Сибирска Србија – Серска Индија Дел II

Serika-na-Ptolomejevoj-karti-Sibira-2

Да се подсетиме накратко од претходниот дел:

Сибирското древно Седморечије уште од неодамна се нарекувало Серика и Лукоморје, додека Велика Тартарија постанала наследничка на Големиот Туран и после распадот 1775-та година постанала позната како Сибир. Самиот Сибир според историчарот И. Ташкинов e татковината на Аријците, односно  просторот кој е познат како државната творевина на Скитите и Хуните, преовладувајќи на просторите на Сибир, а со текот на навалата на Хуните во Европа, константна е појавата на племињата на Сабирите, Савирите. Сервите, Северите, Субирите, Серфите, Иседоните, Синдоните итн…

Види за: АТИЛА – МОНГОЛ ИЛИ СЛОВЕНСКИ ВОИН ПРОТИВ КАТОЛИЦИЗМОТ? РАЗОТКРИВАЊЕ НА ХУНСКАТА МИСТЕРИЈА

Сите овие племиња пристигнале од својата татковина на територијата на денешниот Сибир, каде се до средниот век оваа територија ја нарекувале Серика, а уште во подалечното минато оваа територија Серика била во склоп со Горна Индија (India Superior), каде во древната Авеста овој простор е наречен Hapta-Hindu – Седморечје.

map-sebastian-mc3bcnster-1488

1k-5-036

Serika-na-Ptolomejevoj-karti-Sibira (1)

Дозволете ми да ве подсетам дека Иседон глевниот центар на Серските Синдони, е сместен токму на северните падини на Алтајските планини. Во врска со Иседоните треба да се подсетиме на Херодот и локализацијата на современите географи и историчари на земјата Иседон во Западниот Сибир, на реката Кампилин. Многу се сложуваат дека реката Иртиш некое време го носела името Кампилин, а Иседоните на Херодот – то се роднини на Синдите (Црноморските Синди),  исто така индо-аријски народ. Во црноморскиот регион живееле околу реката Танаис-Дон и имале свој град Томарах (подоцна Тмутаракан). Во Сибир Иседоните (некој нивен дел) живееле на крајбрежјата на реката Томи и имале град по име Грустин-Еушти. Денеска на местото на Грустин-Еушти стои градот Томск. Многу е блиска аналогијата, најважно е дека тоа е ист народ, Иседони-Синди, подоцна наречени Челодони. Коренскиот Сибирски народ Челодоните, живееле многу долго пред доаѓањето на Ермаците.

21138460_23689.jpg

Да ја сумираме сега Сибиро-Индиската топонимија. Гангска Индија – земјата во Јужна Азија, на полуостровот Хиндустан, го добила името по реката Инд (Синд, Хинд) и нормално Ганг. Хидронимот Инд бил пренесен во Јужна Азија во средината на II милениум пред нашата ера, од Индо-Аријците кои како мигранти дошле од Урало-Сибирскиот регион. Тоа е општо познато. Тоа е добро познато и на древните карти, каде што Индија е прилично далеку од денешниот индијски полуостров – Хиндустан.  Еве еден пример со индиските имиња на реки во Архангелската и Вологодската област: Ганга, Гавинга, Гангозеро, Гавјана, Индога, Индига, Калија, Лала, Лакшма, Сумера, Тара итн.  Имињата на картите се земени од предреволуционерните публикации, пред болшо-јудејската револуција во Русија). Најважните имиња на местото се оставени од Индо-Аријците во Сибир – тоа се имињата на реките (хидронимите). Да споменам неколку реки:  Чангара, Голема, Средна и Мала р.Сала (г)ир, Салаиријски гребен, р. Шегарка, р. Чигара, Оби (Оба), Том, Вах, Пур, Порос, Индигирика…Имено оваа првобитна Индија како прароднина на Индо-Аријците е опишана во Ведите. До ден денеска во денешна Индија постои Индо-Аријско племе – Чангријци. Да се вратам кога Индија била една ведска супер-држава (обединета Индија – Баратасвара) каде во изворните хроники на Рг Веда и Авеста се посочува на Седморечје (Беловодје) или на санкрит Хапта-Хинду – Седум Реки. 

