обилна храна и забава. Прекрасната волговска риба и овошје, млеко и вино, музиканти и убавина го шармирала караванот. И во управителната економија на Волга, еврејските трговци ги акумилирале своите блага, свила, робови и сл. Потоа караваните продолжувале потаму, пристигнувале во Западна Европа: Баварија, Лангедок, Прованс, и преминувале преку Пиринеите, завршувајќи го долгиот пат во муслиманскиот султанат во Кордоба и Андалузија...»

Khazarian-Jew-Theory.png

khazarian-leader-bulan.png

Контролата на караванските патишта,  кои преминувале преку Хазарија, дозвило Евреите практично да создадат монополска трговија. Евреите почнале да ја контролираат откупната цена и цената за воспоставување на продажбата и куповната роба. Секако, закупните цени биле минимални, а продажната цена била максимална. Како резултат на тоа, евреите направиле огромни профити ограбувајќи ги обете, и произведувачите и купците, кои биле приморани да ги прифатат нивните услови. Во рацете на Евреите трговијата постанала нивно паразитско занимање. Покрај тоа, движејќи се со својата роба од земја до земја, Eврејските трговци во овие земји го поставиле својат темел,  a во иднина овие земји постанувале економски поробени. Преку ваквото трговско депо Евреите се инфилтрирале во социалниот и економскиот систем на царствата и државата. Еврејските Хазари постанале “рак” на телото на земските цивилизации, кој почнал брзо да “расте”, развил “метастази” – фабрики, троговски населби  во речиси секоја земја во Европа и Азија. Овие фактори биле еврејските закони и законите во земјите во кои живееле. Всушност, тоа е држава во држава, преку која сите Евреи активно интервенирале во социално-еконсмксиот живот во другите земји. До крајот на десетиот век, Евреите почнале да формираат наднационален паразитски социален систем. Ако не биле во состојба да ги сопрат, евреите можеле да ја превземат комплетната контрола над цивилизациите на Мидгард-Земјата (нашата планета).

  • Уништувањето на Јудејска Хазарија

Тешко е да се замисли како цивилизациите би се развивале на Мидгард-Земјата, ако паразитската држава Хазарскиот Каганат (ханството еврејско) прдолжил да постои. Особено за време на Ноќта Сварогова! После Хазарија таа била центарлна земја на Белата Раса, и нивниот Ведизм кој носел со себе ПРОСВЕТЛЕНИЕ И МУДРОСТ кои биле главниот непријател за Евреите за насобирање на капиталот. Би било многу возможно, доколку сеуште постоело ханството да довело до комплетно уништување на Белата Раса. И тоа не е далеку од реалноста. Идните случувања, дури и без Хазарија, потполно го потврдуваат истово. Во Летото (годината) 6472 С.М.Ѕ.Х. (964 г.н.е.), Великиот Кнез Светослав Игоревич го поразил Јудејско-Хазарското Ханство. Престолнината на Хазарија – Итил била уништена до темел и срамнета со земја, каде биле освоени клучните твдини на Хазарите.

svatoslav.jpg

 

Sviatoslav2Споменик на кнезот Светослав Игоревич (вајар – Вјачеслав Кликов). Споменикот е посветен на разбивањето на Хазарскиот Каганат. Поставен во 2005 година во Белгородскиот регион, с. Холки.

Евреите побегнале од современата Русија. Истотака биле сломени и земјите зависни од каганатот како што е  булгарската буртаси бановина како и Касогите. Но, како наследство од Хазарскиот Каганат, Евреите кои тргувале смислиле разни лукави планови и тактики, и во повеќето случаи, низ текот на наредните векови тие се инсталирале во разни европски престолнини каде потоа преку контролата на европската аристократија полека се претвориле во дражава во сенка, особено  во Соединетите Американски Држави каде имале и имаат силно влијание врз економијата и политиката во земјите во кои престојувале. Во секој случај, благодарение на Светослав, Темните Сили биле не биле во можност потполно да ја подчинат руската земја во почетокот на Ноќта Сварогова.

* Според материјалот од книгите на – академик Левашов Н.В. (Фебруари 8, 1961 убиен во Москва 2012 година).

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s