Древноскандинавската хронографија сместува во Сибир три Индланди: еден покрај – Блаланд, друг крај – Серкланд, трет на Крајот на Земјата, бидејќи покрај едната страна лежи – темната област, а на другата – морето. Овој Индланд одговара на дефиницијата на Птоломеј за Горна Индија однонсо India Superior. Oчигледно, тука постоела исконската Индија на крајниот север на Сибир каде го објаснува присуството на хиндиските (индијските) самојади, на историско-етнографската мапа на Сибир на тобољскиот митропилит Корнелиус. Имено, така кај него се наречени хантајските самоједи, што ја населувале територијата помеѓу Об и Таз во близина на океанскиот брег. Индија (ВЕНДИЈА) како топоним е пренесен од Словено-Аријците преку Сибир до денешна Индија (која во минатото пред Аријскиот поход се нарекувала Дравидија како и самото население Дравиди, негроидо-австрално население) , и тек отспосле оваа земја била наречена Индија. До ден денеска во Индија постои област Виндја исто како и Хрватска Виндија или пак Српската Инџија, каде потаму и женското име Индира сеуште е присутно помеѓу нашите комшии во голема мера. Како име ја имате една Индира Ганди но и Индира Кастратовиќ. И топонимите кои започнуваат со префиксот Инд, се значително присутни денеска во Русија и Скандинавија.

Map_of_Vedic_India (1).pngThe Vindhyas have a great significance in Indian mythology and history. Several ancient texts mention the Vindhyas as the southern boundary of the Āryāvarta, the territory of the ancient Indo-Aryan peoples. Although today Indo-Aryan languages are spoken south of the Vindhyas, the range continues to be considered as the traditional boundary between north and south India. The former Vindhya Pradesh was named after the Vindhya Range.

AoC-Map.jpgФикциската мапа од стрипот Конан “Дивиот Кимерски Меч”, таму Индија е именувана како Вендија

AoC-Map.jpg

Еве неколку денешни топоними од Норвешка кои започнуваат со името – ИНД:

Indalen city Nord-Trondelag Norway 63.73 11.78 830 675
Indbjor city Nordland Norway 68.52 14.93 0 1936
Inddal city Oppland Norway 60.68 10.67 1669 4904
Inderberg city More og Romsdal Norway 63.17 8.20 0 279
Inderby city Troms Norway 70.10 19.53 0 44
Inderdalen city Nord-Trondelag Norway 64.18 13.75 1837 0
Indergard city More og Romsdal Norway 62.90 7.68 262 480
Indermarken city Nordland Norway 65.35 12.38 0 366
Indhavet city Nordland Norway 67.97 15.91 0 256
Indlaegget city Sor-Trondelag Norway 63.57 8.73 131 298
Indlægget city Sor-Trondelag Norway 63.57 8.73 131 298
Indre Alsaaker city Hordaland Norway 60.40 6.52 2509 119
Indre Alsåker city Hordaland Norway 60.40 6.52 2509 119
Indre Alvik city Hordaland Norway 60.43 6.43 3 631
Indre Andersdal city Troms Norway 69.50 19.00 941 93
Indre Arna city Hordaland Norway 60.42 5.48 1669 22580
Indre Arneng city Troms Norway 69.92 21.22 0 0
Indre Bakkeby city Troms Norway 69.70 19.80 830 63
Indre Baklia city Finnmark Norway 70.97 25.83 0 104
Indre Ballsnes city Troms Norway 69.55 18.85 3 235
Indre Berg city Troms Norway 69.63 19.83 318 98
Indre Berg city Troms Norway 69.30 19.98 830 0
Indre Billefjord city Finnmark Norway 70.32 25.07 262 0
Indre Bjornskard city Troms Norway 69.85 19.37 3 94
Indre Bjørnskard city Troms Norway 69.85 19.37 3 94
Indre Brenna city Finnmark Norway 70.50 25.77 262 0
Indre Brenne city Finnmark Norway 70.50 25.77 262 0
Indre Drange city Hordaland Norway 60.20 5.37 830 7133
Indre Drypping city More og Romsdal Norway 62.86 8.59 0 120
Indre Dryppingan city More og Romsdal Norway 62.86 8.59 0 120
Indre Eidane city Rogaland Norway 59.32 6.35 0 123
Indre Eide city Troms Norway 69.92 20.97 0 0
Indre Eidet city Troms Norway 69.92 20.97 0 0
Indre Erdal city Finnmark Norway 70.50 24.26 0 0
Indre Fjorden city Finnmark Norway 70.63 23.68 131 742
Indre Forsol city Finnmark Norway 70.72 23.80 0 618
Indre Forsøl city Finnmark Norway 70.72 23.80 0 618
Indre Fosse city Hordaland Norway 60.60 5.22 0 2761
Indre Fronningan city Sogn og Fjordane Norway 61.12 7.17 1669 83
Indre Frönningen city Sogn og Fjordane Norway 61.12 7.17 1669 83
Indre Frønningan city Sogn og Fjordane Norway 61.12 7.17 1669 83
Indre Fure city Sogn og Fjordane Norway 62.10 5.17 0 290
Indre Hammarvik city Troms Norway 69.69 20.54 1929 110
Indre Hammarvika city Troms Norway 69.69 20.54 1929 110
Indre Hamnebukta city Troms Norway 70.07 21.95 298 0
Indre Hareid city More og Romsdal Norway 62.37 6.03 196 2372
Indre Havnebugten city Troms Norway 70.07 21.95 298 0
Indre Hellebo city Sogn og Fjordane Norway 61.08 5.45 0 111
Indre Hellebø city Sogn og Fjordane Norway 61.08 5.45 0 111
Indre Hjartholm city Sogn og Fjordane Norway 61.03 5.32 364 105
Indre Hjellvika city Troms Norway 69.82 18.70 0 81
Indre Hoddo city Nord-Trondelag Norway 64.47 11.27 3 235
Indre Hoddoy city Nord-Trondelag Norway 64.47 11.27 3 235
Indre Hoddöen city Nord-Trondelag Norway 64.47 11.27 3 235
Indre Hoddøy city Nord-Trondelag Norway 64.47 11.27 3 235
Indre Honningsvaag city Sogn og Fjordane Norway 62.20 5.20 830 260
Indre Honningsvåg city Sogn og Fjordane Norway 62.20 5.20 830 260
Indre Honningsvågen city Sogn og Fjordane Norway 62.20 5.20 830 260
Indre Hop city Finnmark Norway 70.80 28.12 3 0
Indre Hopen city Sor-Trondelag Norway 64.34 10.51 393 95
Indre Hovden city More og Romsdal Norway 62.20 6.08 3 2994
Indre Hus city Sogn og Fjordane Norway 61.73 5.22 328 191
Indre Husa city Troms Norway 69.52 17.73 830 127
Indre Jerdal city More og Romsdal Norway 63.02 8.22 3 231
Indre Jernkeila city Finnmark Norway 70.47 26.55 3 0
Indre Jernkjeila city Finnmark Norway 70.47 26.55 3 0
Indre Jordal city More og Romsdal Norway 63.02 8.22 3 231
Indre Karlsoybotn city Nordland Norway 68.02 15.73 65 5
Indre Karlsøybotn city Nordland Norway 68.02 15.73 65 5
Indre Kiberg city Finnmark Norway 70.27 30.95 0 64
Indre Kibergneset city Troms Norway 69.87 18.82 3 99
Indre Kiiperi city Finnmark Norway 70.27 30.95 0 64
Indre Kjaes city Finnmark Norway 70.58 25.92 239 0
Indre Kjerringdal city Finnmark Norway 70.06 22.47 830 0
Indre Kjæs city Finnmark Norway 70.58 25.92 239 0
Indre Klubben city Finnmark Norway 70.12 29.25 0 0
Indre Knarrvik city More og Romsdal Norway 63.22 8.15 9 292
Indre Knarvik city More og Romsdal Norway 63.22 8.15 9 292
Indre Kobbevagnes city Troms Norway 69.48 18.90 0 66
Indre Kobbevåg city Troms Norway 69.48 18.87 78 107
Indre Kobbevåg city Troms Norway 69.48 18.85 62 127
Indre Korsnes city Finnmark Norway 70.47 26.57 0 0
Indre Kvaloya city Nordland Norway 65.22 12.02 393 115
Indre Kvaløya city Nordland Norway 65.22 12.02 393 115
Indre Kvaroen city Nordland Norway 66.48 12.95 0 69
Indre Kvaroy city Nordland Norway 66.48 12.95 0 69
Indre Kvaroya city Nordland Norway 66.48 12.95 0 69
Indre Kvarøy city Nordland Norway 66.48 12.95 0 69
Indre Kvarøya city Nordland Norway 66.48 12.95 0 69
Indre Kårvik city Troms Norway 69.87 18.93 830 111
Indre Lauksletta city Troms Norway 69.57 19.12 22 134
Indre Lavong city Nordland Norway 66.15 13.08 328 928
Indre Leines city Nordland Norway 66.05 12.72 131 409
Indre Leirpollen city Finnmark Norway 70.38 25.51 59 0
Indre Leirpullen city Finnmark Norway 70.38 25.51 59 0
Indre Lima city Rogaland Norway 58.78 5.95 830 3042
Indre Matre city Hordaland Norway 59.87 6.00 328 561
Indre Musken city Nordland Norway 67.88 16.22 2509 0
Indre Navit city Troms Norway 69.78 21.90 318 0
Indre Neshamn city Nordland Norway 68.40 15.88 131 501
Indre Neshavn city Nordland Norway 68.40 15.88 131 501
Indre Oksvik city Finnmark Norway 70.53 22.69 830 23
Indre Oppedal city Sogn og Fjordane Norway 61.07 5.55 131 88
Indre Raak city Sor-Trondelag Norway 63.75 10.08 0 404
Indre Ravelseid city Troms Norway 69.83 20.78 121 325
Indre Ravelseidet city Troms Norway 69.83 20.78 121 325
Indre Reksta city Sogn og Fjordane Norway 61.57 4.85 0 118
Indre Renga city Nordland Norway 66.60 13.13 0 16
Indre Rengen city Nordland Norway 66.60 13.13 0 16
Indre Risvaag city Finnmark Norway 70.70 23.93 393 404
Indre Roksvaag city More og Romsdal Norway 63.38 8.17 32 323
Indre Roksvåg city More og Romsdal Norway 63.38 8.17 32 323
Indre Sandvik city Finnmark Norway 70.32 25.17 3 0
Indre Seljelvnes city Troms Norway 69.27 19.42 331 98
Indre Simavik city Finnmark Norway 70.26 22.73 984 0
Indre Skor city Sogn og Fjordane Norway 61.22 5.35 918 385
Indre Skorpa city Sogn og Fjordane Norway 61.18 5.07 269 191
Indre Smellror city Finnmark Norway 70.38 31.02 6 567
Indre Sokkelvik city Troms Norway 69.82 20.90 131 359
Indre Sorfjord city Troms Norway 69.59 18.28 830 133
Indre Springarvik city Finnmark Norway 70.40 26.52 0 0
Indre Standal city More og Romsdal Norway 62.27 6.43 3 102
Indre Stavik city More og Romsdal Norway 62.88 6.99 0 674
Indre Stefjordneset city Nordland Norway 68.20 16.47 0 6
Indre Straumen city Troms Norway 69.75 22.00 830 0
Indre Sundsvollen city Troms Norway 69.02 16.53 3 123
Indre Svartnes city Troms Norway 69.38 19.27 0 101
Indre Svartvik city Finnmark Norway 70.65 25.35 65 0
Indre Syltevik city Finnmark Norway 70.55 30.35 131 0
Indre Sørfjord city Troms Norway 69.59 18.28 830 133
Indre Taule city Hordaland Norway 60.63 5.13 180 2383
Indre Tomasjord city Troms Norway 69.33 19.43 1249 128
Indre Tomasjord city Troms Norway 69.33 19.38 0 71
Indre Torskefjord city Finnmark Norway 70.62 24.10 830 7
Indre Torvund city Sogn og Fjordane Norway 61.15 5.68 830 93
Indre Ulvsvag city Finnmark Norway 70.08 22.70 1669 0
Indre Valan city Troms Norway 69.93 21.55 3 0
Indre Vardal city Sogn og Fjordane Norway 61.35 5.17 3 403
Indre Vasja city Nordland Norway 67.85 16.37 262 0
Indre Vassja city Nordland Norway 67.85 16.37 262 0
Indre Vieluft city Finnmark Norway 70.28 23.53 413 0
Indre Yri city Sogn og Fjordane Norway 61.72 6.78 229 151
Indre Årnes city Troms Norway 69.40 18.00 341 362
Indrebo city Sogn og Fjordane Norway 61.53 6.03 1033 371
Indrebo city Sogn og Fjordane Norway 61.32 5.93 2014 175
Indreby city Troms Norway 70.10 19.53 0 44
Indrebø city Sogn og Fjordane Norway 61.53 6.03 1033 371
Indrebø city Sogn og Fjordane Norway 61.32 5.93 2014 175
Indrefjord city Sogn og Fjordane Norway 61.13 5.28 918 233
Indrefjord city Finnmark Norway 70.63 23.68 131 742
Indregard city Troms Norway 69.45 17.88 137 115
Indrehamna city Finnmark Norway 70.17 22.31 1246 51
Indrejord city Rogaland Norway 59.75 6.50 2509 149
Indrekvam city Sogn og Fjordane Norway 61.55 5.78 393 709
Indreli city Sogn og Fjordane Norway 61.52 6.02 2001 372
Indreli city Sogn og Fjordane Norway 60.85 7.13 2509 132
Indrelid city Sogn og Fjordane Norway 61.52 6.02 2001 372
Indresaeter city More og Romsdal Norway 63.17 8.17 3 256
Indreseter city More og Romsdal Norway 63.17 8.17 3 256
Indresæter city More og Romsdal Norway 63.17 8.17 3 256
Indrevag city Hordaland Norway 60.06 5.75 295 420
Indrevika city Troms Norway 70.19 21.30 830 0
Indrevågen city Hordaland Norway 60.06 5.75 295 420
Indselsaeter city More og Romsdal Norway 62.07 5.92 0 501
Indselsæter city More og Romsdal Norway 62.07 5.92 0 501
Indset city Troms Norway 68.65 18.83 1696 0
Indset city Hedmark Norway 61.00 11.42 830 263
Indset Saeter city Hedmark Norway 61.03 11.42 1246 224
Indset Sæter city Hedmark Norway 61.03 11.42 1246 224
Indtian city Sor-Trondelag Norway 63.72 8.88 0 316
Indvaer city Hordaland Norway 59.80 5.25 9 4772
Indvorden city Nord-Trondelag Norway 64.58 11.01 164 152
Indvær city Hordaland Norway 59.80 5.25 9 4772
Indyr city Nordland Norway 67.03 14.03 830 250

Во Данскиот јазик поим Slev се однесува на Славјани / Slav  . Па така имаме многу места и области кои завршуваат со овој суфикс: Indslev, Slavgard, Ingerslevgaard итн…

Да ги погледнеме сега и српските топоними (преживеани до денеска) на територијата на денешна Норвешка, Германија, Полска, Чешка, Украина, Турција, што ќе ни помогнат подоцна да ја следиме трасата на миграција….

Листата е голема и оди далеку. Но да ја пресечам долгата строрија, мене ми се чини дека поимот “Серб” со илјадиници години наназад во историјата се појавува, многу векови пред самата појава на поимот Словен во 6-тиот век. Србите на Балканот и Сорбите во Германија се преживеаните народи кои го носат ова античко име, исто како што земјите на Словенија и Словачка го зачувале своето име од Славјаните. Овој поим оставил голема трага врз огромната Евро-Азијска територија, па дури и до ден денеска се зачувани мнозинство топоними.

996763_10208352855088480_2376072825510644208_n.jpgСрпски топоними во Скандинавија – Северна Европа

12400583_10208352854608468_3919048389889058704_nСрпски топоними во Полска

12509768_10208352855168482_6135650638348313300_nСрпски топоними во Република Чешка 

kbok7cСрпски топоними во Германија

 

 

  • Почетокот на Ледената Доба

Анализата од текстовите на Риг-Веда и Авеста сведочат за настаните кои се случиле на територијата каде живееле предците на белата раса, и тие јасно ни говорат дека се случила катастрофа. Зошто и како се случила оваа катастрофа има повеќе мислења и теории, меѓутоа нема да навлагам сега во таа тема. Времето кога се случувале овие настание повеќето од научниците се служуваат дека тоа било пред околу 12 000-13.000 години. Во Риг-Веда во областа на големите реки се спомнува приказната, кога се опишува подвигот на Индра при ослободувањето на реките од браната. Демонот Арбуда со змијоликиот Вритра ги преградил и блокирал големите реки, и во земјата на аријците настанала голема катастрофа (поплава, водите на Ману). За Индра се наведува до го убил змејот Вритра. Исто така се опишани фактите како што е исчезнувањето на Сонцето позади хоризонтот во почетокот на осмиот месец во есен, поради што дошло време на долги самраци, темни ноќи во траење од 100 дена и долги зори во траење од триесет дена. Тоа служи како основа со што овие ведски химни дефинитивно се пишувано од некој што бил на АрктикотВо химните се вели дека еден на Боговите (таму боговите се наречени како – Асури и Деви – двата клана на боговите, додека во Нордијската Митологија тие се наречени како Aesir и Vanir) изнесува 6 месеци и една нивна ноќ изнесува исто така 6 месеци. Дефинитивно ваквиот феномен може да се случи само на Северниот Пол. Додека преградените реки со лед, кои довеле до заладување и северното светло, ниту на ниеден начин не се поклопуваат со територијата на Пенџабска (Јужна, Гангска, Долна) Индија или Централна Азија (Балшах).

Види за: Арктичката Прататковина на Ведите – Б.Г. Тилак, 1903 година

Кога веќе ги спомнавме Боговите, имено Асурите и Девите, морам да напоменам дека согласно древните списи, патем Риг Веда и Авеста како и бројните европски митологии и преданија, дефинитовно овие “Богови” биле практично хуманои од белата раса што биле на многу повисоко еволутивно и духовно ниво, а воедно и на висок научен и технолошки степен дури и во тоа време. Морам да кажам дека овие поединци користеле толку висока технологија што дури и за денешниот модерен човек е сеуште неразбирлива и непозната. Моите историски истражувања патем не се потприраат само античките извори од историчарите, туку се базираат и на преданијата оставани во митологиите и преданијата. Многу факти и наоди ширум светот, особено мегалитските зданија јасно говорат дека станува збор за многу напреден свет кој употребувал високи технолошки уреди.

abydos3.jpg

ancient-alien-shutterstock-114317767-WEBONLY1-674x420.jpgАбидос, Египет, Храмот на Сети I со приказ на летала 

37982957_10214023355031502_574397626108084224_n.jpg

38016065_10214023396672543_733139355375239168_n.jpgОстатоци од храмовите на Инките и Рушевини од Египет, остатоци со видлива прецизност геометриска

37969452_10214023395792521_8210071475135184896_n.jpgМајанска керамичка вазна

38012372_10214023396112529_4222615320608636928_n.jpgАнтички керамички остатоци што подсетуваат на модерни космонаути

20130611-021228.jpg

38072294_10214023873684468_6840508358374457344_n.jpgМанастир Високи Дечани, Косово, фрескоживописот е работен од 1348-1350 година

Потоа, согласно древните епови како Рамајана и Махабарата, но и согласно Ирските легенди и митови, добиваме неверојатни описи дека во некое далечно минато, луѓето поседувале дури и летачки апаратури познати како – Вимани. Виманите освен како транспортни летала, ги користеле и во моменти на војна. Со овие летала не само што се патувало помеѓу континентите туку и како екстер-планетарни дестинации. Затоа овие кланови и групи на луѓе можеле лесно да се транспортираат на било која земска дестинација и затоа многу научнци се збунуваат во поглед на миграцијата и градењето на пирамидалните комплекси ширум светов. Меѓутоа за масовна човечка миграција тука не се станува збор. Таа масовна човекова миграција на белата раса настапила многу подоцна, за време на катаклизмата и ледената доба.

 

Мразот и студот ги заледиле реките, и на крајот се нашле попречени, и сите рамни површини биле поплавени, а исто така и матичната земја на белата раса. Аријците биле приморани да се населуваат во високите области, а некои започнале да мигрираат во потрага по потоплите јужни краишта.

50382d3932799b9c18fc907fb256eae5.jpg

The_north_polar_inset_map_(actual_size_7_cm_in_diameter)_presents_mythical_lands_including_a_central_continent_of_Hyperborea.jpgARRIAN’S WORLD as depicted by ORTELIUS, 1624

FB_IMG_1525585849639

1200px-Mercator_Septentrionalium_Terrarum_descriptio1606 Mercator Hondius Map of the Arctic (First Map of the North Pole) – Geographicus

 

Меѓутоа денеска овој арктички континент како што можеме да видиме од Google Map воопшто не постои и не се гледа ништо. Премногу е чудно како средновековните морепловци со толкава прецизност и детали ја прикажале оваа територија. Или намерно се крие оваа територија (се филтира и пегла на интернет) или навистина е тотално уништена и потопена. 

Untitled.jpg

Oд тој момент започнува развојот на Средоземјето од страната на нашите предци, а таму веќе се наоѓале преживеаните жители од Антите (Антланте) од Антланта (Атлантида) заедно со староседелците. До катаклизмата оваа територија била под контрола на Антлантите, потоа помеѓу нив настанало ривалството и сериозно разгранчување на местата на живеење.

2014-06-02-9587VTV2654.jpg

Види за: АНТИТЕ И АНТЛАНТА (АТЛАНТИДА)

Мораме да напоменеме дека во тоа време паралелно на земјaта постоеле диви племиња и примитивни луѓе, како што биле неандрталците и така доселениците од Атлантида започнале да се вкрстуваат со нив, создавајќи на тој начин нова хибридна човечка раса која била во конфликт со нивните предци односно роднини од истокот и северот.

 

АРХАНТРОПИ-РЕКОНСТРУКЦИЈА (од лево на десно)
Горни ред: хомо хеиделбергенсис, питекантроп, синантроп.
Долен ред: хомо антецессор (три варијанти)

Научниците набрајуваат до 27 врсти на древниите представници на архантропа.

Во времето кога предците на Словените се населувале во Европскиот дел од копното, ослободено од лед, биле приморани да ги освојуваат овие територии од архонтите.

The_Sub-humans.jpg

1520142435764.jpg

fire_and_ice.png

fire-ice-1200-1200-675-675-crop-000000.jpg

UNQFq.jpg

vrste-drevnih-predstavnika-arhantropa-768x274.png

vrste-drevnih-predstavnika-arhantropa-02-1024x448.png

vrste-drevnih-predstavnika-arhantropa-3.png

 

geografska-rasprosranjenost-paleontropa.png

osnovna-područja-prebivanja-arhantropa.png

Во послепотопните времиња, после многуте миграции од територијата на Сибир се појавиле Иседоните, Синдоните, Сабирите, Савирите и другите, соединувајќи се потомците на Костеновско-Стрелечката култура, создавајќи ја руската цивилизација односно словенската. Според сите свои параметри таа е спротиставена на европската, западната цивилизација. Нажалост, еден дел од западните народи бил предмет на генетско мешање со архонтропите и тие имаат поинаков психолошки тип, па одтука и големиот отпор кон ведската култура и цивилизација и источната филозофија.

Костенковците – тоа се кромањонците, всушност тие го дале почетокот на развојот на Европската цивилизација и писменост. На територијата на денешна Србија откриена е најстарата од сите населби во Европа, постара од 8000 г.п.н.е., а ја нарекле Лепенски Вир. Научниците говорат за оваа населба како за изворот на европската цивилизација.

Од Лепенски Вир произлегло и т.н. Винчанско писмо, кое е во потполн склад со етрурското (расенското) и во голема мера со феникијското писмо, од кое произлегле и останатите подоцнежни врсти на европското и блискоисточното писмо.

rasprostranjenost-kostevske-strelecke-kulture.png

rasprostranjenost-kostevske-strelecke-kulture-02-768x570.png

ljudi-lepenskog-vira-1.png

rasprostranjenost-kostevske-strelecke-kulture-03-768x597.png

htmlconvd-SRUaqP11x1.jpg

71253347_Slav25000.jpg

e1b19533-2e54-4265-aefa-bba04f2090fd.jpg

Сите европски писма во одредена мера произлегле од Руницата (која се нарекува и како Винчанско или Виндијско писмо). Овој признат факт за древната писменост кај словенските народи се обидуваат намерно да ја замаглат и да ја однесат во заборав. Исто така се преќутува и за потеклото на оваа писменост, која се наоѓа далеку од Европа.

Западната цивилизација, која има подоминантен геном од архантропите, се велича себеси и се залага за светска доминација, каде човештвото се доведува на слепиот пат на развој. Денеска ги гледаме раширените локални конфликти и војни, се руши вековниот темел, се уништува историјата и културата на многу народи. Особено помеѓу арапите и евреите кој се инфилтирани помеѓу белата раса имаат доминантен архантропски ген. Во минатото од страна на “Боговите” (Асирите, Ванирите, Јотуните) вршени се разни експерименти и на тој начин се добиени по хибриден пат – семитските народи, што не случајно звборот “semi” на англиски значи полутан, а на латински “semia” e мајмун. Meѓутоа освен овие примитивни (sub-humans) мајмунолики сорти, постоеле во минантото сосема подруги хуманоидни раси, но тоа во друга прилика.

mkd-297306.jpg

Во почетокот тековите на реките Об, Енисеј и Лена ја поплавиле Западно-Сибирската рамнина, после што преку Тургајскиот премин ги води овие сибирски реки во областа кај Аралското море и започнале да ја поплавуваат Туранската низија. Потоа и Каспиското и Црното море со ококлните Прикасписјски, Црноморски и Дунавски рамнини. Се поплавила значајна територија и на Русакта рамнина, а сибирските реки можеле да течат само преку јужните крајбрежја на Балтичкото море низ Елбинскиот ток и потаму низ Ла-Манаш (или Галија) директно во Атланскиот океан.

Територијата на Сибир како што кажавме во најдревните времиња била позната како Серика. Епохата на раното железо, од првиот милениум п.н.е. до првиот милениум н.е. е Тагарската, Кулајската, Саргатската, Таштикската култура. Западните миграции на сибирските племиња се огледуваат во историјата со доаѓањето во Европа на Скитите, Сарматите и подоцна Хуните. Сибирските Саргатци, Кулајци, Тагаро-Ташткијци – тоа се Скито-Аријски племиња и нивни роднини. Кулајската култура (5 век п.н.е. – 5 век н.е.) – со тоа култура би требало да го поврземе постоењето на територијата Серика и нивните жители Сери, кои како што е сопштено од древните извори (види во првиот дел) биле бела раса, со голема висина и со светли очи и долговечни. Тука се наоѓале и средновековните градови Серпонов и Грустин.

Древните градови на Серика (Сибир) – според информациите од античките автори се именувани: Сера (Серпон) – некогашниот глевен град, Дамна, Пиада, Асмира, Тархана, Иседон Серика, Дросаче, Палиана, Абрагана, Тхогара, Дахата Оросана, Оторочорха, Солана, Сера Метрополис итн. Како што гледата, градовите во Серика-Сибир (Сербика) не биле малку. Сите тие оставиле зад себе споменици. Некои од нив се скриени под постоечките градови, другите се напуштени и го чекаат нивното откривање, третите се веќе откриени и впишани во списокот на археолошките локалитети од древноста.

Секако, имињата се забележаните од слухот на странците, онака, како им е поблиску за изговор и нивниот поглед на светот, но на нашиот познат слух исто така не се малу, како што Палиана – Пољани / Пољаци. Општо е познато дека предците на Пољаците претходно живееле на сосема друга локација, согласно ова најверојатно на Сибир, како дел од индо-европското (расенското) семејство.

Градот Серпон (Сербон) денеска е раскопан, и предметите од неговите светилишта се во музејот на градот Томск. Светилиштето на градот Серпон е општо познато на археолозите под името Саровското култно место (селото Велика Саровка). Покрај светилиштото нешто порано била откриена населбата – самиот град Серпон, на крајбрежјето на Обската притока реката Саровка. Воопшто, Томското крајбрежје – е најстариот културен центар, познат по спомениците од камената доба, неолитот, зеолитот, бронзената доба, и според спомениците на кулајската шумска цивилизација (Саровка-Серпон).

5c64090c-ae14-4b5e-9929-baa4785f7902.jpg

Српската топонимија е разфрлена низ целиот Сибир, Урал, Централна Русија и Европа: Во Томската област, на пример, населбите: Саровка, Сураново, Сурово; на Урал и во Русија: Серов, Саров, Сарско. Кај босанските Срби главниот град се нарекува Сарејево (порано познат како Саров). Тука го гледаме преносот на имињата Саров од Об на Волга и потаму на Балканот. Појдовната точка на излезот на Србите од Серика – е градот Саров на реката Саровка. Тоа е градот Серпонов од средновековните карти.

11brb6p.jpgСрпски топоними во Русија

12471494_10208352854728471_2923843679820197196_o.jpgСрпски топоними во Украина, Mолдавија, Романија

12513962_10208352854688470_142946467089187278_oТурција (Мала Азија)

2rdzpsz (1)Средна Азија

 

Текстот продолжува…

 

 

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s